Mẫu Bảng Tính Lương file Excel Chuẩn 2021 | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mẫu bảng lương cho công ty, xí nghiệp ⭕ Tính toán trên Excel, chỉ cần nhập số liệu. Chuẩn mực mẫu số 02-LĐTL, Thông tư số 133/2016 / TT-BTC.

– Mẫu lịch làm việc ngoài giờ, ngày lễ (TT-BTC) / Mẫu lịch làm việc ngoài giờ của Word mới và đầy đủ nhất

Căn cứ để tính lương là hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc đã làm,… và quy chế lương thưởng của công ty.

Bang Tinh LuongMẫu bảng lương mới nhất, thông dụng nhất theo mẫu số 02-LĐTL, Thông tư số 133/2016 / TT-BTC.

Năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng, ví dụ vùng 1 – tăng lên 3 980 000 theo Quy định 141/2017 / NĐ-CP. Và, như những năm trước, cần bổ sung thêm 7% nữa cho những người lao động được đào tạo từ trình độ chuyên môn trở lên.

=> Vì vậy, nếu bạn đã có trình độ sơ cấp nghề hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên thì mức lương thấp nhất mà bạn nhận được khi làm việc tại Khu vực 1 là 4.258.600.

Cụ thể, cách tính lương theo mẫu bảng lương trên:
Cột “Lương cơ bản”: Một số công ty gọi nó là lương cơ bản

+ Bạn có thể đưa dữ liệu về hợp đồng lao động tại đây.
+ Lưu ý: Cột này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, người lao động thử việc thấp nhất được hưởng 85% lương.

Cột thành tích: Bạn nhận quyền lợi này trên cơ sở hợp đồng lao động (Nếu mức (số tiền) quyền lợi không được ghi rõ trong hợp đồng lao động thì bạn sẽ nhận trên cơ sở tiền lương, tiền thưởng hoặc theo quy chế tài chính của công ty). Một số nhận xét về phụ cấp như sau:
+ Trách nhiệm bồi thường: đối với cán bộ là viên chức như giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng … (được cộng vào tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc và tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp)

+ Bữa trưa: Bạn không cần phải cộng vào lương của mình để tham gia bảo hiểm. Nó không bị kiểm soát bởi thuế TNDN. Với thuế thu nhập cá nhân:

– Mức miễn tối đa 730.000 đồng / người / tháng (Thông tư số 26/2016 / TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

– Nếu chi cao hơn mức trên thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

+ Hỗ trợ qua điện thoại: Không được thêm vào thanh toán BHBB. Cũng được miễn theo quy định của công ty (Theo công văn số 1166 / TCT-TNCN). Không có quy định về thuế doanh nghiệp để kiểm soát chi phí => Khoản này tuân theo quy định của công ty.
+ Xe chạy xăng: Có công ty gọi phụ cấp đi lại với cái tên khác: BHBB không được cộng thêm để thanh toán. Tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
Trợ cấp nhà ở: Hỗ trợ này cũng không bao gồm trong phụ phí. Còn thuế VAT thì tính vào KP được khấu trừ theo quy định của công ty. Về thuế thu nhập, thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC “Tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ có liên quan (nếu có) do người sử dụng lao động trả được tính vào thu nhập chịu thuế theo số tiền thực trả nhưng không quá 15% tổng thu nhập. Thu nhập chịu thuế phát sinh (không bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ liên quan (nếu có)) trong đơn vị, không phân biệt nơi trả thu nhập.

READ  Tổng hợp mẫu kế hoạch công việc dành cho người lao động | Nttworks.vn

Ghi chú: Để được trừ chi phí tiền lương, tiền thưởng, chi phí tiền lương, tiền thưởng phải thể hiện rõ điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng làm việc; thỏa ước tập thể; Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; Thể lệ thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc xây dựng phù hợp với quy chế tài chính của Công ty và của Công ty.

Cột Tổng Doanh thu: là tổng số tiền mà người lao động được hưởng mỗi tháng.
Theo ví dụ trong bảng trên:
Tổng thu nhập = lương cơ bản + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp điện thoại + xăng xe + phụ cấp nhà ở.
Ngày làm việc thực tế: là số ngày làm việc mà người lao động đã làm trong tháng. Dựa trên lịch trình, tổng hợp số ngày làm việc để thêm vào đây.
Lưu ý: Theo quy định của Bộ luật lao động, chúng tôi có đủ ngày lương như sau:

1) ngày 01 Tết (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

2) 05 ngày Tết;

3) Ngày 01 Tết Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

4) Ngày thứ 01 của ngày quốc tế lao động (ngày 01 tháng 05 dương lịch);

5) Ngày thứ 01 của ngày lễ quốc khánh (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

6) 01 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Chú ý:

– Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày hôm sau.

Căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động

Ngoài ra, người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau:

(a) đã kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đã lập gia đình: được nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, vợ chồng, chồng con đẻ chết; vợ đã qua đời hoặc vợ hoặc chồng đã qua đời; con chết: nghỉ 3 ngày.

Cột tổng lương thực tế: Tổng doanh thu được xác định trên cơ sở cột số ngày làm việc thực tế.
Vì cột tổng thu nhập là tổng thu nhập hàng tháng theo số ngày công ty quy định (không quá số ngày quy định trong Luật lao động). Nếu bạn không làm việc đủ trong một tháng, mức lương của bạn sẽ thấp hơn.
Trên thực tế, vẫn có hai cách để xác định công ty Tổng lương thực tế xem:

Tính toán 1:

Thu nhập thực tế = Tổng thu nhập / ngày làm việc tiêu chuẩn hàng tháng X số ngày làm việc thực tế

Cách tính 2:

Lương thực lĩnh = Tổng thu nhập / 26 X ngày làm việc thực tế

(Khởi hành 26 hay 24 ngày do hãng xác định)

Việc lựa chọn cách tính thù lao thực tế theo phương pháp tính 1 hoặc phương pháp kế toán 2 là do doanh nghiệp quyết định. Để tìm hiểu cách tính toán của công ty, bạn cần đọc Chính sách trả lương hoặc tiền thưởng hoặc Chính sách nội bộ hoặc Chính sách tài chính của công ty.

READ  Kế hoạch là gì? Vai trò của kế hoạch như thế nào trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Trong bảng tính trên Kế toán Thiên Ưng tính lương theo phương pháp 1: tính theo ngày công tiêu chuẩn trong tháng:
Tháng 1 năm 2018 có 31 ngày nhưng có 4 ngày chủ nhật. Công ty kế toán Thiên Ưng quy định người lao động đi làm từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật và được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương (là mùng 1 Tết). / 1/2018 => Ngày làm việc bình thường trong tháng là: 31 – (4 + 1) = 26

=> Tổng tiền lương, tiền công thực tế = Cột Tổng thu nhập / 26 X Ngày làm việc thực tế

Cột lương bảo hiểm: Phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm sửa đổi Luật An sinh xã hội số 58/2014 / QH13 và hướng dẫn mới nhất của Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH quy định việc trả lương và trợ cấp an sinh xã hội.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội đối với người lao động đóng bảo đảm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội là mức lương, trợ cấp tiền lương quy định tại điểm 1 và điểm 2 điểm (a) Thông tư 47/2015 / TT-BTC. BLĐTBXH.
+ Kể từ ngày 01.01.2018, tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội là tiền lương, các khoản hỗ trợ theo lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của Luật Lao động.

Đặc biệt:

+ Bồi thường tiền lương liên quan đến bảo hiểm bắt buộc, chẳng hạn như quyền lợi cho chức vụ và chức danh; hỗ trợ trách nhiệm; phụ cấp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; viện trợ khu vực; hỗ trợ di động; phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp tương tự.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trợ cấp không phải tính vào để tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc, kể cả các chế độ, trợ cấp khác như tiền thưởng, tiền thưởng khuyến khích; Đổi bữa bình dân; phụ cấp xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền trông trẻ, tiền nuôi con nhỏ; Các khoản trợ cấp trong trường hợp thân nhân người lao động qua đời, thân nhân người lao động qua đời, sinh nhật người lao động, tai nạn lao động, người lao động bị bệnh hiểm nghèo và các khoản trợ cấp, phúc lợi khác được ghi thành các mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 05/2015 / NĐ-CP.

=> Theo mẫu lương trên thì năm 2018 Kế toán Thiên Ưng phải tham gia BHXH cho người lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng tuổi trở lên bằng mức lương cơ bản + quyền lợi trách nhiệm.
+ Trong bảng trên, tất cả người lao động đều có hợp đồng từ 1 tháng trở lên nên mọi người đều được đóng góp an sinh xã hội.

READ  Nữ môi giới chứng khoán: “Yêu nghề mới trụ được” | Nttworks.vn

(Cột thù lao trả tiền bảo hiểm được lập theo mức mục tiêu, là cơ sở để nhân với tỷ lệ khấu trừ bảo hiểm theo quy định)

Các khoản trích theo lương trong cột:
Nếu người lao động tham gia bảo hiểm thì mức trích cuối năm 2018 theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH như sau:

Loại hình bảo hiểm tham gia Tinh thần kinh doanh (%) Người lao động (%) Thêm vào
An ninh xã hội 17,5 số 8 25,5
Bảo hiểm y tế 3 1,5 4,5
Bảo hiểm thất nghiệp Đầu tiên Đầu tiên 2
Quỹ công đoàn 2 2
Thêm vào 23,5 10,5 34.0

(Trong bảng lương trên, phần thù lao được trả chỉ dùng để tính số tiền phải trừ vào lương của người lao động, còn khoản trích nộp của công ty là để tính chi phí ẩn của Kế toán Thiên Ưng. Bạn có thể tải xuống tệp và xem cách thực hiện chi tiết.)

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách lập cột khấu trừ lương:
+ Cột an sinh xã hội = 8% X Tiền lương đóng bảo hiểm
+ Cột EHIF = 1,5% lương đóng bảo hiểm X
+ Cột BHTN = 1% X Tiền lương đóng bảo hiểm.

HỐ: Sau khi tính được số thuế TNCN đã khấu trừ của từng người thì ghi vào đây. Xem chi tiết tại đây: Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cuối cùng năm 2018.

Trong bảng lương trên, kế toán Công ty Thiên Ưng cho phép một người được khấu trừ thuế TNCN: Ông Hoàng Trung Thật. Sau khi trừ đi các khoản không chịu thuế, các khoản giảm trừ,… công ty có thể tính ra số thuế thu nhập cá nhân mà mình phải nộp.

Ghi chú: Trường hợp công ty có người lao động trong thời gian thử việc (giao kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng) và thu nhập hàng tháng từ 2.000.000 đồng trở lên theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC khi trả thu nhập. Người lao động dưới 3 tháng tuổi từ 2 triệu đồng trở lên phải trích 10% vào nguồn, nếu không sẽ phải trích nộp 10%. thuế nhà thầu.

Tạm thời thời gian chếtng: Nếu có sáu nhân viên thực hiện tạm ứng thì kế toán phải theo dõi phiếu chi tạm ứng là giấy đề nghị tạm ứng và phiếu chi. Cuối tháng, kế toán phải trích trước của người lao động vào cột Tạm ứng khi xác định số tiền thực tế.
Lĩnh vực thực tế: số tiền còn lại người lao động nhận được sau khi trừ các khoản giảm lương như bảo hiểm (cột cộng), thuế TNCN, tạm ứng (nếu có) …
Lương thực lĩnh = Cột tổng lương thực tế – Cột cộng (các khoản trích theo lương) – Thuế TNCN – Khoản phải trả trước (nếu có)
Ký tên: Bạn phải ký xác nhận chi phí trả lương mới hợp lý và hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud