Ngành kế toán xét tuyển những tổ hợp môn nào? Lấy bao nhiêu điểm? | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Tổ hợp tùy chọn: A01, D01, D09, D10
 • Điểm xét tuyển: 25,5


Đại học Công nghiệp Hà Nội

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 20,25 (Điểm môn Toán trên 7,20)


Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 27


Đại học Điện lực

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 18


Trường Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Hải Phòng

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, C01, D01
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Vinh

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Kinh tế Huế

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, A16
 • Điểm xét tuyển: 16


Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D90
 • Điểm xét tuyển: 21,75


Đại học Đông Á

 • Kết hợp tùy chọn: A00, A01, A16
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Nha Trang

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 17,25


Đại học Quy Nhơn

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Trường đại học này

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D96
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Trường Đại học Kinh tế Luật TP.

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 25,75


Ngoại thương – Đại học CS TP.

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 27,25


Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D10
 • Điểm xét tuyển: 19,25


Đại học Mở Hồ Chí Minh

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Điểm xét tuyển: 21,75


Đại học Công nghệ Đồng Nai

 • Kết hợp tùy chọn: A00, A04, A07
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 15,5


Đại học Cần Thơ

 • Tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Điểm xét tuyển: 22,75READ  Tổng quan thông tin về ngành Kỹ thuật sinh học | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud