Quản trị kinh doanh thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI THI – CÁC CHẤT KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học thương mại

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Hà Nội D01: Văn, Toán, Tiếng Anh Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C04: Văn, toán, địa lý

Đại học Công nghiệp Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Giao thông đại học

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Học viện Tài chính

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Học viện Phụ nữ Việt Nam

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Viện Đại học Mở Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ACC GROUP | Nttworks.vn
Đại học Thành Đô

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Đại Nam

A00: toán học, vật lý, hóa học

C03: toán học, văn học, lịch sử

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Trãi

A00: toán học, vật lý, hóa học

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A07: Toán, Lịch sử và Địa lý

C04: toán học, văn học, địa lý

Đại học Phương Đông

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C01: văn học, toán học, vật lý

Trường đại học công nghiệp tốt nhất Việt Nam

A00: toán học, vật lý, hóa học

Toán học, thông tin, công nghệ

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Tây Bắc

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: toán học, vật lý, sinh học

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hoa Lư

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A10: Toán, Vật lý, Giáo dục công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hồng Đức

A00: toán học, vật lý, hóa học

C04: Văn, toán, địa lý

C14: Văn, toán, quốc tịch

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

READ  Mẫu đơn xin việc viết tay được nhà tuyển dụng đánh giá cao | Nttworks.vn
Đại học tài chính Marketing

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Kỹ thuật TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: văn học, toán học, vật lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Goni

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C01: toán học, văn học, vật lý

Đại học Hoa Sen

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Đại học Tân Tạo

A00: toán học, vật lý, hóa học

B00: toán học, hóa học, sinh học

D07: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Thủ Dầu Một

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A16: toán học, khoa học, văn học

Đại học Bình Dương

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

READ  Máy tiện là gì? Gọi tên 8 loại máy tiện phổ biến hiện nay | Nttworks.vn

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Đồng Nai

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Cần Thơ

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C02: Văn, toán, hóa

Đại học Kiên Giang

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Đồng Tháp

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Tiền Giang

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

KHU VỰC TRUNG TÂM Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C15: toán học, văn học, khoa học xã hội

Đại học Kinh tế Nghệ

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

B00: toán học, hóa học, sinh học

Trường Đại học Sư phạm Công nghệ Vinh

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

B00: toán học, hóa học, sinh học

Đại học Tây Nguyên

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Nha Trang

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud