Ngày 25/6 thi, ngày 14/7 có kết quả | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Năm 2019, Bộ GD & ĐT mới ban hành hướng dẫn về công tác coi thi THPT quốc gia và công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó Bộ GD & ĐT công bố rõ cả lịch thi và ngày. thông báo. kết quả thi tuyển thí sinh.

Lịch thi THPT 2019

Lịch thi chính thức sẽ giữ nguyên như lịch thi dự kiến ​​đã thông báo trước đó. Theo đó, thí sinh năm nay chính thức vượt qua kỳ thi THPT quốc gia từ ngày 25/6 đến 27/6.

Thử nghiệm

  • Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình THPT phải trải qua 4 kỳ thi, gồm 3 bài thi độc lập (toán, văn, ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh của 2 tổ hợp xét tuyển. Thí sinh học chương trình THPT phải trải qua 3 bài thi gồm tổ hợp 2 bài thi độc lập (toán, văn) và một trong 2 bài thi do thí sinh tự chọn.
  • Thí sinh được đăng ký dự thi cả 2 bài thi, có điểm cao hơn được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ghi chú. Thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi phải đạt cả hai bài thi. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi thì coi như không đạt và không được xét hoàn thành. Thí sinh đào tạo tại chức cũng có thể dự thi môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả của bài thi này khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Không được sử dụng để tốt nghiệp trung học.
  • Để đủ điều kiện xét tuyển vào đại học, cao đẳng, đại học, thí sinh tốt nghiệp phải tham gia các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc bài thi phụ phù hợp với việc tổ hợp các bài thi và các môn thi xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành phù hợp với quy định của trường đó. quy tắc của thủ tục.
READ  Phương pháp giáo dục mầm non mà giáo viên nên biết | Nttworks.vn

Thời điểm công bố kết quả thi

Hướng dẫn của Bộ GD & ĐT về việc tổ chức kỳ thi cấp THPT năm 2019 và xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng nêu rõ:

  • Chậm nhất ngày 13-7, các hội đồng thi sẽ kết xuất kết quả chấm phúc khảo từ phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp ra 2 đĩa CD / DVD-ROM (chỉ ghi một lần duy nhất).
  • Hoàn thành phần Đối sánh Thử nghiệm chậm nhất vào ngày 13 tháng 7
  • Hội đồng thi công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh vào ngày 14-7.
  • Chậm nhất đến ngày 16-7, các Sở GD-ĐT phải cập nhật vào hệ thống quản lý thí sinh danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud