Những điều cần biết về ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung (không chứa các chất từ ​​9 đến 11)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ chính 1

7

Ngoại ngữ chính 2

số 8

Ngoại ngữ chính 3

9

Giáo dục thể chất

mười

Giáo dục quốc phòng và an ninh

11

Kỹ năng bổ sung

II

Kiến thức chung theo lĩnh vực

thứ mười hai

Địa lý chung

13

Môi trường và phát triển

14

Khoa học xã hội thống kê

15

Toán cao cấp

16

Thống kê xác suất

III

Khối kiến ​​thức chung ngành

III.1

Yêu cầu

17

Viện văn hóa Việt Nam

18

Nhập môn Ngôn ngữ học Việt Nam

III.2

Tự chọn

19

Thực hành tiếng việt

20

Phương pháp nghiên cứu khoa học

21

Logic chung

22

Tư duy phản biện

23

Cảm nhận nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa ASEAN

IV

Kiến thức chung về nhóm ngành

IV.1

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ và văn hóa

IV.1.1

Yêu cầu

26

Ngôn ngữ học Hàn Quốc 1

27

Ngôn ngữ học Hàn Quốc 2

28

Quốc gia du học Hàn Quốc 1

29

Giao tiếp giữa các nền văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Ngữ dụng học tiếng Hàn

31

Ngôn ngữ học so sánh

32

Hình thái của ngôn ngữ Hàn Quốc

33

READ  Danh sách các trường Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019 | Nttworks.vn
Chữ kanji của Hàn Quốc

34

Ngôn ngữ xã hội học

35

Văn học Hàn Quốc 1

36

Quốc gia nghiên cứu Hàn Quốc 2

37

Văn học Hàn Quốc 2

38

Văn hóa châu á

IV.2

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ

39

Hàn Quốc 1A

40

Hàn Quốc 1B

41

Hàn Quốc 2A

42

Hàn Quốc 2B

43

Hàn Quốc 3A

44

Hàn Quốc 3B

45

Hàn Quốc 4A

46

Hàn Quốc 4B

47

3C Hàn Quốc

48

Hàn Quốc 4C

VẼ

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Định hướng đặc biệt cho phiên dịch tiếng Hàn

V.1.1

Yêu cầu

49

Lý thuyết dịch thuật

50

chuyển sang

51

chuyển sang

52

Dịch thuật chuyên ngành

53

Dịch thuật chuyên ngành

54

Kỹ năng biên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp

V.1.2

Tự chọn

V.1.2.1

Các khóa học chuyên sâu

55

Bản dịch nâng cao

56

Phân tích và đánh giá bản dịch

57

Bản dịch văn học

58

Bản dịch phim hàn quốc

59

Bản dịch văn bản thông cáo báo chí

V.1.2.2

Chất bổ sung

60

Kinh tế và thương mại Hàn Quốc

61

Tài chính và Ngân hàng Hàn Quốc

62

Tiếng Hàn cho mục đích hành chính và kinh doanh

63

Khách sạn du lịch hàn quốc

64

Y tế hàn quốc

65

Luật hàn quốc

66

Quản trị ngôn ngữ hàn quốc – văn phòng

67

Văn hóa – nghệ thuật hàn quốc

68

Kiến trúc – xây dựng hàn quốc

69

Công nghệ thông tin hàn quốc

V.2

READ  Học Phí Digital Marketing Tại FPT Skillking Giá Bao Nhiêu? | Nttworks.vn

Chuyên ngành Hàn Quốc học

V.2.1

Yêu cầu

70

chuyển sang

71

chuyển sang

72

Lịch sử hàn quốc

73

Giới thiệu về xã hội Hàn Quốc

74

Chính sách kinh tế – Hàn Quốc

75

Nghiên cứu Hàn Quốc 1

V.2.2

Tự chọn

V.2.2.1

Các khóa học chuyên sâu

76

Tìm hiểu văn hóa truyền thống Hàn Quốc

77

Văn hóa Hàn Quốc và Hanlyu (Làn sóng Hàn Quốc)

78

Văn hóa giao tiếp Hàn Quốc – Việt Nam

79

Văn hóa kinh doanh hàn quốc

80

Văn học hàn quốc

V.2.2.2

Chất bổ sung

81

Giới thiệu về Luật Hàn Quốc

82

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

83

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên

84

Giới thiệu về ngôn ngữ đặc biệt của Hàn Quốc

85

Nghiên cứu Hàn Quốc

V.3

Du lịch Hàn Quốc với định hướng đặc biệt

V.3.1

Yêu cầu

86

chuyển sang

87

chuyển sang

88

Khách sạn Du lịch Hàn Quốc 1

89

Quản lý kinh doanh du lịch

90

Quản lý kinh doanh khách sạn

91

Giới thiệu về khoa học du lịch

V.3.2

Tự chọn

V.3.2.1

Các khóa học chuyên sâu

92

Khách sạn Du lịch Hàn Quốc 2

93

Địa lý văn hóa và du lịch ở Hàn Quốc

94

Du lịch kinh tế ở Hàn Quốc

95

Tìm hiểu văn hóa truyền thống Hàn Quốc

96

Lịch sử hàn quốc

V.3.2.2

Chất bổ sung

97

Chủ đề nghệ thuật hàn quốc

98

Văn hóa kinh doanh hàn quốc
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm | Nttworks.vn

99

Quản trị ngôn ngữ hàn quốc – văn phòng

100

Kinh doanh khách sạn chính

101

Kinh doanh du lịch

102

Giao tiếp quản trị viên

V.4

Khối kiến ​​thức thực tập và tốt nghiệp

103

Thực tập

104

Luận văn hoặc 2 khóa học IV hoặc V tự chọn

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud