Mô tả công việc của phòng kế hoạch | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Kế hoạch kinh doanh giúp các công ty dự đoán khả năng tồn tại của các ý tưởng kinh doanh. Bằng cách viết kế hoạch kinh doanh, các công ty có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc vì họ có thể lường trước được những khó khăn tiềm ẩn và có kế hoạch dự phòng cho chúng. Nếu có kế hoạch rõ ràng, cụ thể thì mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Ngoài việc tránh được việc không xong thì việc theo dõi tiến độ và xem xét lại công việc của nhân viên cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

tuyển dụng quản lý dự án

Trong các công ty và tổ chức, bộ phận kế hoạch chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động cần thiết để chuẩn bị kế hoạch hiệu quả nhất. Bài viết này HRchannels sẽ gửi đến bạn đọc mô tả công việc của phòng kế hoạch. Hy vọng qua những thông tin này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phòng kế hoạch trong cơ cấu tổ chức của các công ty.

a-quy hoạch-không gian-thuộc tính

Công việc của phòng kế hoạch

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý hoạt động hàng năm của công ty

Nhiệm vụ của phòng kế hoạch là phân tích, tổng hợp và chuẩn bị các dự thảo kế hoạch hành động tương ứng với định hướng, chính sách của công ty và tổ chức trong từng thời kỳ. Trình Ban Giám đốc dự thảo kế hoạch hoạt động. Tiếp theo, lập một kế hoạch chính thức và trình lên quản lý cấp cao để phê duyệt. Đề ra các chỉ tiêu hợp lý cho các bộ phận liên quan, dựa trên tình hình thực tế và khả năng của từng bộ phận.

READ  End user là gì? Chiến lược tập trung vào end user của các Marketer | Nttworks.vn

Đề xuất một chương trình mục tiêu để quản lý các hoạt động của các công ty và tổ chức. Mỗi năm cần lập kế hoạch cụ thể vừa hoàn thành mục tiêu đã đề ra, vừa xác định đối tượng công việc cần hoàn thành trong năm nay. Đồng thời, lập và điều chỉnh dự toán thu nhập và chi phí của doanh nghiệp.

a-quy hoạch-không gian-thuộc tính
>>> Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch

2. Quản lý việc thực hiện các kế hoạch hành động, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và xác minh, chấp nhận các kết quả đã thực hiện

Thực hiện điều hành, triển khai các kế hoạch hành động theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng thực hiện và tiến độ công việc theo kế hoạch. Chịu trách nhiệm về kết quả kém từ ban giám đốc bộ phận.

Thực hiện các cuộc khảo sát, tìm hiểu về thực tế hoạt động và kế hoạch phát triển của các công ty, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc, phát hiện ngay những công việc không đạt chất lượng, không đúng quy trình kỹ thuật, yêu cầu sửa chữa hoặc thay đổi từ các bộ phận liên quan.

Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng sản xuất và dịch vụ. Giữ các tài liệu hợp đồng phù hợp với các chính sách quản lý tài liệu hiện hành.

Phòng kế hoạch có trách nhiệm tham gia nghiệm thu sản xuất, nghiệm thu toàn bộ thành phẩm và khối lượng dịch vụ của các đơn vị đã ký hợp đồng sản xuất với công ty. Phải định kỳ kiểm tra khối lượng thực hiện, lập biên bản nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu theo đúng quy định.

READ  Truy thu thuế tiếng Anh là gì và các khái niệm liên quan | Nttworks.vn

3. Tham mưu, tư vấn về quy trình, tiêu chuẩn và hỗ trợ xây dựng, quản lý kinh tế, khen thưởng, kỷ luật