Ngành luật thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Luật | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TÊN TRƯỜNG HỌC KHỐI THI – CÁC CHẤT KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Luật Hà Nội

+ Luật – luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D02: Văn, toán, tiếng Nga

D03: Văn, toán, tiếng Pháp

D05: Văn học, toán học, tiếng Đức

D06: Văn, toán, tiếng Nhật

+ Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

A00: toán học, vật lý, hóa học

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: Văn, toán, tiếng Pháp

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kiểm sát Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D00: Toán, Văn, Tiếng Anh

Học viện tư pháp

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Nội vụ Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học công đoàn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Luật học – luật kinh tế – luật quốc tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Học viện Phụ nữ Việt Nam
READ  Tìm hiểu thông tin về ngành Quản trị nhân lực | Nttworks.vn

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Học viện ngoại giao

+ Khoa Luật quốc tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học lao động xã hội

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Công nghệ và Quản lý Sõpruse

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Thủ đô Hà Nội

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Luật – luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học thương mại

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Hòa Bình

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Đông Đô

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Luật Tp.

+ Khoa Luật

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

D06: văn học, toán học, tiếng Nhật

+ Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

READ  Cập nhật những trường đại học nào không phải đóng học phí | Nttworks.vn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

D06: văn học, toán học, tiếng Nhật

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D69: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Nhật

D70: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Pháp

D84: Toán, GDCD, Tiếng Anh

D87: Toán, GDCD, Tiếng Pháp

D88: Toán, GDCD, Tiếng Nhật

Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.

+ Luật – luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

+ Luật học – luật kinh tế – luật quốc tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Ngoại ngữ Tin học

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D15: Văn, địa, Anh

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Đại học Tôn Đức Thắng

D14: Văn, Anh, sử

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Goni

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C03: Văn học, toán học, lịch sử

Đại học Mở Hồ Chí Minh

+ Luật – luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chuyên ngành Luật kinh tế – Luật quốc tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng Tp. Thành phố Hồ Chí Minh

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

READ  Top các trường đào tạo chuyên ngành Marketing online hàng đầu Việt Nam | Nttworks.vn

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Khoa Luật

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

C14: văn, toán, GDCD

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

A08: Toán, Sử, GDCD

Đại học lao động xã hội

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

Đại học Cần Thơ

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

KHU VỰC TRUNG TÂM Đại học Luật – Đại học Huế

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C20: văn, địa, GDCD

D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

+ Khoa Luật – Luật Kinh tế

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Hà Tĩnh

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C14: văn, toán, GDCD

Đại học Vinh

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: toán, văn, tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Phan Thiết

+ Chuyên ngành Luật kinh tế

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D14: Văn, Anh, sử

D84: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

D66: Văn, Anh, Giáo dục công dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud