Mô tả công việc của tổng giám đốc | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Khi nó đến Tổng giám đốc, chúng tôi đều cho rằng đây là chức danh của người quản lý cao nhất của công ty. Đây là vị trí của “đầu tàu”, hoa tiêu dẫn đến thành công. Nhưng chính xác thì tiêu đề này làm gì? Họ có trách nhiệm gì trong việc kinh doanh này? Hãy để HRchannels giúp bạn giải đáp thắc mắc trong bài viết này nhé!

Tuyển người cao tuổiXem thêm: CEO là gì? Những phẩm chất cần có của một CEO?

I. Tổng giám đốc là ai?

Theo định nghĩa cơ bản nhất, Giám đốc điều hành là chức danh cao nhất của công ty, doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh ngày nay hầu hết do một Giám đốc điều hành đứng đầu. Chức vụ này được giữ ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên một số công ty và công ty có thể có một tên gọi khác tùy thuộc vào quyết định của hội đồng quản trị và quy mô của giám đốc điều hành.

Tổng giám đốc chịu quyền hạn của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Đây là vị trí cao nhất sau chủ tịch, ở một số công ty, tổng giám đốc và chủ tịch là một và cùng là người quản lý tất cả các hoạt động trong tổ chức như triển khai thực hiện các quy định, quản lý nhân sự và hoạt động kinh doanh. …. Vai trò của CEO phụ thuộc vào quy mô, văn hóa và cấu trúc của công ty. Ở các tập đoàn lớn, CEO thường chỉ giải quyết các quyết định chiến lược cấp cao và sự phát triển chung của công ty. Trong các công ty nhỏ hơn, CEO thường thực tế hơn và tham gia vào các chức năng hàng ngày

READ  Hướng dẫn cách viết sở thích trong CV xin việc siêu ấn tượng! | Nttworks.vn

mo-ta-cong-viet-tong-giam-doc-2

[[[[Đọc thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục trưởng

II. Mô tả công việc Giám đốc – Tổng hợp

Giám đốc điều hành có một vai trò quan trọng đối với vị trí của công ty. Họ chỉ đạo và điều hành hoạt động của toàn thể nhân viên và trưởng các bộ phận, chỉ đạo và gặp gỡ trực tiếp với các đối tác chủ chốt của công ty. Cụ thể, họ có những công việc sau:

1. Xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và sứ mệnh của công ty

  • Phối hợp với hội đồng quản trị để phát triển tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn.

  • Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định của công ty bạn để giữ cho hoạt động kinh doanh của bạn phù hợp với các giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến lên với các mục tiêu kinh doanh của bạn.

  • Quản lý các phòng ban / bộ phận của công ty để thiết lập các mục tiêu và mục tiêu cho từng bộ phận để đảm bảo rằng các mục tiêu chung của công ty được đáp ứng.

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định hướng chiến lược tổng thể cho công ty