Ngành học có tiềm năng phát triển lớn | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Cùng với sự phát triển của công nghệ, phương tiện truyền dẫn cũng là một bước đột phá, trong đó mạng máy tính và ngành truyền thông dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bài viết dưới đây mong muốn chia sẻ tổng quan về ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

1. Tìm hiểu thêm về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (tức truyền thông và mạng máy tính) là một trong những ngành thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, ngành này bao gồm thiết kế, xây dựng và vận hành toàn bộ cơ sở hạ tầng truyền dẫn thông tin và thiết kế, xây dựng, quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống máy tính và mạng. . , giám sát và điều phối các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống máy tính và mạng.
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu hiện có tác động lớn và sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống con người, như: Truyền thông (Internet, mạng xã hội, báo điện tử …); Giải trí (nhạc web, truyền hình, trò chơi …); Các ngành kinh tế (thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến …); Giáo dục (đại học điện tử, giải quyết vấn đề trực tuyến …); Hành chính (chính phủ điện tử, văn phòng không giấy tờ…) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.
 • Chương trình giáo dục Chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản về công nghệ thông tin mà còn cung cấp kiến ​​thức sâu rộng về mạng máy tính và truyền thông. Cung cấp cho học sinh kiến ​​thức chung về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ; kiến thức nền tảng trong lĩnh vực truyền thông và mạng máy tính; chuyên môn về “mạng máy tính” như quản lý mạng, thực hành an ninh mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng … và định hướng trong “truyền thông” như truyền thông quang học, truyền thông vô tuyến, truyền thông di động, truyền thông đa phương tiện.
READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần Nhà F | Nttworks.vn
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu: một lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao

2. Chương trình đào tạo về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Bạn có thể xem khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trong bảng dưới đây.

Tôi

Khối kiến ​​thức chung (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ sung)

Đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1
Cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2
Cơ sở của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 1
Cơ bản về Tin học 1

6

Tin học cơ bản 4
Cơ bản về Tin học 4

7

Anh văn A1
Anh văn A1

số 8

Tiếng Anh A2
Tiếng Anh A2

9

Tiếng Anh B1
Tiếng Anh B1

mười

Kỹ năng bổ sung
Các kĩ năng mềm

11

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

thứ mười hai

Giáo dục quốc phòng và an ninh
Giáo dục quốc phòng và an ninh tại nhà

II

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

13

Đại số học
Đại số học

14

Tính toán 1
Tính toán 1

15

Tính toán 2
Tính toán 2

16

Nhiệt
Cơ và nhiệt

17

Công suất quang học
Điện và quang học

III

Khối kiến ​​thức theo ngành

18

Tín hiệu và hệ thống
Tín hiệu và hệ thống

19

Toán học trong công nghệ
Toán kỹ thuật

20

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

21

Toán học rời rạc
Toán học rời rạc

22

Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng

23

Kiến trúc máy tính
Kiến trúc máy tính

24

Nguyên tắc hệ điều hành
Nguyên lý của hệ điều hành

25

Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu

26

Internet
Mạng máy tính

VẼ TRANH

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

27

Xử lý tín hiệu kỹ thuật số
Xử lý tín hiệu kỹ thuật số

28

Điện tử tương tự
Điện tử tương tự

29

Thực hành điện tử tương tự
Thực hành Kỹ thuật Điện tử Tương tự

30

Điện tử kỹ thuật số
Điện tử kỹ thuật số

31

Phương tiện truyền thông
Bên

32

Mạng không dây
Mạng không dây

33

An toàn và bảo mật mạng
An ninh mạng

34

Các vấn đề hiện đại của truyền thông và mạng máy tính
Các chủ đề nâng cao về truyền thông và mạng máy tính

35

Thực hành chuyên nghiệp
Thực hành chuyên nghiệp

36

Dự định
Dự án

V.2

Nhóm các khóa học tự chọn 1
Định hướng phương tiện

37

Giao tiếp quang học
Giao tiếp quang học

38

Giao tiếp kỹ thuật số và mã hóa
Giao tiếp kỹ thuật số và mã hóa

39

Truyền thông vệ tinh
Truyền thông vệ tinh

40

Mạng điện thoại di động
Hệ thống thông tin di động

41

Mạng máy tính giao tiếp 2
Mạng và truyền thông máy tính 2

42

Giao tiếp không dây
Giao tiếp không dây

43

Truyền thông đa phương tiện
Truyền thông đa phương tiện
Định hướng mạng máy tính

44

Quản trị mạng
Quản lý mạng

45

Lập trình mạng
Lập trình mạng

46

Đánh giá hiệu suất mạng
Đánh giá hiệu suất mạng

47

Phân tích và thiết kế mạng máy tính
Phân tích và thiết kế mạng máy tính

48

Các thuật toán phân tán
Các thuật toán phân tán

49

Thực hành bảo mật mạng
Phòng thí nghiệm an ninh mạng

50

Thực hành hệ điều hành mạng của bạn
Phòng thí nghiệm Hệ điều hành Mạng

51

Thiết bị mạng và phương tiện truyền dẫn
Thiết bị mạng và phương tiện truyền dẫn

V.3

Nhóm các khóa học tự chọn 2

52

Phát triển ứng dụng web
Phát triển ứng dụng web

53

Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo

54

Lập trình viên nâng cao
Lập trình nâng cao

55

Lập trình nhúng và thời gian thực
Lập trình hệ thống nhúng thời gian thực

56

Phát triển ứng dụng di động
Phát triển ứng dụng web

57

Các chủ đề trong TT & MMT
Các vấn đề cụ thể trong truyền thông và mạng máy tính

V.4

Các khóa học bổ sung

58

Tính chuyên nghiệp trong công nghệ
Tính chuyên nghiệp trong kỹ thuật

59

Thực hành điện tử kỹ thuật số
Thực hành điện tử kỹ thuật số

60

Tâm lý chung
Tâm lý chung

61

Khoa học quản lý tổng hợp
Khoa học quản lý tổng hợp

62

Kỹ thuật quản lý và giao tiếp nhóm
Lãnh đạo và giao tiếp nhóm

63

Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vi mô 1

64

Kinh tế vĩ mô 1
Kinh tế vĩ mô 1

65

Báo chí truyền thông tổng hợp
Truyền thông tổng hợp – báo chí

66

Xã hội hóa các phương tiện thông tin đại chúng và định hướng dư luận
Xã hội hóa các phương tiện thông tin đại chúng và ý kiến ​​xã hội

V.5

Các khóa học thay thế luận văn / luận văn

67

Luận văn
Luận văn

Theo Trường Đại học Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Khối thi Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

– Mã ngành: 7480102

– Trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, truy cập vào các tổ hợp môn học sau:

 • A00: Toán – Lý – Hóa
 • A01: Toán – Lý – Anh
 • D01: Toán – Văn – Anh
 • D07: Toán – Hóa – Anh
 • C02: Văn – Toán – Hóa
 • C01: Văn – Toán – Lý

* Xem thêm: Tổ hợp các môn xét tuyển đại học, cao đẳng

4. Điểm chuẩn của ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Theo một số nghiên cứu, điểm chuẩn vào ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu từ 14 đến 18 điểm (điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển THPT quốc gia). Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm chuẩn các ngành khoảng 20-25 điểm, tùy từng đơn vị tuyển sinh.

5. Các trường đào tạo về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Thí sinh muốn theo học ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học sau:

– Khu vực phía Bắc:

– Vùng trung tâm:

– Khu vực phía Nam:

6. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, sinh viên có thể đảm nhận một trong các công việc sau:

 • Thiết kếtriển khai các giải pháp mạng truyền dẫn cho các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet;
 • Để xây dựngtư vấn và triển khai các ứng dụng mạng, như quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, hội nghị truyền hình, phát thanh, truyền hình …
 • Quản trị mạng: duy trì, đảm bảo hoạt động liên tục của toàn bộ hệ thống mạng, triển khai các phương án dự phòng, đề phòng rủi ro, hỏng hóc;
 • Tư vấn và hỗ trợ bảo mật hệ thống thông tin;
 • Chuyên gia thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu;
 • Chuyên viên vận hành, quản trị và bảo mật hệ thống mạng và truyền thông;
 • Chuyên thiết kế và vận hành hệ thống mạng trong công ty, văn phòng, trường học.
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, có cơ hội việc làm lớn trong ngành học

7. Lương cho mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Tiền lương rộng mở trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông dữ liệu với cơ hội việc làm đa dạng, tùy theo vị trí và khả năng chuyên môn. Tuy nhiên, đây được coi là ngành có mức lương cao và ổn định dao động từ 8 đến 15 triệu.

8. Thuộc tính phù hợp với mạng máy tính và ngành truyền thông dữ liệu

Để học mạng máy tính và giao tiếp dữ liệu, bạn cần có các tính năng sau:

 • đam mê công nghệ và phần mềm;
 • Có trí tuệ và óc sáng tạo;
 • Nhanh nhẹn, nhạy bén và khả năng tư duy tốt;
 • Làm việc chính xác và cẩn thận;
 • ham học hỏi và nâng cao kiến ​​thức mới;
 • có trình độ ngoại ngữ tốt;
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có thể làm việc tốt dưới áp lực.

Trên đây là thông tin tổng quan về ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn tìm hiểu ngành học cụ thể và cụ thể nhất.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud