Ngành Quốc Tế Học là gì? Quốc Tế Học ra làm gì | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung
(Không bao gồm các bài từ 9-11)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

Tin học cơ bản 2

Ngoại ngữ chính 1

Tiếng Anh cơ bản 1

Pháp cơ sở 1

Ngoại ngữ chính 2

Tiếng Anh cơ bản 2

Pháp cơ sở 2

Ngoại ngữ chính 3

Tiếng Anh cơ bản 3

Pháp cơ sở 3

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Kỹ năng bổ sung

II

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực Các khóa học bắt buộc

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Viện văn hóa Việt Nam

Lịch sử văn minh thế giới

Logic chung

Luật hiến pháp và luật chung

Tâm lý chung

Điều tra xã hội chung

Khóa học tự chọn

Kinh tế học đại cương

Môi trường và phát triển

Khoa học xã hội thống kê

Tập làm văn

Giới thiệu về năng lực thông tin

III

Khối kiến ​​thức theo ngành Các khóa học bắt buộc

Lĩnh vực nghiên cứu chung

Lịch sử quan hệ quốc tế

Giới thiệu về quan hệ quốc tế

Quan hệ đối ngoại của việt nam

Khóa học tự chọn

Báo chí truyền thông tổng hợp

Lịch sử chung của Việt Nam

Nhân học đại cương

Thần học đại cương

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành Các khóa học bắt buộc

Tổ chức quốc tế

Thể chế chính trị thế giới

READ  Bài tập hệ thống thông tin kế toán có lời giải | Nttworks.vn

Kinh tế quốc tế

Luật quôc tê

Khóa học tự chọn

Quản lý văn phòng tổng hợp

So sánh văn hóa

Quản lý kinh doanh

Hệ thống pháp luật việt nam

VẼ

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Khối kiến ​​thức chuyên ngành

V.1.1

Ngoại ngữ đặc biệt (chọn 1 trong hai ngoại ngữ Anh, Pháp)

Tiếng Anh chuyên nghiệp 1
Tiếng Pháp chuyên ngành 1

Tiếng Anh chuyên ngành 2
Tiếng Pháp chuyên ngành 2

Tiếng Anh chuyên ngành 3
Tiếng Pháp chuyên ngành 3

Tiếng Anh chuyên ngành 4
Chuyên ngành ngôn ngữ Pháp 4

Tiếng Anh chuyên nghiệp 5
Chuyên ngành ngôn ngữ Pháp 5

V.1.2

Chuyên ngành quan hệ quốc tế Các khóa học bắt buộc

Quan hệ quốc tế trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Kinh doanh quốc tế

Vấn đề toàn cầu

Đàm phán quốc tế

Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế

Khóa học tự chọn

Trung Đông và Châu Phi

Quan hệ công chúng

Một số vấn đề tôn giáo hiện đại

Ngoại giao văn hóa

V.1.3

Chuyên về Nghiên cứu Châu Âu Các khóa học bắt buộc

Giới thiệu về Nghiên cứu Châu Âu

Hệ thống chính trị và luật pháp Châu Âu

Lịch sử và văn hóa Châu Âu

Hệ thống kinh tế của Liên minh Châu Âu

Chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu

Cường quốc châu âu

Khóa học tự chọn

Tiếp xúc văn hóa giữa Đông và Tây

Hợp tác thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam

Đông Âu

Các nước Bắc Âu

READ  Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh gì và từ vựng liên quan | Nttworks.vn

V.1.3

Chuyên môn hóa ở Mỹ Các khóa học bắt buộc

Lịch sử và văn hóa của Hoa Kỳ

Hệ thống chính trị và luật pháp của Hoa Kỳ

Tổng quan kinh tế Mỹ

Quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ

Canada và Mỹ Latinh

Khóa học tự chọn

Đặc điểm văn hóa Mỹ Latinh

Quan hệ Việt – Mỹ

Các bên liên quan ở Hoa Kỳ

Các tổ chức khu vực của Mỹ

V.1.4

Chuyên ngành nghiên cứu phát triển quốc tế Các khóa học bắt buộc

Giới thiệu về Nghiên cứu Phát triển Quốc tế

Kinh tế phát triển

An ninh con người

Viện trợ nhân đạo quốc tế

Quản lý dự án phát triển

Khóa học tự chọn

Vấn đề toàn cầu

Thực hành nghiên cứu phát triển quốc tế

Phát triển bền vững

Luật nhân đạo quốc tế

V.2

Khối chuyên môn

Đối ngoại

V.3

Khóa thực tập và luận văn / khóa học thay thế KLTN

Thực tập sinh

Luận văn

Các khóa học thay thế luận văn

Luật kinh tế quốc tế

Liên hệ giữa các nền văn hóa

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud