Mô tả công việc chuyên viên hành chính tổng hợp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm, phòng ban, sáp nhập các phòng ban trong cùng một doanh nghiệp, đảm bảo công việc văn phòng diễn ra hàng ngày được thông suốt là công việc mà chuyên viên hành chính tổng hợp phải thực hiện. Vị trí này tuy không chuyên về kiến ​​thức kỹ thuật nhưng lại là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Để hiểu được vai trò to lớn của bạn, HRchannels sẽ gửi cho bạn một bản mô tả công việc của một chuyên viên hành chính tổng hợp qua bài viết ngày hôm nay.

Tuyển dụng hành chính

I. Từ vị trí Chuyên viên Hành chính Tổng hợp

Chuyên viên hành chính tổng hợp là vị trí báo cáo trực tiếp cho bộ phận quản trị tổng hợp. Tại đây, các chuyên viên chịu trách nhiệm về mọi thủ tục giấy tờ, kế toán, lưu trữ dữ liệu hành chính, liên kết thông tin,… với các bộ phận chuyên môn.

Trong trường hợp công ty nhỏ, bộ phận hành chính tổng hợp sẽ bao gồm cả công việc của bộ phận nhân sự, nhưng ở các công ty, tập đoàn lớn thì đây là sự tách bạch rõ ràng. Bởi khi đó, khối lượng công việc của một chuyên viên hành chính tổng hợp cũng khá nhiều và họ cần tập trung để có thể hình thành tốt nhất.

READ  Nghề kế toán tiếng anh là gì? Kế toán viên và những điều cần biết | Nttworks.vn

một đối một

II. Mô tả công việc Chuyên viên hành chính tổng hợp

Mỗi bộ phận chuyên môn làm công việc riêng, bộ phận hành chính tổng hợp riêng, công tác hành chính văn thư của các phòng, ban đều do chuyên viên thực hiện. Đủ thấy khối lượng công việc không hề nhỏ, cụ thể những công việc thường gặp trong bảng mô tả công việc của chuyên viên hành chính nói chung như sau:

1. Công việc hành chính

Đây là những công việc hành chính mà chuyên viên hành chính tổng hợp thực hiện hàng ngày:

  • Nhận thư và cuộc gọi đến và chuyển chúng đến bộ phận thích hợp

  • Chuẩn bị các văn bản, quy chế, hợp đồng theo sự phân công nhiệm vụ

  • Sao chép dữ liệu và chuyển cho các cá nhân, bộ phận theo yêu cầu của quản lý