Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2019 | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới nhất năm 2019, phiếu đánh giá cán bộ, viên chức, giáo viên 01 và bản tự đánh giá kết quả công việc.

– Mẫu báo cáo thành tích yêu cầu thưởng / biên bản làm việc cuối năm 2021

Giáo viên, cán bộ cần có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ, kiến ​​thức và học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước. tự đánh giá kết quả hoạt động

Luôn tuân thủ mọi chủ trương, nguyên tắc của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hãy nộp hồ sơ tốt, nhưng hãy xác định nơi bạn sống và làm việc.

Biểu mẫu đánh giá, phân loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức năm 2019

Hướng dẫn biên soạn đề mục và phân loại cán bộ, giáo viên

Cán bộ thẩm định có thực hiện đúng đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không, có vi phạm pháp luật không? không mắc các tệ nạn xã hội, có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị, hòa nhã, khiêm tốn với mọi người khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến ​​của mọi người. Ngoài ra, tôi sẽ đóng góp đầy đủ mọi nguồn lực và các trách nhiệm khác của viên chức.

Có trình độ chuyên môn vững vàng, đảm bảo tốt nhiệm vụ công việc do cấp trên bổ nhiệm.

READ  Mockup là gì? 4 Điều cần biết về Mockup trong thiết kế | Nttworks.vn

không xâm phạm nhân phẩm, danh dự, nhân phẩm gây phương hại đến ngành hoặc đơn vị mà họ làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud