SG&A là gì? Vai trò của SG&A trong quản lý doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

SG&A là gì? SG&A là từ viết tắt của Sell, General & Operating Expense, tạm dịch là chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung và chi phí quản lý.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng hợp tất cả các chi phí bán hàng (trực tiếp và gián tiếp) và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, SGA không bao gồm chi phí (giá gốc) của một sản phẩm, dịch vụ hoặc hàng hóa, hay nói cách khác là nó không bao gồm các chi phí sản xuất không liên quan đến việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc dịch vụ.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc bán một sản phẩm, bao gồm cả chi phí quản lý.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí nằm trong chi phí hoạt động kinh doanh chung của công ty. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản sau:

– Thù lao cho nhân viên của bộ phận (ban lãnh đạo công ty, nhân sự, kế toán, hành chính, marketing, công nghệ thông tin …)

– Chi cho các hoạt động tiếp thị, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, chi hoa hồng, chi phí đi lại của nhân viên, nghỉ ngơi, giải trí.

– Ngoài ra, các chi phí thuê mặt bằng, điện nước, nguyên vật liệu,… được tính vào chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nếu chúng không thuộc hoạt động sản xuất.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí không được tính vào giá vốn hàng bán (COGS). Giá vốn hàng bán được trừ vào doanh thu bán hàng để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp.

READ  Letter Of Intent là gì? Rủi ro khi viết LOI không phải ai cũng biết! | Nttworks.vn

Tỷ suất lợi nhuận gộp bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác. Chi phí lãi vay và chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm không bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng – chi phí bán hàng

Trong kinh doanh, chi phí bán hàng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Khi một sản phẩm được bán, nó được gọi là chi phí kinh doanh trực tiếp và bao gồm chi phí giao hàng, hoa hồng bán hàng và vật liệu vận chuyển.

Chi phí bán hàng gián tiếp là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và sau khi tiêu thụ sản phẩm (chi phí sau bán hàng).

Như vậy, chi phí trực tiếp liên quan trực tiếp đến sản phẩm cụ thể được bán. Chi phí gián tiếp có thể hiểu là chi phí được sử dụng để tạo ra thu nhập của một công ty.

Chi phí gián tiếp bao gồm, ví dụ, tiền lương của nhân viên kinh doanh, chi phí đi lại, tiền điện thoại, chi phí quảng cáo và tiếp thị sản phẩm, tổ chức sự kiện, v.v.

Chi phí quản lý

Chi phí quản lý doanh nghiệp được gọi là chi phí quản lý kinh doanh, tức là chi phí mà một công ty phải sử dụng để duy trì, vận hành và tồn tại trong hoạt động hàng ngày của mình.

G&A là chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày của một công ty và có thể không liên quan trực tiếp đến chức năng của bất kỳ bộ phận cụ thể nào trong công ty.

So với chi phí bán hàng, chi phí G&A đáng tin cậy hơn, chúng bao gồm tiền thuê văn phòng, tiền bảo hiểm mặt bằng dịch vụ (chỗ đậu xe, dịch vụ dọn dẹp), chi phí hành chính khác … Chi phí G&A cũng bao gồm tiền lương của nhân viên một số bộ phận, ngoại trừ các chi phí liên quan đến doanh số bán hàng. hoặc sản xuất hàng hóa.

READ  Điều tra hình sự là gì? Tiến trình điều tra trong những vụ án hình sự | Nttworks.vn

Vai trò của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí quản lý doanh nghiệp đóng vai trò gì trong việc quản lý một công ty? Việc điều chỉnh chi phí SGA ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào?

Hiểu được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là quan trọng trong quản lý kinh doanh, vì nó có thể làm tăng lợi nhuận của công ty, vì vậy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thường kiểm soát chi phí.

Điểm hòa vốn là khi thu nhập kiếm được và chi phí phát sinh bằng nhau. Đối với những công ty muốn tăng lợi nhuận, đây là cách dễ dàng nhất để điều chỉnh. Vì vậy, các nhà quản lý thường tính toán để giảm bớt số lượng các vị trí nhân viên không đem lại doanh thu cho công ty, và các vị trí này khi giảm đi cũng không làm gián đoạn quá trình sản xuất và bán hàng.

Ngoài ra, các công ty cũng hướng đến việc cắt giảm các chi phí, chẳng hạn như các hoạt động giải trí, du lịch… miễn là không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của họ.

Khi mua bán và sáp nhập thành công, các nhà quản lý thường tìm cách giảm chi phí kinh doanh bằng cách cắt giảm nhân viên / phòng ban dôi dư. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là một lĩnh vực được các nhà quản lý nhắm đến đầu tiên nếu muốn tăng nhanh lợi nhuận.

READ  Lương 3P là gì? Ưu điểm của hình thức trả lương theo phương pháp 3P NLĐ cần biết | Nttworks.vn

Việc kiểm soát chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí quản lý doanh nghiệp giúp công ty tập trung vào các khoản mục chi phí, từ đó đưa ra quyết định giảm thiểu các chi phí không cần thiết và kém hiệu quả nhằm tăng lợi nhuận hoặc chuyển đổi đầu tư. Đầu tư chi phí vào các hạng mục hiệu quả hơn, mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty.

Tính tỷ lệ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Để xác định mức độ bạn quản lý ngân sách và tổng chi phí của mình tốt như thế nào, bạn có thể xem xét tỷ lệ giữa chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý. Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ này bằng cách chia chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý cho tổng doanh thu của mình.

Ví dụ: doanh nghiệp của bạn chi 50 triệu đô la cho chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý và tổng doanh thu là 200 triệu đô la. Tỷ lệ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 1: 4. Ở mức này, trên là số tiền kiếm được từ việc bán hàng của bạn được sử dụng để trang trải chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung và chi phí quản lý.

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn phần nào hiểu được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là gì và vai trò của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh như thế nào. Theo quan điểm của quản lý chung của công ty, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện một khoản ngân sách cố định rất lớn, giúp xác định điểm hòa vốn của công ty.

Nguyên Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud