Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Báo cáo bán hàng Mẫu 01-1 / GTGT là gì?

Báo cáo bán hàng mẫu số 01-1 / GTGT là bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ sau bán hàng mẫu số 0101 / GTGT ban hành theo thông tư 119/2014 / TT-BTC, là mẫu bảng kê bán hàng mới nhất hôm nay.

Biểu số 01-1 / GTGT được lập dựa trên hóa đơn GTGT đã xuất cho cả kỳ, bao gồm cả hóa đơn bán hàng bị trả lại phát sinh trong kỳ (nếu có).

Báo cáo bán hàng Mẫu 01-1 / GTGT Excel - Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê 01-1 / GTGT dùng để làm gì?

Mẫu hóa đơn bán hàng Mẫu 01-1 / GTGT hoặc bảng kê hóa đơn bán hàng do kế toán công ty lập để kê khai chi tiết hàng hóa, dịch vụ bán ra tính thuế trên Excel.

Dưới đây là Mẫu 01-1 / GTGT – Bảng kê hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa dịch vụ mới nhất được biên soạn sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về sử dụng. bây giờ, tiết kiệm thời gian của bạn.

Tải Bảng kê bán hàng Mẫu 01-1 / GTGT Excel – Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

Báo cáo bán hàng Mẫu 01-1 / GTGT Excel – Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm:

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01 / GTGT)
 • Kỳ tính thuế: Tháng ……. năm ……. / Quý ….. Năm ………..
 • Người nộp thuế: ….
 • Mã số thuế: ………
READ  Mục tiêu nghề nghiệp nhân sự | Nttworks.vn

Bảng chứa:

 • Mẫu có 4 mục, bao gồm:
 • 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
 • 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 0%:
 • 3. Hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 5%:
 • 4. Hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT 10%:

Thứ tự các cột

 • Cột 1: số thứ tự (STT)
 • Cột 2: Số hóa đơn [2]
 • Cột 3: Ngày lập hóa đơn [3]
 • Cột 4: Tên người mua [4]
 • Cột 5: Mã số thuế của người mua [5]
 • Cột 6: Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT [6]
 • Cột 7: VAT [7]
 • Cột 8: Ghi chú [8]

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

: ………

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra (**): …………………..

Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud