Slide bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tổng hợp các slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ✓ Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PPT, PDF ✓ Slide 1, 2, 3, 4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 5 ✓ Tài liệu học tập và tài liệu học tập ✓ Tải xuống miễn phí

Slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - ViecLamVui

Tải slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 1

XEM TRƯỚC 10 TRANG TRÌNH BÀY

Tải xuống FULL FILE LEARNING PPT, PDF

Nhấp vào nút Tải xuống ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

CHỨC VỤ CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ HÌNH THỨC CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
Tác giả Đang cập nhật
Số trang trình bày 80
Nội dung

I. Bối cảnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

II. Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ra đời

Tải slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 2

XEM TRƯỚC 10 TRANG TRÌNH BÀY

READ  Ngành hộ sinh ra làm gì? Những cơ hội rộng mở | Nttworks.vn

Tải xuống FULL FILE LEARNING PPT, PDF

Nhấp vào nút Tải xuống ngay Trình chiếu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 2

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

CHỨC VỤ CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG LỐI CUỘC CHIẾN ĐẤU TRANH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
Tác giả Đang cập nhật
Số trang trình bày 32
Nội dung

I. Chủ trương đấu tranh trong những năm 1930-1939

II. Chính trị đấu tranh giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

Tải slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 3

XEM TRƯỚC 10 TRANG TRÌNH BÀY

Tải xuống FULL FILE LEARNING PPT, PDF

Nhấp vào nút Tải xuống ngay Trình chiếu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 3

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

CHỨC VỤ CHƯƠNG 3: CHỐNG CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG CỘNG ĐỒNG PHÁP VÀ NÔNG NGHIỆP MỸ (1945-1975)
Tác giả Đang cập nhật
Số trang trình bày 47
Nội dung

I. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước (1954-1975)

Tải slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 4

Tải slide bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 5

XEM TRƯỚC 10 TRANG TRÌNH BÀY

Tải xuống FULL FILE LEARNING PPT, PDF

Nhấp vào nút Tải xuống ngay Trình chiếu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 5

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

READ  Biên bản bàn giao tài sản mới và đầy đủ nhất bạn có thể tham khảo | Nttworks.vn
CHỨC VỤ CHƯƠNG 5: CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Tác giả Đang cập nhật
Số trang trình bày 38
Nội dung

I. Quá trình nhận thức kinh tế thị trường

II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta

III. Người giới thiệu

➤➤➤ Xem các tài liệu tham khảo khác về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud