Những điều cần biết về ngành Giáo dục Chính trị | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Khối kiến ​​thức chung

(Chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

Đầu tiên

Giáo dục quốc phòng 15

Đào tạo kỹ năng sống

2

Triết học Mác – Lênin 16

3

Tiếng anh 1 17

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Tiếng Pháp 1 18 Tiếng anh 3

5

Tiếng Nga 1 19 Tiếng Pháp 3

6

Giáo dục thể chất 1 20 Tiếng Nga 3

7

Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 21 Trường giáo dục

số 8

Tiếng anh 2 22

Giáo dục thể chất 3

9

Tiếng Pháp 2 23

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

mười

Tiếng Nga 2 24

Giáo dục thể chất 4

11

thông tin chung

25

Thực hành sư phạm 1

thứ mười hai

tâm lý

26

Tiếng Nga chuyên ngành

13

Giáo dục thể chất 2

27

Quản lý nhà nước và quản lý ngành giáo dục

14

Âm nhạc

28

Thực tập sư phạm 2

Khối kiến ​​thức chuyên ngành

Đầu tiên

Lịch sử thế giới 45

Kinh điển về kinh tế chính trị

2

Lịch sử việt nam 46

3

Lịch sử triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) Cổ đại, Trung đại 47

4

Lịch sử triết học phương Tây từ thời cổ đại đến Đức cổ điển 48

Kinh tế quốc tế

5

Kinh tế học đại cương 49

Kinh tế quốc dân

6

Hợp lý 50

Kinh tế phát triển

7

Xã hội học 51 Thống kê kinh tế

số 8

Giáo dục thẩm mỹ và trang điểm 52

Chuyên đề kinh tế chính trị

9

Lịch sử triết học Mác – Lênin và triết học phương Tây hiện đại 53

Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị

READ  [Innovation là gì?] Chìa khóa tạo nên thành công cho doanh nghiệp! | Nttworks.vn

mười

Phương pháp nghiên cứu khoa học 54

Kinh điển của Chủ nghĩa xã hội 1

11

Hồ sơ luật 55

thứ mười hai

Đạo đức và giáo dục đạo đức 56

13

Giáo dục tín ngưỡng 57

14

Kinh tế dân số 58

15

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 59

16

Lịch sử nền kinh tế quốc dân 60

17

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 61

Phương pháp dạy học CNXH

18

Đào tạo sư phạm 62

Kinh điển của Chủ nghĩa xã hội 2

19

Văn hóa học đường 63

Tác phẩm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng Đảng

20

Chính trị 64

Tác phẩm của Hồ Chí Minh

21

Giáo dục gia đình và giáo dục gia đình 65

Tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam

22

Hiến pháp và thể chế chính trị 66

Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1

23

Lý luận chung về phương pháp dạy học môn giáo dục công dân 67

Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

24

Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông 68

Phương pháp dạy học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

25

Kinh điển của Marx, Engels, Lenin 69

Chủ đề Hồ Chí Minh 1

26

Câu chuyện tư tưởng việt nam 70

Chủ đề Hồ Chí Minh 2

27

Những vấn đề của ngày hôm nay 71

Phương pháp dạy học theo lối tư duy Hồ Chí Minh

READ  Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất dùng cho mọi chức vụ mới nhất | Nttworks.vn

28

Tiếng Anh tổng quát trong giáo dục 72

Thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đại học

29

Tiếng Pháp cho chuyên ngành GDCT 73

Phương pháp nhận thức khoa học

30

Giáo dục đặc biệt tiếng Nga 74 lịch sử Mỹ

31

Lịch sử các lý thuyết kinh tế 75

Triết học Ai Cập – Lưỡng Hà

32

CNDVBC và CNDVLS – những vấn đề lý luận và thực tiễn 76

Dạy học, kiểm tra, đánh giá môn học giáo dục phổ thông theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng

33

Kinh tế chính trị – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 77

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi

34

Chủ nghĩa xã hội hiện thực 78

Giáo dục môi trường

35

Thực hành sư phạm 1 79 Quản lý kinh tế

36

Kinh điển của triết học 80

Vấn đề giới và bình đẳng giới

37

Triết học trong khoa học 81

Lịch sử phong trào công nhân và cộng sản quốc tế

38

Triết học trong khoa học xã hội và nhân văn 82

Thể chế chính trị thế giới hiện đại

39

Lịch sử của phép biện chứng 83

Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người

40

Lôgic biện chứng 84

Trong chiến tranh cách mạng với sự ủng hộ của đảng

41

Triết lý về môi trường và con người 85
READ  Lễ Tân Khách Sạn Là Gì? Công Việc Của Lễ Tân Khách Sạn | Nttworks.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản của thời đại

42

Chủ đề triết học 1 86

Thực tập sư phạm 2

43

Chủ đề triết học 2 87

Luận văn

44

Phương pháp giảng dạy triết học

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud