Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tải mẫu báo cáo tài chính mới nhất ✓ Theo thông tư 200/2014 / TT-BTC ✓ Mẫu báo cáo tài chính công ty theo quy định, mẫu báo cáo tài chính nội bộ ✓ Bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, tiền mặt tuyên bố dòng chảy

Mẫu báo cáo tài chính tròn 200 file Excel - ViecLamVui

Tải mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Báo cáo tài chính Thông tư 200 cung cấp thông tin gì?

Báo cáo tài chính phải cung cấp thông tin về công ty:

 • Vara
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân bổ kết quả hoạt động
 • Thuế và các khoản nợ khác đối với nhà nước
 • Các tài sản khác liên quan đến đơn vị
 • Các luồng tiền ra vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ như thế nào?

Các công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 và lập mẫu báo cáo tài chính nội bộ sau khi kết thúc kỳ báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của công ty. công ty và gửi cơ quan thuế theo quy định, đồng thời gửi lãnh đạo doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh doanh, hợp tác, đầu tư chính xác và hiệu quả hơn.

READ  Pipeline là gì? Tất tần tật thuật ngữ cần biết về Pipeline  | Nttworks.vn

Bộ báo cáo tài chính được lập theo Thông tư 200 gồm các bảng sau:

 • Số dư kế toán
 • Báo cáo kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Số dư tài khoản
 • Ghi nhận vào báo cáo tài chính

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 - ViecLamVui

Vai trò của bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là gì?

Bảng cân đối kế toán có vai trò tổng thể phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn gốc của các tài sản đó tại một thời điểm cụ thể, bao gồm: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Dựa vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét và đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty Bấm vào thông tư 200 để tải mẫu bảng cân đối kế toán

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 - ViecLamVui

Vai trò của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là gì?

Mục đích của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phản ánh tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động của công ty, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động tài chính và các hoạt động khác của công ty. Thông qua báo cáo kết quả đo lường mức lãi, lỗ của từng hoạt động kinh doanh của công ty. Click để tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 - ViecLamVui

Nêu vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính theo Thông tư 200?

READ  MISA JSC là gì? Cái nhìn tổng quan nhất về JSC là gì | Nttworks.vn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần không thể thiếu trong báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh, bao gồm các luồng tiền: luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài trợ.

Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nó đánh giá năng lực tài chính của công ty, khả năng thanh toán chi phí hoạt động, chi phí lãi vay, nộp thuế, chi trả cổ tức…, cũng như việc tuân thủ các hoạt động đầu tư và tài trợ. Nhấp vào Thông tư 200 để tải xuống Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 - ViecLamVui

Vai trò của bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là gì?

Kết quả số dư tài khoản tổng hợp số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản trong kỳ báo cáo, phản ánh tổng quát tình hình tăng, giảm tài sản lưu động và nguồn vốn trong mỗi kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán thường được sử dụng để xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi lập bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Nhấp vào Thông tư 200 để tải xuống số dư mẫu

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 - ViecLamVui

Vai trò của thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm làm rõ và bổ sung các thông tin về kết quả hoạt động, tình hình tài chính và tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác không thể mô tả rõ ràng và chi tiết. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng cung cấp thêm thông tin không được mô tả trong báo cáo tài chính nhưng cần thiết cho việc trình bày trung thực và chính xác tình hình tài chính của công ty. Bấm để tải thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

READ  Top 20 cuốn sách hay nhất định phải đọc ngay khi còn trẻ | Nttworks.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ mẫu file Excel ✓ Hoàn thiện lựa chọn sổ sách, chứng từ, bảng tính, báo cáo kế toán cho mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm kiếm và tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Báo cáo tài chính trong Thông tư 200 là gì?

Báo cáo tài chính Thông tư 200 là báo cáo do các đơn vị áp dụng chế độ kế toán thông tư 200 lập nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của các đơn vị phải báo cáo với cơ quan thuế và để nhà quản trị nắm được hoạt động kinh doanh của mình. hoạt động kinh doanh của mình.

Theo quy định của Luật Kế toán, các công ty bắt buộc phải lập báo cáo tài chính hàng năm. Ngoài ra, Thông tư 200/2014 / TT-BTC yêu cầu một số công ty phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo bán niên), bao gồm:

 • Công ty nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần hoặc cổ phần chi phối
 • Các tổ chức công ích
 • Công ty niêm yết, công ty TNHH đại chúng

Ngoài ra, các công ty có thể lập báo cáo tài chính cho các kỳ báo cáo khác (ví dụ tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng …) theo quy định của pháp luật, của công ty mẹ hoặc chủ sở hữu.

Bộ báo cáo tài chính đầy đủ được trình theo Thông tư 200 bao gồm các báo cáo sau:

 • Số dư kế toán
 • Báo cáo kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Ghi nhận vào báo cáo tài chính

>> Xem các mẫu sổ theo thông tư 200 sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud