Ngành Quản lý nhà hàng khách sạn thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành quản lý nhà hàng khách sạn | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI THI – CÁC CHẤT KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

+ Quản lý khách sạn quốc tế

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học thương mại

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Forest

+ Quản lý nhà hàng

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C15: văn học, toán học, khoa học xã hội

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C15: văn học, toán học, khoa học xã hội

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Ngoại thương

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thủ đô Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

D15: Văn, địa, Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Hướng dẫn thêm hiệu ứng chuyển cảnh After Effect | Nttworks.vn

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thành Đô

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

+ Quản lý khách sạn và du lịch chất lượng cao

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C04: Văn, toán, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hạ Long

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Công nghệ Đông Á

+ Quản lý khách sạn

D14: Văn, sử, Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D15: Văn, địa, Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP.

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Kỹ thuật TP.

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

READ  Thiết bị điện là gì? Những vật dụng không thể thiếu cho cuộc sống | Nttworks.vn
Đại học tài chính Marketing

+ Quản lý khách sạn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D72: Văn học, khoa học, tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D72: Văn học, khoa học, tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: văn học, toán học, vật lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: văn học, toán học, vật lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.
READ  Chuyên ngành thiết kế thời trang thi khối nào, bạn đã biết chưa? | Nttworks.vn

+ Quản lý khách sạn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

D15: Văn, địa, Anh

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

+ Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn Hiến

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

C04: toán học, văn học, địa lý

Đại học Văn Lang

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

Đại học Hoa Sen

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D03: toán, văn, tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D03: toán, văn, tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

KHU VỰC TRUNG TÂM Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Quy Nhơn

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Nha Trang

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Phan Thiết

+ Quản lý khách sạn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud