Mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 file Excel | Nttworks.vn

Kiến Thức Việc Làm 0 lượt xem

Tải mẫu số dư tài khoản mới nhất ✓ Theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC ✓ Dùng để thể hiện số dư đầu kỳ, số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản

Mẫu số dư tài khoản theo thông tư 200 - ViecLamVui

Tải bảng cân đối mẫu theo Thông tư 200

Cách thể hiện số liệu trên bảng cân đối kế toán theo thông tư 200?

Trước khi lập bảng cân đối kế toán, cán bộ kế toán phải hoàn thành việc nhập các tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp. Dữ liệu được ghi trong số dư tài khoản bao gồm hai loại:

  • Số dư: Phản ánh số dư tài khoản đầu kỳ và cuối kỳ. Tài khoản có số dư ghi nợ sẽ xuất hiện trong cột “Nợ” và tài khoản có số dư có sẽ xuất hiện trong cột “Có”.
  • Số đã tạo: Phản ánh số kết quả của các tài khoản từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo. Tổng số tiền cộng dồn của các tài khoản “Nợ” được ghi vào cột “Nợ”, tổng số tiền cộng dồn vào cột “Có” của từng tài khoản.

Vậy bảng cân đối kế toán được lập như thế nào để đảm bảo tính chính xác? Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng áp dụng cách cân đối tài khoản cho báo cáo tài chính của công ty mình tại những thời điểm xác định. Tải xuống tệp Excel mẫu từ ViecLamVui nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

READ  Tìm Việc Làm Lao Động Phổ Thông Lương Hấp Dẫn Quận Bình Tân | Nttworks.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ mẫu file Excel ✓ Hoàn thiện lựa chọn sổ sách, chứng từ, bảng tính, báo cáo kế toán cho mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm kiếm và tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là những câu hỏi thường gặp về bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 là gì?

Bảng cân đối kế toán mẫu theo Thông tư 200 là bảng tổng hợp tất cả các tài khoản mà công ty đã tạo trong kỳ báo cáo. Bảng cân đối kế toán thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số dư phải trả và số dư cuối kỳ của các tài khoản này.

Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 phản ánh tổng thể tình hình tăng, giảm và hiện trạng tài sản, nguồn vốn của đơn vị trong kỳ và là cơ sở để kiểm soát việc ghi nhận trên sổ cái. dữ liệu phản ánh trên báo cáo tài chính.

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200?

Theo Thông tư 200, số dư tài khoản chi tiết được tổng hợp như sau.

BƯỚC CHÂN NỘI DUNG CÁCH VIẾT
Cột A Số tài khoản Nhập số tài khoản cho từng tài khoản Cấp 1 mà đối tượng sẽ sử dụng và số tài khoản Cấp 2 để phân tích.
TRÊN cột Tên tài khoản kế toán Nhập tên tài khoản cho tất cả các tài khoản Cấp 1 mà pháp nhân sẽ sử dụng và một số tài khoản Cấp 2 yêu cầu phân tích.
Cột 1, 2 Số dư đầu kỳ Nhập số dư đầu kỳ cho kỳ báo cáo. Số liệu để nhập vào các cột này căn cứ vào dòng cân đối số đầu kỳ của kỳ kế toán trên Sổ Cái hoặc ở phần “Số dư cuối kỳ” của Bảng cân đối kế toán kỳ trước.
Cột 3, 4 Số phát sinh trong kỳ Phản ánh tất cả các khoản ghi nợ phát sinh và tất cả các khoản tín dụng phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi trong phần này căn cứ vào dòng “Cộng dồn từ đầu kỳ” trên Sổ Cái.
Cột 5, 6 Số dư cuối kỳ Phản ánh số dư cuối kỳ báo cáo. Số liệu báo cáo ở phần này căn cứ vào số dư cuối kỳ của sổ cái của kỳ kế toán hoặc được tính trên cơ sở các cột số dư đầu kỳ (cột 1, 2) và số phát sinh trong kỳ (cột 3, 4). bảng cân đối kế toán trong kỳ. Số liệu ở cột 5 và cột 6 được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán cho kỳ sau.
READ  15 Bộ đề thi sát hạch lái xe B2 – tài liệu vàng cho người học lái xe | Nttworks.vn

Theo Thông tư 200, có một số điều cần lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán:

  • Số dư tài khoản được lập trên cơ sở Sổ Cái và Bảng cân đối số phát sinh của kỳ trước.
  • Tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp phải được hoàn thành trước khi lập bảng cân đối kế toán; phải kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các sổ sách liên quan.
  • Sau khi tất cả các số liệu liên quan đến các tài khoản đã được ghi lại, tổng số dư của các tài khoản phải được thực hiện. Các số liệu trên bảng cân đối kế toán phải đảm bảo đủ số dư theo yêu cầu: Tổng dư Nợ (cột 1), Tổng dư Có (cột 2), Tổng Nợ (cột 3), Tổng Có (cột 4), Tổng Nợ (cột 5) Tổng Có số dư (cột 6).

>> Xem các mẫu sổ theo thông tư 200 sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud