Những điều cần biết về ngành Quan hệ quốc tế | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

A – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUNG

A1. Khối kiến ​​thức giáo dục phổ thông

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Pháp luật đại cương

6

Các kĩ năng mềm

7

Tiếng anh 1

số 8

Tiếng anh 2

9

Tiếng anh 3

mười

Tiếng anh 4

11

Nhật Bản 1

thứ mười hai

Nhật Bản 2

13

Nhật Bản 3

14

Nhật Bản 4

15

Giáo dục quốc phòng

16

A2. Các môn đại cương của khối kinh tế – xã hội

đầu tiên

2

Điều tra xã hội chung

3

Tâm lý chung

4

Hợp lý

5

Lịch sử văn minh thế giới

B – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Khối kiến ​​thức cơ bản cho ngành và phân nhóm ngành

đầu tiên

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Thông tin báo chí và đối ngoại

3

Kinh tế học đại cương

4

Hội nhập văn hóa quốc tế

5

Kỹ thuật chỉnh sửa văn bản

6

Luật quốc tế (luật công, luật quốc tế)

7

Chính sách đối ngoại của Việt Nam

số 8

Địa chính trị – nền kinh tế

Khối kiến ​​thức ngành

đầu tiên

Giới thiệu về ngoại giao và lý thuyết về quan hệ quốc tế

2

Chính sách đối ngoại của Việt Nam I

3

4

Lịch sử quan hệ quốc tế I

5

Quan hệ kinh tế quốc tế

6

Chính sách đối ngoại của Việt Nam II

7

Lịch sử quan hệ quốc tế II

số 8

READ  Top 5 tiểu luận quản trị nguồn nhân lực hay, ấn tượng | Nttworks.vn

Tổ chức quốc tế

9

Tổ chức sự kiện quốc tế

Khối kiến ​​thức chuyên ngành

đầu tiên

2

3

Chuyên môn của thư ký văn phòng

4

Những thách thức an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

5

Chuyên ngành tiếng Nhật
(Tiếng Nhật 6/5)

6

Kỹ thuật tiếng Anh
(SE5; SE6; SE7; SE8)

7

Các vấn đề toàn cầu trong quan hệ quốc tế

số 8

Giao tiếp và quan hệ công chúng

Quan hệ kinh tế đối ngoại

đầu tiên

Thuế và hệ thống thuế

2

3

Ngoại thương (thương mại, vận tải, bảo hiểm)

4

5

Chuyên ngành tiếng Nhật
(Tiếng Nhật 6/5)

6

Kỹ thuật tiếng Anh
(KT5; KT6; KT7; KT8)

7

Luật kinh doanh quốc tế

số 8

đầu tiên

2

3

Ngoại thương (thương mại, vận tải, bảo hiểm)

4

Hợp lý

5

Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 6/5)

6

Kỹ thuật tiếng Anh
(KT5; KT6; KT7; KT8)

7

Khởi nghiệp

số 8

Quan hệ công chúng và giao tiếp

đầu tiên

Giao tiếp và quan hệ công chúng

2

Các loại hình báo chí

3

4

Ứng dụng Quan hệ Công chúng

5

Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 6/5)

6

Kỹ thuật tiếng Anh
(QT5; QT6; QT7; QT8)

7

Lĩnh vực giao tiếp

Bổ sung kiến ​​thức, thực hành nghề nghiệp (đào tạo nghề)

Báo cáo luận văn / thực tập

C – ĐƠN VỊ KIẾN THỨC ĐIỆN TỬ

Tùy chọn 1

đầu tiên

Văn hóa tổ chức

2

Nền kinh tế thị trường

3

Quản lý thương hiệu

4

Khoa học chính trị đại cương

Tùy chọn 2

Chuyên ngành quan hệ đối ngoại

đầu tiên

An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế

READ  Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh 2022 | Nttworks.vn

2

Chính sách đối ngoại của các cường quốc

3

4

Phân tích các sự kiện quốc tế

5

Việt Nam toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Chuyên ngành: kinh tế đối ngoại

đầu tiên

2

Chính sách đối ngoại của các cường quốc

3

4

Phân tích các sự kiện quốc tế

5

Việt Nam toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Chuyên môn: kinh doanh quốc tế

đầu tiên

Luật kinh doanh quốc tế

2

Chính sách đối ngoại của các cường quốc

3

4

Phân tích các sự kiện quốc tế

5

Việt Nam toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Chuyên môn: quan hệ công chúng và truyền thông

đầu tiên

Truyền thông tiếp thị

2

Chính sách đối ngoại của các cường quốc

3

4

Phân tích các sự kiện quốc tế

5

Việt Nam toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud