Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là gì? 29+ trường Đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung (trừ các môn từ 9 đến 11)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ chính 1

7

Ngoại ngữ chính 2

số 8

Ngoại ngữ chính 3

9

Giáo dục thể chất

mười

Giáo dục quốc phòng và an ninh

11

Kỹ năng bổ sung

II

Kiến thức chung theo lĩnh vực

thứ mười hai

Địa lý chung

13

Môi trường và phát triển

14

Khoa học xã hội thống kê

15

Toán cao cấp

16

Thống kê xác suất

III

Kiến thức chung về ngành

III.1

Yêu cầu

17

Viện văn hóa Việt Nam

18

Nhập môn Ngôn ngữ học Việt Nam

III.2

Tự chọn

19

Thực hành tiếng việt

20

Phương pháp nghiên cứu khoa học

21

Logic chung

22

Tư duy phản biện

23

Cảm nhận nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa ASEAN

IV

Kiến thức chung về nhóm ngành

IV.1

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ và văn hóa

IV.1.1

Yêu cầu

26

Ngôn ngữ Trung Quốc 1

27

Ngôn ngữ học Trung Quốc 2

28

Đất nước học tiếng Trung 1

29

Giao tiếp giữa các nền văn hóa

IV.1.2

Tự chọn

30

Ngữ dụng học tiếng Trung

31

Ngôn ngữ học so sánh

32

Phân tích diễn ngôn

33

Tiếng Trung cổ

34

Đất nước học tiếng Trung 2
READ  Bảng thống kê thép bằng Excel | Nttworks.vn

35

Văn học Trung Quốc 1

36

Văn học Trung Quốc 2

37

Chủ đề ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc

IV.2

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ

38

Trung Quốc 1A

39

Trung Quốc 1B

40

Trung Quốc 2A

41

Trung Quốc 2B

42

Trung Quốc 3A

43

Trung Quốc 3B

44

Trung Quốc 4A

45

Trung Quốc 4B

46

Trung Quốc 3C

47

Trung Quốc 4C

VẼ

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Diễn giải định hướng chuyên môn hóa

V.1.1

Yêu cầu

48

chuyển sang

49

chuyển sang

50

Lý thuyết dịch thuật

51

Giải thích nâng cao

52

Bản dịch nâng cao

53

Kỹ năng biên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp

V.1.2

Tự chọn

V.1.2.1

Các khóa học chuyên sâu

54

Dịch thuật chuyên ngành

55

Dịch thuật chuyên ngành

56

Công nghệ dịch thuật

57

Bản dịch văn học

58

Phân tích và đánh giá bản dịch

V.1.2.2

Chất bổ sung

59

Kinh tế Trung Quốc

60

Ngân hàng tài chính Trung Quốc

61

Du lịch đến Trung Quốc – Khách sạn

62

Tiếng trung giao tiếp kinh doanh

63

quản lý tiếng Trung – Văn phòng |

64

Luật trung quốc

V.2

Du lịch Trung Quốc chuyên ngành

V.2.1

Yêu cầu

65

chuyển sang

66

chuyển sang

67

Du lịch đến Trung Quốc – Khách sạn

68

Giới thiệu về khoa học du lịch

69

Ngành công nghiệp du lịch

70

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.2.2

Tự chọn

V.2.2.1

Các khóa học chuyên sâu
READ  Giám sát bán hàng là gì? Bạn biết gì về nghề bán hàng? | Nttworks.vn

71

Quản lý kinh doanh du lịch

72

Quản lý kinh doanh khách sạn

73

Du lịch Trung Quốc – khách sạn phát triển

74

Địa lý, văn hóa và du lịch

75

Hướng dẫn

V.2.2.2

Chất bổ sung

76

Văn hóa dân gian trung quốc

77

lịch sử Trung Quốc

78

Chủ đề nghệ thuật Trung Quốc

79

Kinh tế, văn hóa và xã hội của Đài Loan

80

Tiếng trung giao tiếp kinh doanh

81

quản lý tiếng Trung – Văn phòng |

V.3

Nền kinh tế chuyên biệt của Trung Quốc

V.3.1

Yêu cầu

82

chuyển sang

83

chuyển sang

84

Kinh tế Trung Quốc

85

Kinh tế vi mô

86

Kinh tế vĩ mô

87

Kinh tế, tiền tệ và ngân hàng

V.3.2

Tự chọn

V.3.2.1

Các khóa học chuyên sâu

88

Tiếng trung nâng cao

89

Nền kinh tế Trung Quốc hiện đại

90

Quản lý học tập giới thiệu

91

Kinh tế quốc tế

92

Giới thiệu về Tiếp thị

93

Chính sách kế toán

9

Phát triển kinh tế

V.3.2.2

Chất bổ sung

95

Ngân hàng tài chính Trung Quốc

96

Tiếng trung giao tiếp kinh doanh

97

Du lịch đến Trung Quốc – Khách sạn

98

quản lý tiếng Trung – Văn phòng |

99

Luật trung quốc

V.4

Chuyên ngành Trung Quốc học

V.4.1

Yêu cầu

100

chuyển sang

101

chuyển sang

102

Văn hóa xã hội Trung Quốc hiện đại

103

lịch sử Trung Quốc

104

Triết học cổ đại Trung Quốc

105

READ  Account Manager là nghề gì? Account Manager khác gì với Sales? | Nttworks.vn
Giới thiệu về Nghiên cứu Trung Quốc

V.4.2

Tự chọn

V.4.2.1

Các khóa học chuyên sâu

106

Lịch sử giáo dục Trung Quốc

107

Hệ thống chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

108

Văn hóa dân gian trung quốc

109

Cải cách và mở cửa của Trung Quốc – lý thuyết và thực tiễn

110

Chủ đề nghệ thuật Trung Quốc

111

Kinh tế, văn hóa và xã hội của Đài Loan

V.4.2.2

Chất bổ sung

112

Nền kinh tế Trung Quốc hiện đại

113

Thơ Tangi

114

Phật giáo trong văn hóa Trung Quốc

115

Nho giáo trong thời đại kinh tế thị trường

116

Toàn cầu hóa và xã hội hiện đại

117

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc

V.5

Khối kiến ​​thức thực tập và tốt nghiệp

118

Thực tập

119

Luận văn hoặc 2 môn tự chọn IV và V

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud