POHE là gì? Thông tin về chương trình giáo dục POHE | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. POHE là gì?

Pohe là từ viết tắt của Professional Oriented Higher Education, tên gọi của chương trình POHE, nhằm cung cấp một chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. , có liên quan mật thiết đến các ngành kinh tế ở Việt Nam. Chương trình POHE đào tạo tại Việt Nam là chương trình cử nhân trình độ đại học.

POHE là gì?

Dự án chương trình đại học POHE do Hà Lan tài trợ hoạt động theo nguyên tắc lý thuyết, gắn với thực hành, học và thực hành. Vì vậy, quá trình đào tạo tạo điều kiện tối đa để sinh viên được thực hành, nâng cao tay nghề, kinh nghiệm và thực hành giúp các bạn sớm biết được việc làm đúng chuyên ngành. Để yếu tố này hoạt động thành công, cần phải có sự hợp tác nhịp nhàng giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách gắn học lý thuyết với thực hành.

Giáo dục đại học ứng dụng định hướng nghề nghiệp – POHE (Professional Oriented Higher Education) hiện đang song hành ở nước ta và đồng hành cùng các trường đại học nghiên cứu hàn lâm, nhưng với trọng tâm cụ thể và cách tiếp cận khác so với giáo dục đại học truyền thống. Chương trình POHE tập trung vào việc phục vụ thị trường lao động khi sinh viên đang theo học, bao gồm cả thị trường trong nước, quốc tế và địa phương. Vì vậy, chương trình giảng dạy nhấn mạnh thực hành chuyên nghiệp trong đào tạo và bản chất ứng dụng của nó trong nghiên cứu.

Dựa vào đó, kết quả học tập của học sinh không chỉ dựa vào điểm số đạt được từ kiến ​​thức lý thuyết theo cách truyền thống, mà còn dựa vào phần thực hành của mỗi học sinh. Ví dụ, đánh giá năng lực của sinh viên trong các công ty thông qua thực hành nghề nghiệp, sử dụng các kỹ năng và thiết bị trong quá trình làm việc.

Chương trình giáo dục đại học POHE được triển khai rộng rãi ở các nước phát triển, đặc biệt là khu vực Châu Âu, nhằm đào tạo ra những lao động có khả năng đáp ứng công việc ngay khi tốt nghiệp. Vì vậy, giáo dục đại học POHE tăng khối lượng thực tập, thực tập nhiều hơn so với học thông thường, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận sớm với kiến ​​thức và kỹ năng nghề nghiệp, có điều kiện thực tập, thực tập tại các đơn vị, công ty liên quan đến chuyên ngành học.

Mặc dù định nghĩa về giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp áp dụng POHE (Stefan Delplace, 2013) chưa được hài hòa, nhưng đây là một chương trình đào tạo, không giống như xu hướng hàn, nhấn mạnh kỹ năng thực hành của sinh viên. Lâm nhấn mạnh đến lý thuyết về đào tạo truyền thống. .

2. Ý nghĩa và tầm quan trọng trong chương trình POHE

Thông qua chương trình POHE, giáo dục đại học đã có những thay đổi sâu sắc và tích cực trong những năm gần đây, ngày càng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và tiến bộ xã hội, cũng như phát triển kinh tế, nâng cao của cải và nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân và gia đình. So với cách tiếp thu truyền thống của giáo dục đại học, giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp thực hiện POHE là định hướng thị trường lao động, chú trọng tính thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp cho người học giai đoạn đầu để họ có thể hòa nhập ngay sau khi tốt nghiệp. .

READ  Hướng dẫn giao dịch - Chi tiết các bước giao dịch (VNDIRECT)VNDIRECT | Nttworks.vn

Một mô hình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực sự sau khi tốt nghiệp của người lao động, điều cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội sẽ được coi trọng. Khi nền kinh tế tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp đang trở thành xu thế và phát triển mạnh mẽ, giáo dục đại học ngày nay ngày càng trở nên đa dạng hơn, không chỉ đào tạo các chuyên gia, nghiên cứu mà còn đào tạo một lực lượng lao động có kiến ​​thức, có thể làm việc tốt hơn với công nghệ hiện đại. máy móc, nhằm trang bị cho người lao động những kỹ năng và kiến ​​thức về thị trường Lực lượng lao động luôn thay đổi và ngày càng khắt khe của người sử dụng lao động giúp người học làm việc tốt trong hệ thống sản xuất, bán hàng và dịch vụ, làm việc hiệu quả hơn và chất lượng hơn. Đây là mục tiêu nâng cao hơn rất nhiều so với cách các trường đại học đào tạo theo mô hình truyền thông chỉ dạy lý thuyết, ít thực hành.

Sự xuất sắc của chương trình POHE tập trung vào khả năng làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Giáo dục Đại học Ứng dụng POHE hiện cùng tồn tại với các trường đại học nghiên cứu khác, nhưng có sứ mệnh và cách tiếp cận cụ thể của riêng mình để đạt được các mục tiêu đào tạo thiết thực hơn. Đặc biệt hơn, với việc tập trung chuyên sâu vào việc phục vụ thị trường lao động đa dạng từ thị trường quốc tế, trong nước và địa phương.

Mối quan hệ chặt chẽ với tình hình thị trường lao động hiện nay là đặc điểm nổi bật của POHE, một sợi chỉ đỏ trong toàn bộ chương trình giảng dạy và các hoạt động của trường. Chương trình đào tạo POHE được xây dựng trên cơ sở hồ sơ các kỹ năng nghề nghiệp thông qua khảo sát có hệ thống và có hệ thống về quan điểm của thị trường lao động và nhà tuyển dụng. Hồ sơ năng lực nghề nghiệp là khả năng áp dụng tốt các kỹ năng, kiến ​​thức và thái độ trong lĩnh vực này và được chuyển thành quá trình đào tạo trên giảng đường bao gồm nhiều phương pháp giảng dạy, hoạt động giảng dạy và đào tạo sinh viên cụ thể.

Thông qua phương pháp tiếp cận tích hợp, chương trình POHE là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào công việc thực tế cho sinh viên đúng chuyên ngành và đào tạo các kỹ năng mềm. Trọng tâm là sự tương tác và cộng tác trong phương pháp giảng dạy, khả năng làm việc nhóm và độc lập, ví dụ như trong việc thực hiện các dự án, trong việc phát triển các dự án của học sinh. Với việc giúp người học trải nghiệm, phát triển tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo tốt hơn.

Tính ưu việt của POHE còn thể hiện ở việc đánh giá kết quả học tập của học viên không chỉ trên cơ sở kiến ​​thức lý thuyết truyền thống mà còn dựa trên thực hành và kết quả thực hành tại các công ty, đơn vị. Đồng thời, nghiên cứu đào tạo tập trung vào ứng dụng, phát triển nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ. Thế giới công việc là cơ sở để đặt câu hỏi nghiên cứu về các chủ đề. Luận văn của sinh viên dựa trên những vấn đề thực tế công việc cần giải quyết.

READ  Đẳng cấp CV graphic designer | Nttworks.vn

Theo quy định, mọi hoạt động của chương trình đào tạo POHE đều được thực hiện dựa trên tình hình thị trường lao động thực tế và các yêu cầu đặt ra của nó. Vì vậy, các công ty và tổ chức trong các lĩnh vực và chuyên ngành này có vai trò quan trọng trong việc đào tạo theo chương trình POHE. Khi họ cung cấp thông tin thị trường lao động mới nhất cho từng ngành học, nhà trường luôn có thể cập nhật hồ sơ nghề nghiệp, chương trình đào tạo, môi trường học tập, v.v. tốt nhất.

Thông qua các chương trình đào tạo POHE của mình, các trường cung cấp cho sinh viên những cơ hội tốt nhất để học tập, thực hành, giảng dạy tương tác và thực hành. Vì POHE cần sự phối hợp của nhiều ban, ngành liên quan và cao nhất là những người có đạo.

Chương trình đào tạo của Đại học POHE thể hiện được tính ưu việt của mình trong thực tế xã hội hiện nay đặt ra cho người đi làm nên được rất nhiều người quan tâm, giúp trả lời câu hỏi có nên học tại POHE hay không. Tầm quan trọng của bằng cấp trong xã hội ngày nay ngày càng giảm, thay vào đó là tính thực tiễn, khả năng làm việc, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng của con người trong môi trường, chính xác hơn là trong môi trường xã hội, được đánh giá. Đây là một sự thay đổi lớn so với trước đây, khi kiến ​​thức hàn lâm được coi trọng bằng bằng cấp. Trước tầm quan trọng và lợi ích của chương trình đào tạo POHE, nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh ở nước ta rất chú ý đến chương trình đào tạo đại học này, vì các trường đại học của Việt Nam đều liên kết với các trường đại học của Việt Nam.

3. Cơ hội và thách thức của chương trình đào tạo POHE tại Việt Nam

POHE là chương trình đào tạo đại học đi đầu và phù hợp với thời đại mới ngày nay. Tại Việt Nam, chương trình POHE mang đến nhiều cơ hội và thách thức.

Thứ nhất, việc ăn chay vẫn tồn tại trong các trường học do ngân sách hỗ trợ và không đặt nặng trách nhiệm, điều này khiến các trường ít có động lực thay đổi. Nhu cầu về bằng cấp đã bão hòa trong xã hội ngày nay, việc thi vào đại học của học sinh dễ dàng hơn trước đã khiến số lượng học sinh các hệ hiện nay giảm mạnh. Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh về số lượng sinh viên nhưng chất lượng giáo dục không theo kịp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Trong xã hội ngày nay, lạm phát cao không hiếm sinh viên ra trường tìm được việc làm, trong khi năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, và số lượng sinh viên vào đại học giảm mạnh trong những năm gần đây. Số lượng sinh viên du học tự túc đã tăng lên trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều này cho thấy lòng tin của xã hội đối với bằng đại học giảm nhiều so với trước đây, điều này đòi hỏi các trường phải nâng cao chất lượng để thu hút sinh viên.

READ  Nhân viên sales là gì? Top nghề sales lương cao nhất | Nttworks.vn

Việc để các trường công lập tự chủ hơn sẽ giúp các trường này hoạt động năng động hơn, tăng tính cạnh tranh trên thị trường giáo dục hiện nay, đồng thời giảm ngân sách nhà nước, các trường sẽ tồn tại được nhờ thu học phí cao hơn, nên cạnh tranh thì học sinh phải tham gia. Thực trạng này khiến việc mở rộng trường công lập càng khó khăn hơn đối với các trường ngoài công lập. Từ đó, nhiều trường tư thục không thể tồn tại và phải đóng cửa, sáp nhập vì không tuyển sinh được.

Thực trạng các chương trình đào tạo POHE tại Việt Nam.

Vì vậy, tất cả các trường dù công lập hay tư thục hiện nay cần chủ động thay đổi bản chất đào tạo xã hội cho phù hợp với phương hướng và sứ mệnh của mình. Mặc dù hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới việc chú trọng đến thành tựu khoa học và làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một trường học cần được đánh giá lại.

Do đó, giáo dục đại học ứng dụng theo định hướng nghề nghiệp gắn với các vị trí việc làm đòi hỏi được coi là đầu ra có thể cung cấp cho các trường kinh nghiệm và kiến ​​thức trong việc tiếp thu nền giáo dục đại học Việt Nam. Chương trình du học POHE đang trong giai đoạn thí điểm, hy vọng sẽ nâng cao chất lượng dạy và học ở nước ta, đặc biệt là phù hợp với tình hình hiện nay, đòi hỏi năng suất ngày càng cao.

Mặc dù cho đến nay các trường đại học theo chương trình POHE vẫn được coi là trường đại học hạng hai trên thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng kinh tế những năm gần đây, sự biến động của thế giới ngày nay đã khiến mọi người tin rằng khả năng tìm được việc làm là điều quan trọng hàng đầu đối với mỗi người trưởng thành. Đồng thời, việc tìm kiếm việc làm thành công gắn liền với kinh nghiệm và kỹ năng thực hành của người học. Đây là phần thuyết phục nhất của chương trình đào tạo này. Do đó, ngày càng nhiều tổ chức, bao gồm cả các trường đại học nghiên cứu, đang áp dụng những ý tưởng này và áp dụng một cách tiếp cận TUYỆT VỜI. Điều này mang lại ranh giới giữa giáo dục đại học hàn lâm và các chương trình POHE gần hơn.

Chương trình Đào tạo Đại học POHE tại Việt Nam mới được triển khai mới đây nhưng đã mang lại nhiều kết quả khả quan, được đông đảo sinh viên đón nhận cũng như đăng ký theo học chuyên ngành. Hy vọng rằng sẽ có những thế hệ sinh viên ra trường có thể hòa nhập ngay vào thị trường lao động với kiến ​​thức tốt. Nhờ đó giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, tình trạng làm việc trái ngành nghề phổ biến trong xã hội.

Nhìn chung POHE là gì, Vieclami123 đã được giải đáp khá đầy đủ ở các phần của bài viết trên. Là chương trình đào tạo đại học tập trung vào kỹ năng ứng dụng thực tế và kỹ năng làm việc thực tế nhằm đưa người học hòa nhập vào thị trường lao động ngay khi tốt nghiệp.

>> Đọc thêm các tin tức liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud