Những điều cần biết về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

MỘT

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUNG

tôi

Các khóa học lý luận chính trị (10 tín chỉ)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Con đường cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên (23 tín chỉ)

5

6

Sinh học đại cương

7

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

số 8

Tính tích phân của các hàm của một biến

9

mười

Thực hành Hóa học Phân tích

11

thứ mười hai

Vật lý đại cương 1

13

Vật lý đại cương 2

14

Thực hành vật lý đại cương

15

Hóa học nói chung

III

Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 2 tín chỉ trong số 6)

16

Hợp lý

17

Luật chung của Việt Nam

18

Điều tra xã hội chung

IV

Ngoại ngữ không chuyên (lấy chứng chỉ)

Tiếng Anh bậc 3/6 (B1) Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) dành cho học sinh dân tộc thiểu số.

VẼ

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

SEST

Huấn luyện quốc phòng (4 tuần)

TẨY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VII

Các nguyên tắc cơ bản của ngành (37 tín chỉ)

Khóa học bắt buộc

19

Cơ sở địa lý tự nhiên

20

Địa chất chung

21

Địa mạo chung

22

Phác thảo bản đồ

23

Cơ sở khoa học môi trường

24

Khí tượng – khí hậu chung

25

Thủy văn chung

26

READ  Nghị lực là gì? Món quà vô giá của tạo hóa ban tặng | Nttworks.vn

Tàu đất và địa lý đất

27

Hệ thống thông tin địa lý

28

Kiểm soát môi trường

29

Phân tích môi trường

30

Thực hành phân tích môi trường

31

Cơ sở cảnh quan và phân vùng cảnh quan

32

Tổng quan toàn diện về các nguồn

33

Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

34

Biến đổi khí hậu và thiên tai

Các môn tự chọn (chọn 4 tín chỉ trong số 12)

35

Nhân khẩu học và sự phát triển

36

Luật và chính sách môi trường

37

38

Cơ sở viễn thám

39

Thiết kế và chỉnh sửa bản đồ tài nguyên và môi trường

40

Phương pháp nghiên cứu tài nguyên môi trường

VIII

Kiến thức thực địa (34 tín chỉ)

Khóa học bắt buộc

41

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

42

43

Đánh giá tác động môi trường

44

Quy hoạch môi trường

45

GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên – môi trường

46

Niên giám

47

Quản lý và xử lý chất thải rắn

48

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước

49

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông thôn

50

Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

51

Kiểm soát và xử lý khí thải

52

Quản lý tài nguyên và môi trường du lịch

53

Quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên năng lượng

READ  Nhân viên nhân sự là gì? Kỹ năng quan trọng để thăng tiến trong nghề nghiệp | Nttworks.vn

Các môn tự chọn (chọn 8 tín chỉ trong số 14 tín chỉ)

54

Quy hoạch sử dụng đất

55

Quản lý tổng hợp lưu vực sông

56

Mô hình quản lý tài nguyên và môi trường

57

Phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

58

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

59

Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn

60

Quản lý tổng hợp vùng ven biển

VANA

QUỐC TẾ, KINH NGHIỆM (4 tín chỉ)

61

62

63

Thực tập quản lý tài nguyên và môi trường

64

Thực hành cuối cùng

DỄ

CHẤM DỨT HOẶC ĐIỀU TRỊ TỔNG THỂ (8 tín chỉ)

65

Luận văn (KLTN)

66

Các khóa học thay thế KLTN (dành cho sinh viên không thi KLTN)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud