Sales lead là gì? Đừng bỏ qua nếu bạn đang làm kinh doanh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc bán hàng

1. Bán hàng dẫn là gì?

Khách hàng tiềm năng là gì?

Sales lead là một từ tiếng Anh thường được dùng trong kinh doanh để chỉ những khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là người liên hệ bán hàng tiềm năng, người hoặc tổ chức thể hiện sự quan tâm đến hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn. Khách hàng tiềm năng thường được tạo ra thông qua đề xuất của khách hàng hiện tại hoặc phản hồi trực tiếp đối với một quảng cáo hoặc quảng cáo. Bộ phận tiếp thị của công ty thường chịu trách nhiệm tạo ra khách hàng tiềm năng.

Việc tìm kiếm và chốt các đầu mối bán hàng thường là trách nhiệm của bộ phận bán hàng của công ty. Ví dụ: một nhà cung cấp CNTT hoặc đối tác kênh quảng cáo dịch vụ của họ tại một hội chợ trong ngành với hy vọng thu hút những người mua đủ điều kiện tham gia chương trình. Yêu cầu cung cấp thêm thông tin về từng nhà cung cấp hoặc đối tác được coi là một mối quan hệ bán hàng, sau đó có thể phát triển thành một đợt bán hàng.

Thông tin thu thập được trong quá trình bán hàng là khác nhau. Thông tin này có thể bao gồm tên và địa chỉ email của người đó hoặc cung cấp cái nhìn rộng hơn về người mua tiềm năng, bao gồm thông tin về vai trò của người mua tiềm năng trong doanh nghiệp và khuôn khổ của họ. Thời gian mua hàng ước tính. Những nỗ lực của công ty trong việc tạo ra các đầu mối bán hàng và cách tiếp cận để đối phó với các mối quan hệ bán hàng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của công ty trên thị trường. Để đạt được mục tiêu này, hầu hết các tổ chức đều tìm cách thiết lập các phương pháp hiệu quả thông qua các quá trình tạo, đánh giá chất lượng và phổ biến khách hàng tiềm năng.

Xem thêm: Khách hàng tiềm năng tiếng Anh là gì?

Công việc của một nhân viên bán hàng

2. Quá trình tạo khách hàng tiềm năng – khách hàng tiềm năng

2.1. Nguồn bán hàng

Quy trình tạo khách hàng tiềm năng - Khách hàng tiềm năng
Quy trình tạo khách hàng tiềm năng – Khách hàng tiềm năng

Quá trình tạo khách hàng tiềm năng bắt đầu bằng việc tạo khách hàng tiềm năng. Tạo khách hàng tiềm năng liên quan đến các hoạt động tiếp thị hoặc người tạo ra khách hàng tiềm năng. Ở cấp độ cơ bản, việc tạo khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng như nhận được sự giới thiệu từ các khách hàng hiện tại. Tuy nhiên, các công ty muốn tăng doanh thu nhanh chóng thường sử dụng các kỹ thuật tạo khách hàng tiềm năng khác. Ví dụ: họ có thể mua danh sách khách hàng tiềm năng từ một công ty tạo khách hàng tiềm năng duy trì cơ sở dữ liệu về khách hàng tiềm năng và khách hàng. Danh sách này có thể được sử dụng cho tiếp thị trực tiếp, email hoặc tiếp thị qua điện thoại, tất cả đều là các hình thức tiếp thị trực tiếp.

Các công ty cũng có thể tổ chức hoặc tham gia các sự kiện giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) để tạo khách hàng tiềm năng. Ví dụ về các hoạt động tiếp thị sự kiện như vậy là hội chợ thương mại, hội thảo trên web và các cuộc họp đào tạo và ăn trưa. Sự xuất hiện của tiếp thị kỹ thuật số đã mở ra một số công cụ tạo khách hàng tiềm năng bổ sung. Không giống như các kỹ thuật tiếp thị trực tiếp, các kỹ thuật tiếp thị kỹ thuật số, chẳng hạn như tiếp thị trong nước, tập trung vào việc thu hút khách hàng tiềm năng thông qua nội dung web do doanh nghiệp tạo. Nội dung tiếp thị trong nước có thể bao gồm các bài đăng trên blog, video, đồ họa thông tin và sách trắng. Khi tạo và xuất bản nội dung tiếp thị trong nước, các công ty có thể áp dụng chiến lược tiếp thị nội dung để quảng bá thương hiệu của họ.

Tiếp thị trong nước cũng bao gồm tiếp thị truyền thông xã hội và di động sử dụng các nền tảng web như Facebook, LinkedIn và Twitter.

2.2. Quy trình quản lý bán hàng

Các hoạt động tạo khách hàng tiềm năng thành công tạo ra các khách hàng tiềm năng có chất lượng và mức độ khẩn cấp khác nhau. Để tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của những khách hàng tiềm năng này, một công ty có thể phát triển quy trình quản lý khách hàng tiềm năng, đôi khi được gọi là quản lý doanh thu, bao gồm các phương pháp và hệ thống để thu thập, theo dõi và phân phối khách hàng tiềm năng cho các đại diện bán hàng.

Công việc của một đại diện bán hàng

Quản lý bán hàng tập trung vào việc tăng trưởng các đầu mối bán hàng riêng lẻ nơi đặt các kênh bán hàng của công ty. Các bộ phận tiếp thị thường chịu trách nhiệm đánh giá các mối hàng – nghĩa là đánh giá và xếp hạng các mối hàng theo vị trí của người mua tiềm năng trong phễu mua hoặc bán. Phễu bán hàng, còn được mô tả là hành trình của người mua hoặc chu kỳ bán hàng, bắt đầu khi người mua lần đầu tiên biết đến sản phẩm hoặc dịch vụ và đạt đến đỉnh điểm là bán hàng.

Xem thêm: Mô tả hệ thống quản lý bán hàng

3. Hành trình khách hàng để hình thành mối quan hệ bán hàng

Hành trình của khách hàng để hình thành khách hàng tiềm năng
Hành trình của khách hàng để hình thành khách hàng tiềm năng

Hành trình của khách hàng được chia thành bốn giai đoạn.

Nghi ngờ. Người mua tiềm năng ở đầu kênh mua sắm, đôi khi được gọi là đối tượng tình nghi, có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ khi họ truy cập trang web của nhà cung cấp để biết thông tin chung. Hướng dẫn nghi phạm mua hàng là một nhiệm vụ giáo dục hàng đầu. Khi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, nhà tiếp thị duy trì một đường dây liên lạc với người mua, cung cấp thông tin khi cần thiết.

Khách hàng tiềm năng lạnh, nóng và nóng: Các nhà tiếp thị và đại diện bán hàng có thể phân loại khách hàng tiềm năng là lạnh, nóng hoặc nóng, tùy thuộc vào mức độ quan tâm hoặc tiềm năng của khách hàng đối với việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ: khách hàng tiềm năng cho biết nhu cầu cung cấp dịch vụ ngay lập tức, phạm vi ngân sách cho việc triển khai dịch vụ và lịch trình thực hiện có thể được phân loại là khách hàng tiềm năng nóng. Ngược lại, một mẹo bán hàng hấp dẫn có thể cho thấy bạn cần một sản phẩm, nhưng bạn không có ngân sách hoặc lịch trình mua hàng của mình. Một số nhà tiếp thị và đại lý bán hàng sử dụng hệ thống BANT, có nghĩa là ngân sách, có thẩm quyền, nhu cầu và khung thời gian để phân loại khách hàng tiềm năng là lạnh, nóng hoặc nóng.

Các đầu mối bán hàng đủ điều kiện cho thị trường: Mối quan hệ bán hàng tiếp thị (MQL) là các mối quan tâm đến sản phẩm nhưng chưa sẵn sàng mua trong tương lai gần. So với các khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn bán hàng (SQL) đã thể hiện ý định mua ở mức độ cao, MQL có thể yêu cầu nhóm tiếp thị cung cấp thêm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện: SQL thể hiện ngay sở thích mua và trở thành khách hàng tiềm năng sẵn sàng bán. Tại thời điểm này, nhóm tiếp thị phân phối SQL cho nhóm sale Man. Trong kênh CNTT, mối quan hệ bán hàng có thể được phân phối giữa nhà cung cấp sản phẩm tạo ra và đủ điều kiện bán hàng và đối tác kênh, chẳng hạn như người bán lại giá trị gia tăng (VAR). Các doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và tự động hóa tiếp thị để tự động hóa quy trình quản lý bán hàng, tính điểm và bảo trì.

Người tìm việc

4. Phân biệt giữa đạo trình và đạo trình

4.1. Sự khác biệt

Bây giờ, sau khi xác định khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng, cần phải hiểu rõ rằng họ hoàn toàn khác nhau trong quá trình bán hàng. Do đó, cách tiếp thị của bạn đối với hai điều này về mặt logic không thể giống nhau. Là một nhà tiếp thị, bạn chắc chắn cần hiểu rằng khách hàng tiềm năng vẫn chưa đạt được khách hàng tiềm năng. Do đó, bạn cần kết hợp các hoạt động tiếp thị của mình với họ. Không có phương pháp tiếp thị chung về các mối hàng và khách hàng tiềm năng. Nói chung, mục tiêu phải là đạt được khách hàng tiềm năng để trở thành người dẫn đầu. Nói chuyện doanh số bán hàng và tiếp thị liên kết và hợp tác. Tuy nhiên, tạo khách hàng tiềm năng thường là phần khó nhất, bất kể bạn tuân theo quy trình quản lý khách hàng tiềm năng nào!

Để xác định xem khách hàng tiềm năng có phải là khách hàng tiềm năng hay không, bạn phải đủ điều kiện trước khi có thể liên hệ với chúng tôi. Họ có đáp ứng các tiêu chí cụ thể mà bạn đã xác định trước để đảm bảo chúng phù hợp với doanh nghiệp của bạn không? Ví dụ, trước khi liên hệ với họ, bạn có thể hỏi các cá nhân trong một lĩnh vực nhất định hoặc một công ty có quy mô nhất định với mức thu nhập hàng năm tối thiểu. Việc thấp hơn các ngưỡng này có thể khiến nỗ lực của bạn để chuyển đổi chúng trở nên vô nghĩa vì họ không bao giờ quan tâm đến việc mua hàng của bạn. Điều này thường có thể bao gồm các email được nhắm mục tiêu và được cá nhân hóa (có thể thông qua một chiến dịch tiếp thị qua email), một cuộc họp và các cuộc gọi điện thoại. Đối với một khách hàng tiềm năng, bạn đã nhận ra thách thức của họ và quyết định họ sẵn sàng bán hàng. Nói một cách đơn giản, mục tiêu của bạn trong việc dẫn đầu là xác định thách thức của họ để khiến họ quan tâm đến việc mua hàng của bạn. Mục tiêu của những người tiềm năng là ngừng bán hàng.

4.2. Cách tiếp cận hai loại khách hàng này

Mặc dù chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn là ở lại với khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng, nhưng bạn cũng cần biết rằng có một ranh giới mong manh giữa giao tiếp khó chịu và ngoan cố với họ. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng người mà bạn đang giao tiếp là người liên hệ phù hợp với người ra quyết định, và sau đó bạn có thể xác định được loại kiên trì nào là cần thiết. Tính ổn định, khi được sử dụng với liều lượng phù hợp, có thể tạo nên điểm bán hàng dẫn đầu. Tương tự, sự kiên trì có thể biến một mối hàng thành một mối hàng.

Mặt khác, tính nhất quán có thể là rào cản đối với cả khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng. Nếu bạn hành động trong tuyệt vọng hoặc đuổi theo họ cho đến khi bạn cảm thấy khó chịu, đây có thể là một con đường tắt dẫn đến khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn. Quản lý khách hàng tiềm năng là rất quan trọng để lấp đầy kênh bán hàng của bạn và tăng doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Là một nhà tiếp thị, bạn cần hiểu nhu cầu cụ thể của các đầu mối bán hàng và khách hàng tiềm năng của bạn. Khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng, bạn cần nhấn mạnh những lợi ích. Hiểu sai điều này có thể dẫn đến xích mích giữa bán hàng và tiếp thị nếu bạn nên tìm kiếm sự hài hòa giữa bán hàng và tiếp thị!

Tuyển dụng

>>> Bạn đã tìm hiểu kỹ năng bán hàng dẫn là gì chưa ?. Ngoài ra, bạn có thể quan tâm đến hình thức tiếp thị qua điện thoại chứa nhiều thông tin tuyển dụng bán hàng qua điện thoại Cập nhật gần đây, danh tiếng trên timviec365.vn, bảng tuyển dụng và bảng xếp hạng hàng đầu Việt Nam.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6387 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  [Giải đáp] Vị trí công việc là gì? Những thông tin bổ ích dành cho bạn - | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud