Ngành Du lịch thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành du lịch | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI THI – CÁC CHẤT KẾT HỢP MIỀN BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học sư phạm hà nội

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học thương mại

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Du lịch văn hóa

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Du lịch, hướng dẫn du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

+ Hướng dẫn du lịch quốc tế

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Hà Nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

+ Du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A07: toán học, lịch sử, địa lý

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

READ  Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học là gì? Ra làm gì? Bạn đã biết? | Nttworks.vn

D66: Văn, công dân, tiếng Anh

Đại học Điện lực

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Đại học Forest

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C15: văn học, toán học, khoa học xã hội

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Học viện Phụ nữ Việt Nam

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Hòa Bình

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

B00: toán học, hóa học, sinh học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thăng Long

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

D04: văn, toán, tiếng Trung

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C04: Văn, toán, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hồng Đức

+ Du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C19: Văn học, lịch sử, công dân

C20: văn học, địa lý, công dân

D66: Văn, công dân, tiếng Anh

Đại học Hoa Lư

+ Du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D66: Văn, công dân, tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

D15: Văn, địa, Anh

Đại học Sao Đỏ

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C20: văn học, địa lý, công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D15: Văn, địa, Anh

KHU VỰC MIỀN NAM Đại học Kinh tế TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

READ  Danh sách 50+ trường, trung tâm đào tạo nghề sữa chữa ô tô và thông tin hữu ích cần biết | Nttworks.vn

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

Đại học tài chính Marketing

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D72: Văn học, khoa học, tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: văn học, toán học, vật lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Tp.

+ Du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D15: Văn, địa, Anh

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D15: Văn, địa, Anh

Đại học Kỹ thuật TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

D15: Văn, địa, Anh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Mở Hồ Chí Minh

+ Du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C03: Văn học, toán học, lịch sử

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

READ  Học phí học nấu ăn là bao nhiêu? Cơ sở nào dạy nghề đầu bếp nào uy tín? | Nttworks.vn

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Văn Lang

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

Đại học Hoa Sen

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D03: văn, toán, tiếng Pháp

D09: Toán, Sử, Anh

Đại học Văn Hiến

+ Du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

C04: toán học, văn học, địa lý

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

C04: toán học, văn học, địa lý

KHU VỰC TRUNG TÂM Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Phú Xuân

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Văn, sử, Anh

Đại học Vinh

+ Du lịch

A00: toán học, vật lý, hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

Đại học Nha Trang

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường đại học này

+ Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

C20: văn học, địa lý, công dân

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Đông Á

+ Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành

A00: toán học, vật lý, hóa học

C00: Văn học, lịch sử, địa lý

D01: toán, văn, tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud