Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là gì? Ra trường làm gì? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Ngành xây dựng đảng và chính quyền là gì, học chuyên ngành gì, ra trường làm công việc gì? Đây là những câu hỏi mà nhiều người còn băn khoăn. Bài viết dưới đây giới thiệu đến bạn đọc những thông tin cơ bản về kỷ luật xây dựng đảng và quản lý nhà nước.

1. Tìm hiểu thêm về ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

 • Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có trình độ cử nhân chuyên ngành chính trị xây dựng đảng và quản lý hành chính nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến ​​thức cơ bản và tư duy về hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước Việt Nam; hiểu biết sâu sắc về đường lối và hoạt động của các thể chế của Đảng cộng sản Việt Nam và bộ máy nhà nước Việt Nam; chuyên về ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 • Chương trình giáo dục Ngành xây dựng đảng và chính quyền bang cung cấp cho sinh viên:
  • Những kiến ​​thức cơ bản và hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối tư duy Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đảng và quản lý hành chính nhà nước.
  • Kiến thức sâu rộng về khoa học chính trị, xây dựng đảng và chính quyền; phương pháp nghiên cứu khoa học và áp dụng những kiến ​​thức thu được vào công việc chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực được đào tạo.
  • Kiến thức và phương pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, trái với lợi ích dân tộc, trái với tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước ta.
 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành xây dựng đảng và quản lý hành chính nhà nước có thể làm việc trong các tổ chức đảng, chính quyền và cơ sở đảng các cấp; giảng dạy chuyên ngành xây dựng đảng, quản trị, lý luận chính trị trong các trường chính trị trong cả nước ở các tỉnh, thành phố, các ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học, cao đẳng.
READ  Ngành Quản trị kinh doanh học những môn gì | Nttworks.vn
Chi nhánh Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chỉnh đốn Đảng và quản lý hành chính nhà nước

Bạn có thể xem khung và các chuyên ngành của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước trong bảng dưới đây.

tôi

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối tư duy Hồ Chí Minh

đầu tiên

Triết học Mác – Lênin

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

II

Kiến thức về giáo dục chuyên nghiệp

II.1

Kiến thức cơ bản về ngành
Yêu cầu

6

Các đảng chính trị trên thế giới

7

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

số 8

Lý thuyết về nhà nước và pháp luật

9

Học thuyết Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về lập đảng

Tự chọn

mười

Khoa học về lãnh đạo và quản lý

11

Quản lý và lãnh đạo giao tiếp

thứ mười hai

Lý thuyết giảng dạy đại học

II.2

Kiến thức đặc biệt

Yêu cầu

13

Công việc kinh điển trong việc xây dựng một bữa tiệc

14

Xây dựng Đảng chính trị

15

Xây dựng đảng về tư tưởng

16

Xây dựng đảng cho một tổ chức

17

Một đảng điều hành hệ thống chính trị

18

Đảng đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

19

Lý thuyết về hành chính công

20

Các quyền cơ bản của Việt Nam

21

Quản trị quốc gia trong các lĩnh vực chính

22

Kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

23

Công tác vận động quần chúng của đảng

24

Phương pháp nghiên cứu khoa học và giảng dạy về xây dựng đảng và quản lý nhà nước (lý thuyết)

25

Phương pháp giảng dạy môn khoa học xây dựng đảng (thực hành)

26

Phương pháp giảng dạy khoa học về quản lý hành chính công (thực hành)

Tự chọn

27

28

Ban hành chính công

29

Giao tiếp trong thi hành công vụ

30

Pháp luật trong quản lý nhà nước

31

Thực hành chuyên nghiệp

32

Luận văn

II.3

Các khóa học thay thế luận văn

33

Giải quyết tình trạng của đảng và chính quyền nhà nước

34

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

35

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Theo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3. Khối thi vào ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

– Mã ngành: 7310202

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước:

 • C00: Văn học, lịch sử, địa lý
 • C03: Văn học, toán học, lịch sử
 • C04: Văn, toán, địa lý
 • D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

* Xem thêm: Tổ hợp kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Điểm chuẩn của ngành Cần bao nhiêu để xây dựng đảng và chính quyền?

4. Điểm chuẩn của ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành xây dựng đảng và chính quyền những năm gần đây. Năm 2018, điểm chuẩn vào ngành này sẽ từ 15 đến 24 điểm, tùy theo khối thi tính trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia hoặc tổ hợp môn tính theo học bạ.

5. Các trường đào tạo về xây dựng Đảng và quản lý hành chính công

Hiện nay trong nước không có nhiều trường đại học đào tạo về xây dựng đảng và nhà nước, để theo học chuyên ngành này, bạn có thể đăng ký xét tuyển vào các trường sau:

6. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

Sau khi tốt nghiệp khoa xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, sinh viên có quyền đảm nhiệm các vị trí công việc sau:

 • Giảng bài Các chuyên đề: xây dựng đảng, chính quyền, nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chính trị học … trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, giáo dục công dân cho các trường trung học phổ thông trên cả nước;
 • Giảng bài Các chuyên đề xây dựng đảng, lãnh đạo nhà nước, vận động quần chúng … trong hệ thống các trường chính trị tỉnh – thành phố, các trung tâm giáo dục chính trị địa phương trên cả nước;
 • Là một chuyên gia trong các cơ quan đảng và nhà nước: cán bộ chuyên trách văn phòng các ban đảng, đảng đoàn, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở;
 • Là một chuyên gia tham mưu, tham mưu, giúp việc cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;
 • Làm việc trong các đơn vị, cơ quan thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân: Ban xây dựng quân sự, chính sách, tư vấn …
 • Nghiên cứugiảng dạy về công tác xây dựng đảng và quản lý hành chính trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính sách;
 • Làm việc trong một nhóm làm việc – các văn phòng của Liên minh Doanh nghiệp, Nhà cung cấp Dịch vụ công và Tổ chức Hành chính công, Trật tự công cộng và Phát triển bền vững …

7. Tiền lương trong ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể về ngành xây dựng đảng và tiền lương của chính phủ. Nếu bạn làm việc cho cơ quan nhà nước, lương của bạn sẽ được tính theo quy định hiện hành. Nếu bạn làm việc cho cơ quan phi chính phủ thì sẽ có những mức lương khác nhau tùy theo vị trí, năng lực và kinh nghiệm của bạn.

8. Ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước cần có những phẩm chất gì?

Để học tập và thành công trong công tác xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, bản thân phải có những phẩm chất sau:

 • Bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, trung thành với mục đích, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
 • Ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, sống trung thực, đoàn kết và tôn trọng tập thể, tư duy phê bình và tự phê bình;
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng;
 • Cơ hội làm việc độc lập, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn trong nước và quốc tế cả trong và ngoài nước;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng;
 • có trình độ ngoại ngữ cao;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, dự đoán và trình bày thông tin một cách độc lập;
 • Kỹ năng làm việc nhóm, phát triển nhóm;
 • Tính kiên trì, nhẫn nại, chịu được áp lực công việc cao.

Hi vọng những thông tin trong bài đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Nếu bạn còn đang phân vân trong việc lựa chọn một nghề phù hợp, thì việc đảng và chính quyền nhà nước nên xem xét xây dựng một nghề là điều nên làm.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud