Mẫu kế hoạch tài chính bằng Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mẫu Kế hoạch Tài chính Excel chứa các bảng sau.

Phân tích chi phí đầu tư và phân tích chỉ số tài chính Thông tin chính bao gồm: thông tin dự án (tên dự án, người đại diện, địa chỉ, điện thoại, email, ngày / tháng / năm); và bao gồm các cột: TT, nội dung (đầu tư chính, dòng tiền yêu cầu, tổng chi phí đầu tư ban đầu ước tính, phân tích tài chính), năm (kỳ hạn của kế hoạch)

Hình ảnh phân tích chi phí đầu tư và phân tích chỉ số tài chính

Hình ảnh phân tích chi phí đầu tư và phân tích chỉ số tài chính

Bảng phân bổ dự báo tài chính gồm các cột: TT, nội dung (vốn đầu tư ban đầu, thu nhập, chi phí hoạt động, biến phí theo ngành, lợi nhuận trước thuế, thu nhập phải nộp, lợi nhuận sau thuế). thuế), hạng mục, đầu tư, năm, tỷ trọng / DT, trọng lượng / chi phí, số lượng sản phẩm, giá dự kiến ​​của sản phẩm

Hình ảnh bảng phân bổ dự báo tài chính

Bảng tính dự báo tài chính

Bảng mô tả doanh thu hàng năm và doanh thu dự kiến ​​của sản phẩm dịch vụ gồm các cột: mã sản phẩm, tên sản phẩm, kế hoạch giao hàng (năm), số lượng dịch vụ bán ra, đơn giá, doanh thu năm, doanh thu theo tháng (số lượng dịch vụ bán ra, doanh thu) , tổng doanh thu theo quý, ..

Hình ảnh và mô tả về sản phẩm và dịch vụ và doanh số dự kiến

Bảng tính Mô tả và dự báo doanh số bán sản phẩm và dịch vụ

Bảng báo cáo dự báo thu chi gồm các bảng sau: doanh thu (số tiền, tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng theo sản phẩm, tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm); Giá cả; chi phí% doanh thu, so sánh doanh thu – chi phí.

READ  Mẫu Bản Cam Kết Thực Hiện Chỉ Thị 05 file Word | Nttworks.vn

Hình ảnh bảng phân tích trong báo cáo dự báo thu chi

Hình ảnh của bảng phân tích báo cáo thu chi

Và biểu đồ thể hiện doanh thu theo năm, biểu đồ thể hiện doanh thu theo từng dòng sản phẩm, biểu đồ thể hiện chi phí theo năm, biểu đồ thể hiện từng loại chi phí, doanh thu – chi phí theo năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud