Ngành Quản lý thông tin ra làm gì? Ngành tiềm năng của tương lai | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Phần mềm cho các công việc CNTT

1. Thông tin chung trong lĩnh vực quản lý thông tin

Quản trị thông tin là một ngành hấp dẫn đối với sinh viên, vậy nó có gì đặc biệt?

1.1. Quản lý thông tin là gì?

Quản lý thông tin là một ngành cung cấp cho người học kiến ​​thức, chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để người học có thể kiểm soát và hiểu được quản lý thông tin và quản lý truyền thông.

Quản lý thông tin là gì?

Ngành này quả thực là một ngành có tính ứng dụng cao trong thế giới 4.0 của chúng ta, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu và can thiệp vào 3 lĩnh vực (thông tin, truyền thông và công nghệ thông tin) để giúp doanh nghiệp và doanh nghiệp hoạt động. và đưa ra quyết định.

1.2. Chuyên ngành quản lý thông tin khối nào?

Mã ngành quản lý thông tin là 7320205. Ngành này có nhiều khối thi và tổ hợp môn cho các bạn, đó là:

– khối A00 (toán, lý, hóa)

– Khối C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý)

– khối D01 (ngữ văn, toán, tiếng Anh)

– khối D02 (ngôn ngữ, toán, tiếng Nga)

– khối D03 (ngữ văn, toán, tiếng Pháp)

– Khối thi D04 (ngữ văn, toán, tiếng Trung)

– khối D05 (ngôn ngữ, toán học, tiếng Đức)

Chuyên ngành quản lý thông tin khối nào?
Chuyên ngành quản lý thông tin khối nào?

Thực thi khối D06 (ngôn ngữ, toán học, tiếng Nhật)

Thực thi khối D78 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, tiếng Anh)

Thực thi khối D79 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, tiếng Đức)

Thực thi khối D80 (ngôn ngữ học, khoa học xã hội, tiếng Nga)

Thực thi khối D81 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)

Thực thi khối D82 (ngôn ngữ học, khoa học xã hội, tiếng Pháp)

Thực thi khối D83 (Ngôn ngữ học, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

Công việc quản trị trang web

1.3. Điểm chuẩn của các ngành?

Hiện nay, ở nước ta chỉ có hai trường đại học đào tạo ngành quản lý thông tin, đó là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Điểm chuẩn của các ngành?
Điểm chuẩn của các ngành?

Điểm chuẩn thủ khoa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là 16,5 điểm cho khối A00, 21 điểm cho khối C00, 17 điểm cho khối D01, 18 điểm cho các khối D02, D03, D04, D05, D06, D79, D80, D81, D82, D83, 16,5 điểm với khối D78 (theo thống kê năm 2018)

Điểm chuẩn vào Đại học Văn hóa Hà Nội là 17,75 điểm cho khối C00 và 16,75 điểm cho khối D01, D96 (theo thống kê năm 2018).

2. Chương trình đào tạo quản lý thông tin cơ bản

Chương trình giảng dạy về quản lý thông tin khá đa dạng và có sự khác biệt ít, nhưng không nhiều ở một số học phần ở mỗi trường. Xem khung chương trình bên dưới.

Chuyên ngành quản lý thông tin có các học phần kiến ​​thức chung và chuyên môn giống như tất cả các chuyên ngành khác của trường đại học:

– Kiến thức chung:

+ Chuyên đề Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

+ Chuyên đề Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Chủ đề Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

+ Khoa học máy tính cơ bản 2

+ Tiếng Anh học thuật 1

+ Tiếng Anh học thuật 2

+ Môn Tiếng Anh 1

+ Chuyên Anh văn 2

+ Giáo dục thể chất bộ môn

+ Môn học Quốc phòng và An ninh

+ Chủ đề Pháp luật đại cương

+ Chủ đề Giới thiệu về mạng máy tính

+ Chủ đề Điều tra xã hội chung

+ Chủ đề Tâm lý chung

+ Các kỹ năng bổ sung

Chương trình đào tạo quản lý thông tin
Chương trình đào tạo quản lý thông tin

– Kiến thức đặc biệt

+ Toán cao cấp

+ Chủ đề Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

+ Chủ đề Nguyên tắc quản lý

+ Chủ đề Kinh tế vi mô

+ Chủ đề Kinh tế vĩ mô

+ Chủ đề Tổ chức và quản trị kinh doanh

+ Chủ đề Quản lý hoạt động

+ Chủ đề Hệ thống thông tin trong tổ chức

+ Chủ đề Các phương pháp định lượng trong quản lý

+ Chủ đề Tạo và quản lý web

+ Chủ đề Hệ thống cơ sở dữ liệu

+ Chủ đề Môi trường pháp lý, đạo đức và xã hội trong kinh doanh

+ Chủ đề Quyền sở hữu trí tuệ

+ Chủ đề Đổi mới công nghệ thông tin và kinh doanh

+ Chủ đề Khai thác dữ liệu và phân tích kinh doanh

+ Chủ đề Công nghệ di động và toàn diện

+ Chủ đề Công nghệ dựa trên công nghệ thông tin

+ Chủ đề Quản lý hệ thống thông tin

+ Chủ đề Tổng quan về phát triển hệ thống hướng đối tượng

+ Chủ đề Mô hình hóa và thiết kế hệ thống thông tin

+ Chủ đề Quản lý dự án

+ Chủ đề Giải pháp kinh doanh cho các công ty

+ Chủ đề Hệ thống thông tin công ty

+ Chủ đề Nguyên tắc bảo mật thông tin

+ Chủ đề Để hỗ trợ việc ra quyết định phân tích kinh doanh

+ Chủ đề Thiết kế đa phương tiện và phát triển web

+ Chủ đề Thương mại điện tử

+ Chủ đề Phát triển cơ sở dữ liệu nâng cao

+ Chủ đề Quy hoạch và cơ sở hạ tầng CNTT

+ Chủ đề Các quy trình và công nghệ ngân hàng bán lẻ

+ Chủ đề Các quy trình và công nghệ thanh toán điện tử

+ Chủ đề Thương mại di động

+ Chủ đề Phương pháp nghiên cứu khoa học

+ Chủ đề Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ

+ Chủ đề Khung kiến ​​trúc của Dotnet

+ Chủ đề Lập trình Java

+ Chủ đề Hệ thống hỗ trợ quyết định

+ Chủ đề Hệ thống thông tin toàn cầu

+ Chủ đề Quản lý bảo mật thông tin

+ Chủ đề Kho dữ liệu và phân tích kinh doanh

+ Chủ đề Trí tuệ nhân tạo

+ Chủ đề Quản lý tài chính

+ Chủ đề Tài chính kinh doanh

+ Chủ đề Thị trường và các tổ chức tài chính

+ Chủ đề Tài chính quốc tế

+ Chủ đề Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư

+ Chủ đề Nguyên tắc tiếp thị

Kiến thức đặc biệt
Kiến thức đặc biệt

+ Chủ đề Giám đốc tiếp thị

+ Chủ đề tiếp thị quốc tế

+ Chủ đề Nghiên cứu thị trường

+ Chủ đề dịch vụ tiếp thị

+ Chủ đề Khái niệm cơ bản về bất động sản

+ Chủ đề Quản lý bất động sản

+ Chủ đề Thị trường vốn bất động sản

+ Chủ đề Bất động sản quốc tế

+ Chủ đề Đầu tư bất động sản

+ Thực hành thực tế

Các khóa học được thiết kế để giúp bạn đảm bảo một công việc trong tương lai.

Tìm việc làm

3. Đặc điểm yêu cầu của ngành quản lý thông tin

Nghề quản lý thông tin cần có các kỹ năng, thuộc tính và yếu tố sau:

– Kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến ​​thức chuyên sâu về khởi nghiệp

Kỹ năng giao tiếp mềm cũng được yêu cầu trong bất kỳ văn phòng hoặc môi trường làm việc nào. Nếu bạn không thể giao tiếp tốt với đồng nghiệp hoặc quản lý, công ty hoặc nhân viên công ty, công việc sẽ không hiệu quả. Bạn cần luyện tập và rèn luyện cho mình khả năng bày tỏ quan điểm một cách đơn giản, ngắn gọn, trực tiếp và súc tích để diễn đạt được mục đích của bài phát biểu.

Các đặc điểm cần có trong lĩnh vực quản lý thông tin
Các đặc điểm cần có trong lĩnh vực quản lý thông tin

Kỹ năng giao tiếp giúp ích cho bạn rất nhiều và nó cũng ảnh hưởng đến việc học hành và phát triển sự nghiệp của bạn.

Bên cạnh đó, nếu có nền tảng kinh doanh tốt, bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo doanh nghiệp. Vì công việc chính của bạn sẽ liên quan đến việc đưa ra các quyết định kinh doanh, nên việc cập nhật thông tin kinh doanh chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều cho công việc của cả hai bên.

– Am hiểu về doanh nghiệp, kinh doanh

Khi làm việc với công ty với tư cách là giám đốc thông tin nhưng vẫn cần hiểu biết sâu sắc về hệ thống kinh doanh của công ty, tích hợp với các kế hoạch và hoạt động của công ty để gắn kết công việc với công ty. làm việc một cách khôn ngoan và hiệu quả. Các lĩnh vực kinh doanh hoặc cách thức và mô hình kinh doanh của một công ty cũng nên tích lũy từ từ để được biết đến nhiều hơn.

– Tôi thích làm việc với máy tính từ lâu

Làm việc trong lĩnh vực quản lý thông tin đồng nghĩa với việc bạn phải làm việc nhiều với máy tính và phần lớn thời gian bạn sử dụng các công cụ, phần mềm máy tính. Vì vậy, nếu bạn không thích ngồi máy tính lâu để làm việc hoặc vận động nhiều, không thích giao tiếp với máy tính và đồ điện tử vì lý do sức khỏe thể chất và tinh thần. , quản lý thông tin có thể không phù hợp với bạn.

Việc làm IT tại hà nội

4. Cơ hội nghề nghiệp trong quản lý thông tin

Một thực tế là hiện nay các công ty đang yếu kém trong quản lý thông tin. Kết quả là khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong công ty bị giảm sút. Vì vậy, học quản trị thông tin sau khi ra trường không phải lo thiếu việc. Vậy bạn có biết những công việc này là gì không, cùng nhau điểm danh nhé!

– Data Systems Analyst: Vai trò của chuyên viên phân tích là phân tích dữ liệu máy tính dưới dạng biểu đồ, đồ thị, bảng, cột, ô để dự đoán xu hướng của ngành. Công nghệ tương lai

Cơ hội nghề nghiệp trong quản lý thông tin
Cơ hội nghề nghiệp trong quản lý thông tin

– Giám đốc thông tin: Đây là vị trí cấp cao của công ty, công việc của bạn là quản lý thông tin, quản lý và sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công việc kinh doanh của công ty. Công ty của bạn. Bạn cần biết cách bắt kịp xu hướng công nghệ và có khả năng xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các đồng nghiệp khác trong cùng lĩnh vực với bạn. Bạn cũng cần phải là một học viên có tay nghề cao với cả kỹ năng mềm và kỹ năng cứng để điều hành và quản lý doanh nghiệp của mình từ cấp trên xuống.

– Chuyên gia đào tạo: Biết về đội ngũ CNTT của công ty

5. Lương quản lý thông tin là gì?

Nhìn chung, ngành này đang ở ngã tư của thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông. Thu nhập của ngành công nghệ thông tin luôn ở mức cao.

Mức lương trong lĩnh vực quản lý thông tin tùy thuộc vào số năm bạn đã làm việc, nhưng sẽ tăng dần:

– Sinh viên mới ra trường làm nhân viên hành chính, nhân viên IT, nhân viên phần mềm mức lương 6-10 triệu / tháng.

– Bạn có thể nhận được mức lương từ 15-25 triệu một tháng cho các công việc chuyên về phân tích ứng dụng, phân tích cơ sở dữ liệu, hoặc các vị trí cấp cao như một chuyên gia.

– Đối với những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và tích lũy được kiến ​​thức kinh nghiệm, mức lương của họ rất hấp dẫn, cao ngang với mức lương cứng của một giám đốc công ty. Những đàn anh như vậy sẽ đảm nhiệm các vị trí chuyên viên cao cấp, điều phối viên, trưởng nhóm và mức lương của họ sẽ là 25-33 triệu mỗi tháng.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của timviec365.vn bạn sẽ hiểu rõ quản lý thông tin là gì. Thành công và thành công trong sự nghiệp tương lai của bạn!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9477 & cateid = 69 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Tính cách là gì? Ảnh hưởng của tính cách đến định hướng công việc | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud