Phần mềm kế toán Excel miễn phí | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Phần mềm Kế toán Excel là gì?

Phần mềm kế toán Excel là ứng dụng được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bằng Excel, hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của kế toán, hỗ trợ công việc của kế toán.

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Sau đây là phần mềm kế toán Excel miễn phí với nhiều mẫu và nhiều mẫu khác nhau, tải miễn phí từ ViecLamVui giúp bạn trải nghiệm công việc kế toán và sử dụng ứng dụng trong công việc kế toán của mình.

Tải miễn phí phần mềm kế toán Excel Thông tư 133

Phần mềm kế toán Excel Thông tư 133 kèm theo báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 133/2016 / TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp kế toán theo TT133 do Mộc Lan xây dựng và phân phối. Nó hoàn toàn miễn phí.

phần mềm kế toán miễn phí excel thông tư 133

Phần mềm kế toán Excel 133 vòng miễn phí bao gồm đầy đủ các ứng dụng và bảng tính, bao gồm:

 • Quỹ tiền mặt bao gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ
 • Tiền gửi ngân hàng bao gồm: thu tiền gửi, nộp tiền gửi, số tiền gửi ngân hàng
 • Kho bao gồm: tổng hợp xuất nhập tồn kho, bảng kê phụ kiện hàng hóa, số liệu xuất nhập, in phiếu xuất, in phiếu nhập.
 • Tài sản cố định, công cụ, thiết bị bao gồm: thời gian trích khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí trả trước, bảng kê khai chi phí trả trước – khấu hao tài sản.
 • Thuế bao gồm: bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào; bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; Tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Lương bao gồm: bảng lương, in bảng chấm công, danh sách nhân viên, bảng chấm công, in bảng lương, bảng lương, bảo hiểm, in hợp đồng lao động
 • Sổ cái (sổ cái tổng hợp), bao gồm: các khoản phải thu, in sổ cái, hạch toán chi phí, công nợ, bộ báo cáo tài chính
READ  Cách dùng kết hợp hàm index và match trong excel để lọc thông tin | Nttworks.vn

>> Tải ngay tại:

Tải miễn phí phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200

Phần mềm kế toán Excel thông tư 200 báo cáo tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014 / TT / BTC áp dụng cho các doanh nghiệp kế toán theo TT200, phần mềm này được tài khoản Mộc Lan xây dựng và chia sẻ hoàn toàn miễn phí.

Phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200

Phần mềm kế toán miễn phí Excel Thông tư 200 bao gồm đầy đủ các ứng dụng và bảng tính, bao gồm:

 • Quỹ tiền mặt bao gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ
 • Tiền gửi ngân hàng bao gồm: thu tiền gửi, nộp tiền gửi, số tiền gửi ngân hàng
 • Kho bao gồm: tổng hợp xuất nhập tồn kho, bảng kê phụ kiện hàng hóa, số liệu xuất nhập, in phiếu xuất, in phiếu nhập.
 • Tài sản cố định, công cụ, thiết bị bao gồm: thời gian trích khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí trả trước, bảng kê khai chi phí trả trước – khấu hao tài sản.
 • Thuế bao gồm: bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào; bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; Tờ khai thuế GTGT, báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Lương bao gồm: bảng lương, in bảng chấm công, danh sách nhân viên, bảng chấm công, in bảng lương, bảng lương, bảo hiểm, in hợp đồng lao động
 • Sổ cái (sổ cái tổng hợp), bao gồm: các khoản phải thu, in sổ cái, hạch toán chi phí, công nợ, bộ báo cáo tài chính
READ  Phần mềm hệ thống là gì? Những thông tin hữu ích cho bạn | Nttworks.vn

>> Tải ngay tại: Tải miễn phí phần mềm kế toán Excel theo thông tư 200

Tải phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán Excel miễn phí này được tạo ra bởi tác giả Hoàng Văn Kiên, nó là phần mềm kế toán Excel V7 đầy đủ chi tiết và có hướng dẫn cho những người mới sử dụng lần đầu.

Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Phần mềm kế toán Excel miễn phí này bao gồm các bảng tính sau:

 • Danh mục: danh sách tài khoản, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, danh sách công việc, danh sách giải pháp, danh sách tài sản cố định, thông tin doanh nghiệp
 • Sổ chi tiết: Sổ dữ liệu TK, Sổ chi tiết TK phải thu, Sổ chi tiết TK phải thu, Sổ chi tiết tạm ứng, Sổ chi tiết NVL, HH, CCDC, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết bán hàng
 • Sổ cái: Sổ cái chung NXT NVL, Sổ cái chung NXT CCDC, Sổ cái chung NXT HH, Sổ cái công việc nội bộ, Sổ cái phát triển khoa học, Sổ cái thuế, Giấy nhắc thanh toán, Thẻ kho
 • Bảng lương: danh sách nhân viên, chấm công, tính lương, bảo hiểm
 • Tờ in: In phiếu thu – chi; In phiếu xuất nhập; Print_Table; In bảng lương; In séc kế toán; In bảng lương; In hợp đồng lao động
 • Sổ nhập liệu: Sổ xuất nhập, Nhập sổ kế toán, Nhập dự toán, Kế toán thời gian
 • Khai thuế: Danh sách mua, danh sách bán hàng, hoàn trả tiền mặt ban đầu
 • Các bảng phân bổ: Bảng phân bổ kế hoạch TSCĐ, Bảng phân bổ dụng cụ thiết bị, Bảng phân bổ tiền lương, Bảng phân bổ chi phí trả trước
 • Sổ nhật ký: Ngày làm việc chung, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền mặt, Số sổ nhật ký mua hàng, Sổ nhật ký bán hàng, Sổ cái văn phòng.
 • Kế toán xây lắp: tổng hợp vật tư theo chương trình, tổng hợp chi phí theo chương trình, báo cáo lãi theo chương trình
 • Báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, thuyết minh báo cáo tài chính
READ  Hướng dẫn cách dùng hàm Vlookup kết hợp nhiều điều kiện | Nttworks.vn

>> Tải ngay tại: Phần mềm kế toán Excel miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud