Nghiệp vụ ngân hàng và những điều bạn cần phải biết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc làm Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư

1. Bạn hiểu gì về lĩnh vực ngân hàng?

Ngân hàng là một nghề quan trọng, tất cả những người làm việc trong ngân hàng đều phải hiểu rõ về hoạt động của ngân hàng. Hoạt động ngân hàng có thể hiểu là hoạt động kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng, nội dung chủ yếu và thông thường là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính khác, các dịch vụ thanh toán khác. Đây đều là những hoạt động quan trọng. Để có được những thông tin cần thiết về lĩnh vực ngân hàng, nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được những kiến ​​thức cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng.

READ  Ngành Kỹ thuật công nghiệp ra làm gì? Thông tin tuyển sinh chi tiết | Nttworks.vn

Công việc ngân hàng – chứng khoán – đầu tư tại TP.

Bạn hiểu gì về lĩnh vực ngân hàng?

2. Hoạt động ngân hàng thương mại, bạn cần biết những gì?

Các ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngoại hối. Ngân hàng thương mại cũng giống như một doanh nghiệp hoạt động để tạo ra nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận của ngân hàng thu được là ngân hàng cho người có nhu cầu vay và cho khách hàng vay lại những khoản tiền chưa sử dụng đến. Hoặc bạn có thể chỉ nhận ra đó là giao dịch tiền tệ. Đối với các doanh nghiệp khác, hàng hóa của các ngân hàng thương mại có phần đặc biệt hơn, tới đây ngân hàng sẽ bắt đầu kinh doanh bằng tiền mặt., chịu ảnh hưởng của tỷ lệ cung – cầu thị trường và lợi nhuận thu được từ việc đưa vốn vay vào sản xuất kinh doanh. Do đó, lợi nhuận của ngân hàng thương mại chính là phần chênh lệch giữa vốn cho vay và vốn cho vay của ngân hàng. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung này.

Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần biết
Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại bạn cần biết

2.1. Tài sản và nợ phải trả – huy động vốn

Tài sản – Nợ phải trả – Huy động vốn là một trong những nghiệp vụ thông thường của ngân hàng, được phản ánh và phản ánh trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Và nó được thể hiện cụ thể qua nội dung sau đây.

Thứ nhất, vốn của ngân hàng được hình thành và thu được từ hai nguồn là vốn tự có và vốn được coi là tự có.

Bằng vốn tự có, bao gồm:

– Vốn cố định của ngân hàng: đây là vốn thuộc về ngân hàng, xuất hiện khi ngân hàng hình thành, nó được chuyển vào các giấy tờ, tài liệu của ngân hàng. Điều quan trọng là ngân hàng phải có khả năng điều chỉnh vốn cố định trong suốt thời gian hoạt động.

Lưu ý với bạn rằng vốn cổ phần của ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh là khác nhau; trong trường hợp ngân hàng thương mại, vốn có được bằng giá cổ phần đã góp tại thời điểm thành lập ngân hàng. Còn vốn cố định của ngân hàng quốc gia là vốn cố định do nhà nước cung cấp. Nếu bạn đã hiểu về vốn cố định của ngân hàng thì bạn sẽ thấy việc huy động vốn để thành lập ngân hàng cổ phần cũng được coi là một giao dịch mua bán nợ.

Tài sản và nợ phải trả - huy động vốn
Tài sản và nợ phải trả – huy động vốn

– Đối với nguồn vốn cố định này, mục đích của nguồn vốn này là ngân hàng sử dụng để mua sắm tài sản, thiết bị và các hoạt động khác của ngân hàng. Ví dụ, ngân hàng sử dụng vốn cố định để cho khách hàng vay và cho các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác.

Một trong những khái niệm và kiến ​​thức bạn cần biết khi tìm hiểu về doanh nghiệp tài sản – trách nhiệm là quỹ dự phòng. Đây là một khái niệm quen thuộc và cần thiết đối với những ai học tập và thực hành nghiệp vụ ngân hàng. Quỹ dự phòng này được trích từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, là lợi nhuận ròng trong năm của ngân hàng. Nguồn vốn này là điều kiện bắt buộc đối với ngân hàng, nó đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giúp ngân hàng tăng vốn chủ sở hữu.

– Vốn tự có: Vốn tự có bao gồm nguồn vốn tạm thời của ngân hàng, tức là nguồn vốn có mục đích chi tiêu cụ thể nhưng tạm thời chưa được sử dụng. Chúng tôi hiểu rằng nhân viên đã được trả tiền, nhưng vẫn chưa đến thời điểm trả.

Nguồn vốn của ngân hàng thường là một bộ phận nhỏ, nhưng nó lại đặc biệt quan trọng để phản ánh thực lực tài chính của ngân hàng. Nó quyết định khối lượng hoạt động của ngân hàng, cũng như giúp ngân hàng huy động các nguồn vốn khác và cho vay. Đây là một phần rất quan trọng.

Tuyển dụng chuyên viên xử lý nợ

2.2. Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi

Ngoài những nghiệp vụ trên thì việc nhận tiền đặt cọc cũng là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng nhất của khách hàng. Các ngân hàng đang rất chú ý đến dịch vụ này, kêu gọi và triển khai nhiều chương trình khách hàng thân thiết gửi tiền nhiều hơn vào ngân hàng. Các ngân hàng có nhiều phương thức thu hút khách hàng gửi tiền, chẳng hạn như tiền gửi có kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn và các hình thức khác.

Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi
Doanh nghiệp chấp nhận tiền gửi

Cá nhân, công ty, tổ chức nhận tiền gửi thì ngân hàng có trách nhiệm trả lãi và gốc cho người đó theo đúng thời hạn thanh toán, hoặc khách hàng có nhu cầu rút tiền.

Tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng

2.3. Hoạt động tín dụng ngân hàng

Mỗi ngân hàng đều có nguồn vốn huy động được dùng để cho vay sau khi hoạt động của Kho bạc. Đó là một hình thức tín dụng của ngân hàng, ngân hàng điều tiết nguồn vốn này một cách hợp lý. Nó cũng bổ sung cho vốn sản xuất kinh doanh. Có thể nói đây là một chức năng quan trọng của ngân hàng. Nguồn vốn này tạo ra thu nhập cơ bản cho ngân hàng

Các giao dịch tín dụng dựa trên tính chất và hình thức của khoản vay, được chia thành các phần sau:

2.3.1. Theo mục đích

– Cho vay công nghiệp và thương mại: một số loại cho vay ngắn hạn nhằm tăng vốn lưu động cho các công ty trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

– Cho vay nông nghiệp.

– Cho thuê mua và các loại khác.

– Cho vay mua bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua và xây dựng bất động sản nhà ở.

2.3.2. Căn cứ vào thời hạn cho vay

– Cho vay ngắn hạn là các khoản cho vay có thời hạn cho vay dưới 12 tháng được sử dụng chủ yếu để bù đắp vốn lưu động thiếu hụt và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp.

– Cho vay trung hạn là các khoản cho vay có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm.

Căn cứ vào thời hạn cho vay
Căn cứ vào thời hạn cho vay

– Đối với các khoản vay trung hạn thường dùng để đầu tư, mua sắm tài sản cố định. Mục đích có thể dùng để nâng cấp, mua sắm hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ. Hoặc cũng có thể đầu tư vào những dự án quy mô nhỏ, cơ hội thu hồi vốn nhanh.

– Cho vay dài hạn: các khoản vay dài hạn có thời gian đáo hạn là 3 năm. Loại cho vay này thường được sử dụng để đầu tư mua sắm xe quy mô lớn, xây nhà hoặc xây dựng nhà máy mới.

2.3.3. Dựa trên mức độ tín nhiệm của khách hàng

Vay tín chấp là hình thức vay không cần thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba dưới hình thức vay tín chấp dựa trên uy tín của chính khách hàng. Không có nhiều người vay và những người có công việc và chức vụ thường có thể vay theo hình thức này.

Cho vay có tài sản đảm bảo là một hình thức cho vay khá phổ biến ở các ngân hàng. Người đi vay phải thế chấp, cầm cố bất động sản hoặc có thể yêu cầu bên thứ ba bảo lãnh để hoàn tất thủ tục vay có bảo đảm.

2.3.4. Trên cơ sở hình thức giá trị tín dụng

Cho vay tiền mặt: Là khoản cho vay mà giá trị của khoản tín dụng được trình bày bằng tiền mặt. Có thể nói vay tiền mặt là một trong những hình thức vay chủ yếu. Điều này được thực hiện với các kỹ thuật như tín dụng theo mùa, tín dụng trả trước, thấu chi …

Trên cơ sở hình thức giá trị tín dụng
Trên cơ sở hình thức giá trị tín dụng

Cho vay bằng tài sản. Đây cũng là một hình thức khá phổ biến và đa dạng.

2.3.5. Dựa trên phương thức trả nợ

– Cho vay trả góp: Người vay có thể trả lãi và gốc định kỳ cho đến khi trả đủ số tiền. Hoặc bạn có thể trả khoản vay theo yêu cầu.

Các hình thức cho vay mà ngân hàng thường sử dụng đã được liệt kê ở trên, đồng thời ngân hàng cũng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho khách hàng. Ngân hàng không phải cung cấp tiền cho dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu người vay không thực hiện đúng thỏa thuận thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những gì được đảm bảo.

Tuyển dụng nhân viên tín dụng ngân hàng

2.4. Lời mời đầu tư

Ngân hàng tham gia vào hoạt động đầu tư có thể hiểu là mua bán chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán. Giá chứng khoán được mua và bán trên thị trường nhằm mục đích kiếm lời.

Lời mời đầu tư
Lời mời đầu tư

Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện các hình thức góp vốn khác như đầu tư vốn trực tiếp vào các công ty để thành lập doanh nghiệp và xí nghiệp mới.

2.5. Doanh nghiệp nước ngoài

Ngoại thương cũng là một nghiệp vụ quan trọng, ngân hàng có thể tham gia mua bán ngoại tệ hoặc huy động vốn ngoại hối để đáp ứng nhu cầu đầu tư và sinh lời. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang lại nhiều lợi ích, thường là giúp thúc đẩy thanh toán quốc tế. Tài trợ cho xuất nhập khẩu.

Việc làm Ngân hàng – Chứng khoán – Việc làm tại Hà Nội

3. Các hoạt động dịch vụ khác của Ngân hàng

Ngoài các nghiệp vụ trên, ngân hàng còn có một số dịch vụ khác như dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các nghiệp vụ ủy thác khác. Cac chi tiêt như sau:

Với dịch vụ chuyển tiền: Ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng. Hiện các ngân hàng có hai hình thức chuyển tiền là chuyển tiền điện tử và chuyển tiền qua bưu điện. Phổ biến nhất là chuyển tiền qua đường bưu điện.

    Các dịch vụ ngân hàng khác
Các dịch vụ ngân hàng khác

Dịch vụ thu chi tiền mặt: Ngân hàng thực hiện lệnh thu, lệnh chi để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ đã nhận. Hoặc có thể là gom hàng theo yêu cầu.

– Nghiệp vụ ủy thác: là nghiệp vụ do ngân hàng thực hiện theo nhiệm vụ của khách hàng là chuyển nhượng tài sản thừa kế, bảo quản giấy tờ, vàng bạc, v.v. Nó cũng kiếm được hoa hồng cho ngân hàng.

– Mua bán thay mặt khách hàng: Ngân hàng cũng thay mặt khách hàng phát hành trái phiếu hoặc chứng khoán cho các công ty. Ngân hàng cũng có thể thay mặt khách hàng mua hàng theo sự ủy quyền của khách hàng.

Tìm một công việc

Tôi cần những gì để vay vốn ngân hàng? Cần lưu ý những gì khi chuẩn bị?

Hồ sơ vay vốn ngân hàng là một trong những loại giấy tờ quan trọng mà người vay vốn ngân hàng phải chuẩn bị. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin cần thiết để làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Hồ sơ vay ngân hàng

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 12377 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud