Quản trị dự án là gì? Bí quyết vươn tới đỉnh cao khi quản trị dự án | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lập kế hoạch công việc – dự án

1. Khái niệm quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật thích hợp để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Trước khi hiểu khái niệm về quản lý dự án, bạn có biết dự án là gì không? Một dự án trừu tượng là một nỗ lực phức tạp, không thường xuyên và có giới hạn thời gian, ngân sách, nguồn lực và tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Nói một cách đơn giản, dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn với nguồn lực hạn chế, đặc biệt là nguồn lực tài chính hạn chế. đầu tư với một số lượng hạn chế được quy định bởi nguồn thu nhập tài chính có được sau khi kết thúc dự án nhằm đạt được mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng.

Dự án không giống như những hoạt động thường ngày trong công ty mà dự án là những hoạt động thường không xảy ra trong kinh doanh mà mỗi dự án đều đòi hỏi sự sáng tạo nhất định để tạo ra những năng lực mới trong công ty. Công ty. Và để một dự án được thực hiện phù hợp với các yêu cầu về tiêu chuẩn nhất định về thời gian hoàn thành, đầu ra chất lượng cao và chi phí thực hiện thì cần phải triển khai các hoạt động quản lý dự án.

Quản lý dự án là việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật thích hợp trong quá trình đề xuất dự án, lập dự án, thực hiện dự án, theo dõi và giám sát dự án và kết thúc dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

Các loại quản lý dự án là gì?
Người quản lý dự án phải xác định thứ tự quan trọng giữa các yêu cầu

Quản lý dự án thường bao gồm:

– Xác định các yêu cầu (công ty hoặc khách hàng)

– Xác định và đáp ứng các nhu cầu, mối quan tâm và mong đợi của các bên liên quan đến dự án trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án.

– Cân đối hài hòa giữa các yêu cầu và ràng buộc khác nhau của dự án về phạm vi dự án, chất lượng, thời gian, kinh phí, nguồn lực và rủi ro

Mỗi dự án đều có những yêu cầu và hạn chế nhất định đòi hỏi người quản trị dự án phải ưu tiên các yêu cầu. Đây là những công việc mà ban quản lý dự án, cụ thể hơn là một dự án yêu cầu giảm thời gian hoàn thành, sẽ dẫn đến tăng chi phí thực hiện dự án, vì sẽ cần thuê thêm nhân lực để đảm bảo thực hiện. thời gian ngắn hơn. Nhưng mà lãnh đạo Dự án phải hết sức thận trọng để tính đến những rủi ro tiềm tàng phát sinh từ những thay đổi trong các yêu cầu của dự án.

Công việc của CEO

2. Quy trình quản lý dự án là gì?

Quy trình quản lý dự án là gì?
Quy trình quản lý dự án

Quá trình quản lý dự án tổng thể bao gồm bốn giai đoạn: xác định dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án và bàn giao dự án. Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án kể từ khi dự án được phê duyệt triển khai. Nội dung công việc chính của quy trình quản lý dự án ở từng giai đoạn:

– Bước 1: Xác định dự án: Xác định mục tiêu của dự án, xác định các yêu cầu của dự án, xác định cơ cấu tổ chức của dự án và kết luận bằng một tài liệu chứa các chức năng chung nhất. về dự án, chẳng hạn như mục tiêu dự án, yêu cầu, thời gian, ngân sách, cấu trúc, v.v. cơ quan nguồn nhân lực, rủi ro.

– Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện dự án: xây dựng các kế hoạch dự án

+ Lộ trình: dự án mất bao lâu, thời gian dự kiến ​​hoàn thành dự án, v.v.

+ Kế hoạch chi phí: Đánh giá các nguồn tài trợ trong quá trình thực hiện dự án dựa trên dự báo doanh thu sau khi hoàn thành dự án.

+ Lập kế hoạch huy động và quản lý các nguồn lực: dự án phải thực hiện những hoạt động gì và lực lượng lao động yêu cầu chuyên môn, trình độ và kỹ năng như thế nào cho công việc này?

+ Kế hoạch quản lý rủi ro: lường trước những rủi ro có thể xảy ra từ đó đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro nhằm tránh đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án ngay lập tức.

Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực dự án

Thực hiện quản lý dự án là gì?
Thực hiện dự án là một bước quan trọng trong quy trình quản lý dự án

– Giai đoạn 3: Thực hiện và kiểm soát dự án

Các hoạt động chính của dự án sẽ được triển khai. Đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động đã được hoạch định trong kế hoạch dự án, còn người quản lý dự án tập trung theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động của dự án, bao gồm: kiểm soát thời gian, chi phí, chất lượng. Đồng thời đưa ra các dự toán về thời gian và chi phí của dự án.

– Bước 4: Bàn giao và hoàn thiện công trình

Dự án hoàn thành, sản phẩm ra đời sau khi kiểm tra thực tế sử dụng theo ý muốn của khách hàng, công ty bàn giao sản phẩm dự án cho khách hàng và phân phối lại nguồn lực của dự án. Thông thường, việc chuyển giao các dự án cho khách hàng liên quan đến việc đào tạo nhân viên và cung cấp các tài liệu kỹ thuật cho khách hàng. Việc phân bổ lại các nguồn lực thường liên quan đến việc điều chuyển nhân viên, thiết bị và máy móc sang các dự án khác, tổ chức đánh giá dự án và rút ra bài học kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro trong các dự án tiếp theo.

Các công việc trong quản lý kinh doanh

3. Quản lý dự án – họ là ai?

3.1. Giám đốc dự án là ai?

Người quản lý dự án là gì?
Người quản lý dự án là những người mà công ty tin tưởng sẽ quản lý dự án để đảm bảo rằng các mục tiêu của dự án đạt được.

Người quản lý dự án là những người mà công ty tin tưởng sẽ quản lý dự án để đảm bảo rằng các mục tiêu của dự án đạt được. Đây là một vị trí quản lý cấp trung đầy thách thức với trách nhiệm nặng nề và tính chất hàng ngày và áp lực của công việc khó khăn. Vì vậy, công ty chỉ tin tưởng giao dự án cho những người tài năng, linh hoạt, nhạy bén, có kỹ năng lãnh đạo và đàm phán tốt, cần rất nhiều công việc để hoàn thành dự án.

Người quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo sự thành công của dự án và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các khía cạnh của dự án, bao gồm:

– Xây dựng kế hoạch dự án và các kế hoạch phòng ban khác

– Đảm bảo rằng các hoạt động luôn được thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt là trong phạm vi ngân sách được phép.

– Theo dõi sát sao để nhanh chóng xác định các rủi ro và các vấn đề trong quá trình thực hiện

– Lập các báo cáo định kỳ một cách chính xác và cập nhật tình hình thực hiện dự án

Người quản lý dự án, giống như các quản trị viên bộ phận khác, chịu trách nhiệm quản lý và lập kế hoạch, tổ chức và phân công nhiệm vụ, giám sát và kiểm soát việc thực hiện, động viên và khuyến khích nhân viên. Mặc dù các trưởng phòng chỉ thực hiện chức năng giám sát tập trung ở một lĩnh vực chuyên môn nhưng mong rằng chủ nhiệm đề tài sẽ huy động được các nguồn lực để hoàn thành dự án đúng thời hạn. , trong phạm vi ngân sách và quan trọng nhất là đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đặt ra.

3.2. Các phẩm chất để trở thành một nhà quản lý dự án thành công

Đặc điểm của quản lý dự án là gì?
Người quản lý dự án có một vai trò không thể thiếu trong việc thực hiện các dự án, được thực hiện khi cần thiết

Người quản lý dự án có một vai trò không thể thiếu trong việc thực hiện các dự án, được thực hiện khi cần thiết. Họ cần lãnh đạo, điều phối và tham gia các thành viên dự án từ các phòng ban khác nhau của công ty. Ngoài việc hiểu và áp dụng các kiến ​​thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật quản lý dự án chưa đủ để trở thành nhà quản lý dự án giỏi mà người quản lý dự án còn phải được đào tạo các kỹ năng quản lý dự án. Yêu cầu đối với một nhà quản lý dự án giỏi:

– Kiến thức: đây là kiến ​​thức về nó quản lý kinh doanh, thay đổi cách quản lý, quản lý rủi ro, … và có một số kiến ​​thức chuyên môn về lĩnh vực dự án mà người đó chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đây không phải là kiến ​​thức duy nhất mà người quản lý dự án cần có mà người quản trị phải bổ sung những kiến ​​thức cần thiết khác như kiến ​​thức vĩ mô (chính trị, pháp luật, kinh tế, ..), kiến ​​thức vi mô (giá cả, thị trường, cung cầu, nhu cầu khách hàng , …). Với kiến ​​thức này, nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định cho dự án theo bối cảnh thay đổi của môi trường kinh doanh dự án.

– Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo cần thiết Dự án là gì? Tất nhiên, kỹ năng lãnh đạo là không thể thiếu. Để đạt được kỹ năng này, nhà quản lý thường cần rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ cơ bản như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tiếp thị và kỹ năng ra quyết định. Đây là những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý dự án tuyệt vời.

– Thái độ: đây là cách mà người quản lý thực hiện các trách nhiệm liên quan đến công việc này. Người quản lý dự án cần có thái độ sáng tạo, sự quyết tâm, kiên định, kiên nhẫn, hòa đồng với nhân viên, cởi mở với mọi người xung quanh và nhiều thái độ tích cực khác để có thể thực hiện dự án, làm việc và hoàn thành trách nhiệm của người quản lý.

4. Quản lý dự án – ngành “hot” đầy hứa hẹn

Tuyển dụng quản lý dự án là gì?
Cơ hội việc làm quản lý dự án tiềm năng trong tương lai

Quản lý dự án là một công việc tất yếu cần phải thực hiện trong công ty. Bất kỳ dự án hay chiến lược nào mà không có người phát minh và người soạn thảo là hoàn toàn không thể thực hiện được. Việt Nam hiện nay đang phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập nền kinh tế thế giới, thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, các công ty Việt Nam có nhiều thuận lợi để mở rộng hoạt động và nhân rộng các dự án mới, vì vậy nhu cầu nhân lực trong ngành được đánh giá là cơ hội lớn. tuyệt vời. Trong khoảng thời gian 10 năm, bắt đầu từ năm 2017, khoảng 22 triệu việc làm sẽ được tạo ra trong khu vực dự án.

Các lĩnh vực có nhu cầu cao về các vị trí lập kế hoạch, quản lý dự án và điều hành bao gồm bất động sản, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, v.v. Người quản lý dự án có thể chọn một trong số họ để làm việc cùng. Hãy tận dụng cơ hội này để định hình sự nghiệp tương lai của bạn với một công việc có mức lương hấp dẫn lên đến $ 2.200 – $ 2.500 / tháng, và có thể cao hơn, tùy thuộc vào lĩnh vực và dự án mà bạn đang điều hành.

Và nếu bạn cần Tìm kiếm một công việc quản lý dự án?, Timviec365.vn luôn được giới thiệu là địa chỉ uy tín cung cấp cho bạn những thông tin việc làm uy tín, chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Là địa chỉ cho những ai đang tìm việc làm quản lý dự án tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Dù bạn ở đâu, Hà Giang, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đà Nẵng hay Cà Mau,… cũng sẽ được Timviec365.vn cập nhật thông tin, vì vậy ứng viên được Timviec365.vn lựa chọn sẽ có lợi thế là đối tác của hơn 400.000 công ty. .đang hoạt động trên mọi miền đất nước.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy Timviec365.vn với sự trợ giúp từ kiến ​​thức của bạn trong lĩnh vực quản lý dự án liên quan. Và thông qua những thông tin được chia sẻ về nó Quản lý dự án là gì? Trên đây, Timviec365.vn mong rằng sẽ giúp bạn mở mang kiến ​​thức để chuẩn bị cho mình những tính năng cần thiết để hỗ trợ lãnh đạo dự án.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8195 & cateid = 101 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Mệnh Thủy hợp nghề gì? Khai phá bí mật phát tài phát lộc!!! | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud