Mẫu bản kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan file Word | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Kiểm điểm tập thể đối với cơ quan quản lý là gì?

Đánh giá tập thể về quản lý của cơ sở là một văn bản mẫu được thực hiện mỗi năm một lần bởi các cơ quan nhà nước, tổ chức và đơn vị sự nghiệp phi thương mại về kết quả hoạt động quản lý và điều hành đạt được trong năm.

Tổng quan về tập thể người quản lý đại lý - ViecLamVui

>> Xem thêm các bài đánh giá mẫu tại đây: Hình thức kiểm tra

Việc sử dụng cuộc khảo sát tập thể của Cơ quan là gì?

Bản kiểm điểm của tập thể cơ quan được sử dụng để nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, khuyết điểm trong công tác quản lý của đơn vị, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh. .. hàng năm gửi cấp trên xem xét, xét duyệt, khen thưởng, giả i.

Sau đây là một ví dụ về đánh giá tập thể của ban quản lý Cơ quan với nội dung .doc chuẩn. ✓ Dễ dàng chỉnh sửa trên file Word, sử dụng thuận tiện ngay lập tức ✓ Tải xuống trực tuyến miễn phí từ ViecLamVui

Tải xuống tệp Word cho biểu mẫu xem xét quản lý doanh nghiệp

Biểu mẫu Đánh giá Tập thể dành cho Người quản lý Cơ quan chứa thông tin gì?

Báo cáo đánh giá tập thể của Cơ quan phải bao gồm các thông tin sau:

  • Tên cơ quan lập báo cáo kiểm tra;
  • Ngày lập báo cáo;
  • Các tiêu chuẩn là căn cứ để kiểm điểm tập thể quản lý, mỗi tiêu chuẩn nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của những thành tích và khuyết điểm: Tiêu chuẩn về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; bộ quy tắc xây dựng quốc phòng, an ninh; tiêu chuẩn xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; các tiêu chuẩn khác …
  • Lấy báo cáo ở đâu;
  • Thay mặt thủ trưởng cơ quan ký tên và đóng dấu.
READ  Bản mềm là gì? Thế nào là CV bản mềm và CV bản cứng | Nttworks.vn

>> Bạn có thể quan tâm đến tổng quan sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud