Ngành kinh tế thi khối nào? Các môn thi của khối ngành kinh tế? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Lĩnh vực kinh tế nào là mối quan tâm lớn nhất của học sinh và phụ huynh khi các em tiếp cận với bậc trung học phổ thông. Hình thức thi vào lớp 10 THPT đã có nhiều thay đổi qua các năm, đó là lý do tại sao việc lựa chọn kỳ thi phù hợp với chuyên ngành mong muốn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các em học sinh.

Đề thi kinh tế có nhiều đáp án khác nhau, ví dụ: đề thi khối A, khối D, khối K,…. Tuy nhiên, việc xét tuyển các khối này ở các trường đại học và cao đẳng được quy định khác nhau, ở các trường cao đẳng ngày nay thì phụ thuộc nhiều hơn vào trường đại học và quy chế đăng ký vào trường cao đẳng của từng trường.

Một kỳ thi kinh tế là gì?
Một kỳ thi kinh tế là gì?

Ngành nào phù hợp nhất?

Trước đây, học sinh phải trải qua hai kỳ thi để chạm ngưỡng đại học là bằng tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Công tác tổ chức thi cho học sinh đã có nhiều thay đổi, chỉ còn một kỳ thi và thực hiện hai mục đích: Một là xét tốt nghiệp THPT cho học sinh hết lớp 12. Hai là nộp hồ sơ vào các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia phải có ít nhất 4 tác phẩm, trong đó bắt buộc phải có 3 môn: toán, văn, ngoại ngữ; 01 bài thi theo một trong hai tổ hợp sau: Khoa học tự nhiên (gồm các môn: vật lý, hóa học, sinh học); Khoa học xã hội (gồm các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Thí sinh có thể đăng ký nhiều hơn 4 nghề theo quy chế tuyển sinh riêng của từng trường đại học, cao đẳng. Ví dụ: “Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa” hoặc “Toán, Văn, Anh, Sử, Địa”.

Số điểm xét tuyển của thí sinh do các trường đại học, cao đẳng quy định trên cơ sở quy chế xét tuyển cụ thể, kết quả xét tuyển THCS, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tiểu học. Điểm này thường được tính trên cơ sở tổng điểm 3 môn thi – tương ứng với chuyên ngành của học sinh. Và đó là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Thuộc khối kinh tế nào?.

Kinh tế thi khối nào? – tập trung chủ yếu vào hai khối thi A và D. Milles: Khối A là điều kiện để xét tuyển vào hầu hết các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam. Khối D được chấp nhận ở ít trường đại học và cao đẳng hơn, nhưng nó cũng “quan trọng” không kém khi số lượng thí sinh thi khối D tăng lên.

Khối ngành kinh tế chủ yếu thi khối A hoặc D.
Khối ngành kinh tế chủ yếu thi khối A hoặc D.

Đọc thêm: Những ngành nghề triển vọng nhất cho tương lai 2025-2030 là gì?

Kiểm tra kinh tế cụ thể

Để cụ thể hơn Thuộc khối kinh tế nào?thì có thể phải gộp cả tổ hợp môn thi khối A và khối D. Điều này có nghĩa là các trường đại học, cao đẳng đào tạo khối kinh tế hiện nay có thể đủ điều kiện xét một trong các tổ hợp môn thi khối A hoặc khối D.

Dưới đây là bảng chia tổ hợp các môn thi của hai khối A và D. Khối A được chia thành 19 khối nhỏ hơn (A00 đến A18) đại diện cho 19 tổ hợp của 3 môn thi khác nhau. Khối D được chia thành 99 khối thi nhỏ hơn (từ D01 đến D99) đại diện cho 99 tổ hợp của 3 môn thi khác nhau.

Sự kết hợp của các tài liệu kiểm tra

– Khối A00 gồm 3 bài thi: toán + lý + hóa.

– Khối A01 gồm 3 bài thi: toán + lý + tiếng anh.

– Khối A02 gồm 3 môn thi: toán + lý + sinh.

– Khối A03 gồm 3 bài thi: toán + lý + sử.

– Khối A04 gồm 3 bài thi: Toán + Lý + Địa.

– Khối A05 gồm 3 bài thi: toán + hóa + sử.

– Khối A06 gồm 3 bài thi: Toán + Hóa + Địa.

– Khối A07 gồm 3 bài thi: toán + sử + địa.

– Khối A08 gồm 3 môn thi: toán + sử + công dân.

– Khối A09 gồm 3 môn thi: toán + địa + công dân.

– Khối A10 gồm 3 môn thi: toán + lý + công dân.

– Khối A11 gồm 3 môn thi: Toán + Hóa + Công dân.

– Khối A12 có 3 môn thi: toán + khoa học + khoa học xã hội.

– Khối A13 gồm 3 môn thi: Toán + Khoa học + Lịch sử.

– Khối A14 có 3 môn thi: toán + khoa học + địa lý.

– Khối A15 có 3 môn thi: toán + khoa học + giáo dục công dân.

– Khối A16 có 3 môn thi: toán + khoa + văn.

– Khối A17 gồm 3 môn thi: toán + lý + khoa học xã hội.

– Khối A18 gồm 3 môn thi: toán + hóa + khoa học xã hội.

Tổng hợp tài liệu ôn thi DỄ DÀNG

– Khối D01 gồm 3 môn thi: văn, toán, tiếng anh.

– Khối D02 gồm 3 bài thi: văn, toán, tiếng Nga

– Khối D03 gồm 3 môn thi: văn, toán, tiếng Pháp

– Khối D04 gồm 3 bài thi: văn, toán, tiếng Trung.

– Khối D05 gồm 3 bài thi: văn, toán, tiếng Đức

– Khối D06 gồm 3 bài thi: văn, toán, nhật

– Khối D07 gồm 3 bài thi Toán, Hóa, Anh.

– Khối D08 gồm 3 bài thi: Toán, Sinh, Anh

– Khối D09 gồm 3 bài thi: Toán, Sử, Anh

– Khối D10 gồm 3 bài thi: Toán, Địa, Anh.

– Khối D11 gồm 3 bài thi: văn, lý, anh.

– Khối D12 gồm 3 bài thi Văn, Hóa, Anh.

– Khối D13 gồm 3 bài thi: văn, sinh, anh.

– Khối D14 gồm 3 bài thi: văn, sử, anh.

– Khối D15 gồm 3 bài thi: văn, địa, anh.

– Khối D16 gồm 3 bài thi: Toán, Địa lý, Tiếng Đức

– Khối D17 gồm 3 môn toán, địa lý, tiếng Nga

– Khối D18 gồm 3 môn toán, địa lý, tiếng Nhật.

– Khối D19 gồm 3 môn: Toán, Địa, Pháp

– Khối D20 gồm 3 bài thi: Toán, Địa lý, Tiếng Trung

– Khối D21 gồm 3 bài thi: Toán, Hóa, Đức

– Khối D22 gồm 3 bài thi: Toán, Hóa, Nga

– Khối D23 gồm 3 bài thi: Toán, Hóa, Nhật

– Khối D24 gồm 3 bài thi: Toán, Hóa, Pháp

– Khối D25 gồm 3 bài thi: Toán, Hóa, Tiếng Trung.

– Khối D26 gồm 3 bài thi: Toán, Lý, Đức

– Khối D27 gồm 3 bài thi: Toán, Lý, Nga

– Khối D28 gồm 3 bài thi: Toán, Lý, Nhật

– Khối D29 gồm 3 bài thi: Toán, Lý, Pháp

– Khối D30 gồm 3 bài thi: Toán, Lý, Tiếng Trung.

– Khối D31 gồm 3 bài thi: Toán, Sinh, Đức

– Khối D32 gồm 3 bài thi: Toán, Sinh, Nga

– Khối D34 gồm 3 bài thi: Toán, Sinh, Tiếng Pháp

– Khối D35 gồm 3 bài thi: Toán, Sinh, Tiếng Trung.

– Khối D41 gồm 3 bài thi: văn, địa, Đức.

– Khối D42 gồm 3 bài thi: văn, địa, Nga

– Khối D43 gồm 3 bài thi: văn, địa, nhật.

– Khối D44 gồm 3 bài thi: văn, địa, Pháp.

– Khối D45 gồm 3 bài thi: văn, địa, Hán.

– Khối D52 gồm 3 bài thi: văn, lý, nga.

– Khối D54 gồm 3 bài thi: Văn, Lý, Pháp.

– Khối D55 gồm 3 bài thi: văn, lý, tiếng Trung.

– Khối D61 gồm 3 bài thi: văn, sử, Đức.

– Khối D62 gồm 3 bài thi: văn, sử, nga.

– Khối D63 gồm 3 bài thi: văn, sử, nhật

– Khối D64 gồm 3 bài thi: văn, sử, Pháp.

– Khối D65 gồm 3 bài thi: văn, sử, Hán.

– Khối D66 gồm 3 bài thi: văn, công dân, tiếng anh.

– Khối D68 gồm 3 bài thi: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

– Khối D69 gồm 3 bài thi: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

– Khối D70 gồm 3 bài thi: văn, công dân, tiếng Pháp

– Khối D72 gồm 3 môn thi: Văn, Khoa học và Tiếng Anh.

– Khối D73 gồm 3 bài thi: văn, khoa học, tiếng Đức

– Khối D74 gồm 3 bài thi: văn, khoa học, tiếng Nga

– Khối D75 gồm 3 bài thi: văn, khoa, nhật

– Khối D76 gồm 3 bài thi: Văn, Khoa học, Tiếng Pháp

– Khối D77 gồm 3 bài thi: Văn, Khoa học, Tiếng Trung.

– Khối D78 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng anh.

– Khối D79 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng Đức

– Khối D80 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng Nga

– Khối D81 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng Nhật.

– Khối D82 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng Pháp

– Khối D83 gồm 3 bài thi: văn, khoa học xã hội, tiếng Trung.

– Khối D84 gồm 3 bài thi: Toán, Công dân, Tiếng Anh

– Khối D85 gồm 3 bài thi: Toán, Công dân, Tiếng Đức

– Khối D86 gồm 3 bài thi: Toán, Quốc tịch, Tiếng Nga

– Khối D87 gồm 3 bài thi: Toán, Quốc tịch, Tiếng Pháp

– Khối D88 gồm 3 môn thi: Toán, Quốc tịch, Tiếng Nhật

– Khối D90 gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học và Tiếng Anh

– Khối D91 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học, Tiếng Pháp

– Khối D92 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học, Tiếng Đức

– Khối D93 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học, Tiếng Nga

– Khối D94 gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học, Tiếng Nhật

– Khối D95 gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học, Tiếng Trung

– Khối D96 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Khối D97 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

– Khối D98 gồm 3 môn thi: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

– Khối D99 gồm 3 bài thi: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Ngành kinh tế bao gồm nhiều lĩnh vực chính khác nhau và được chia thành 3 lĩnh vực chính, bao gồm: ngành liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế liên quan đến tài chính doanh nghiệp, ngành liên quan đến quản lý doanh nghiệp liên quan đến kế toán – kiểm toán. Các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế áp dụng quy chế tuyển sinh riêng, trong đó quy định cụ thể về “tổ hợp môn thi” để xét tuyển chính thức.

Mỗi trường đại học và cao đẳng có chính sách tuyển sinh riêng và cụ thể
Mỗi trường đại học và cao đẳng có chính sách tuyển sinh riêng và cụ thể

Kinh tế thi khối nào? do các trường đại học, cao đẳng nơi thí sinh đăng ký xét tuyển quy định cụ thể. Hiện anh đang theo học rất nhiều về kinh tế, đặc biệt là về marketing và quản trị kinh doanh. Nguyên nhân chính là hai ngành này đều có chương trình thực tập cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng thực hành và cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp. Các trường đại học, cao đẳng hiện nay chủ yếu dựa vào kết quả thi các khối A00, A01, D00, D01, D02, D03, D04, D05, D06,… để xét tuyển vào hai ngành này.

Để có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của bạn Kinh tế thi khối nào?, bạn nên tham khảo quy chế tuyển sinh của các trường cao đẳng, đại học nơi đăng ký xét tuyển chính thức. Việc kết hợp kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng không chỉ là cơ sở để đánh giá khả năng xét tuyển của thí sinh mà còn là nền tảng kiến ​​thức cho quá trình học tập sau này của học sinh.

Xem thêm:

Các chuyên ngành của kinh tế học là gì? Chuyên ngành kinh tế hot nhất hiện nay.

Các trường có kinh tế. Danh sách các trường kinh doanh.

READ  Học phí Đại học Nông Lâm TP. HCM 2021 là bao nhiêu? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud