Mã số BHXH là gì? Thông tin cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc bảo hiểm

1. Định nghĩa của mã an sinh xã hội là gì?

Số an sinh xã hội là một số nhận dạng duy nhất được chỉ định cho một cá nhân

Mã số an sinh xã hội là mã định danh duy nhất được cấp cho một người để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp., bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ, chính sách khác được hưởng trọn đời. Thay cho mã số sổ BHXH thì áp dụng mã số BHXH trùng với mã số BHYT cho trẻ em từ khi sinh ra đến khi trẻ em sử dụng thẻ BHYT đến khi hưởng lương hưu hoặc từ trần. Việc tham gia đóng góp an sinh xã hội mang lại nhiều lợi ích cho người lao động, vì họ chỉ phải bỏ ra một khoản tiền nhất định mỗi tháng, khá phù hợp với thu nhập hiện tại của họ. Do đó, nhu cầu tham gia ASXH của người dân ngày càng tăng nhanh.

Khi kết hợp với dữ liệu từ Hệ thống dữ liệu dân số an sinh xã hội Việt Nam, Mã số an sinh xã hội là một dãy gồm 10 chữ số tự nhiên. Theo đó, một dãy số được tạo ra dựa trên mã tỉnh: 02 số đầu, còn lại là số tự nhiên. Mã này được đồng bộ với 10 số cuối của thẻ BHYT và số của sổ BHXH.

Không phải tự nhiên mà số an sinh xã hội được thiết lập mà không đóng vai trò gì, điều này giúp ích rất nhiều cho cả cơ quan quản lý và người sử dụng. Đặc biệt:

– Khi tham gia các giao dịch BHXH, BHYT, chỉ cần nhập mã số BHXH, người tham gia đã được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, xem thông tin về quá trình tham gia, sử dụng các quyền lợi BHXH, BHYT.

– Thông qua việc sử dụng mã số BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh, BHXH các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tra cứu trên hệ thống máy chủ để biết thông tin về thông tin thẻ BHYT của người khám và có thẻ BHYT hay không. vẫn hợp lệ.

– Việc giúp người sử dụng lao động thông qua mã số BHXH của từng người lao động, người sử dụng lao động có thể giảm thời gian kê khai, cập nhật thông tin BHXH, BHYT của người lao động, từ đó đẩy nhanh việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

– Đối với cơ quan BHXH, mã số BHXH sẽ được cập nhật vào hệ thống dữ liệu, cơ quan BHXH sẽ quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT của từng người, đồng thời dễ dàng kiểm tra xem đơn vị sử dụng lao động không. . trốn đóng các khoản đóng BHXH, BHYT. Cũng theo mã này, cơ quan bảo hiểm có thể cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT ở từng cơ sở BHXH trên toàn quốc, nhưng thủ tục đơn giản hơn nhiều so với cấp mới.

Có thể thấy, lợi ích của việc cấp mã số an sinh xã hội mang lại lợi ích cho cả cơ quan công quyền và người tham gia do đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trong toàn ngành an sinh xã hội. Sự kết hợp của các dãy số tự nhiên là vô tận, được cơ quan bảo hiểm cấp một mã số cho từng người nhằm nâng cao sự thuận tiện trong việc quản lý và tính cước mọi chế độ, chính sách của các công ty bảo hiểm trên toàn quốc giảm tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế.

Quy tắc cấp mã số an sinh xã hội:

– Mã sổ BHXH gồm 10 chữ số.

– Số an sinh xã hội được liên kết với dữ liệu hộ gia đình

– Người tham gia đã có sổ an sinh xã hội có quyền giữ số sổ an sinh xã hội như số an sinh xã hội của mình

– Số an sinh xã hội được ghi trên sổ an sinh xã hội và trên thẻ an sinh xã hội.

Trước đây, mã số an sinh xã hội với cụm từ mã được in trên bìa và tờ rơi của sổ an sinh xã hội, do đó mã số sổ an sinh xã hội và mã số an sinh xã hội giống nhau.

Việc làm Y – Dược

2. Mã số an sinh xã hội được cấp như thế nào?

Thông qua việc xây dựng quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT kể từ ngày 1/4/2019, quy trình cấp mã số BHYT sẽ được quy định theo 3 khâu: tra cứu, cấp đổi và kiểm duyệt.

Mã bhxh là gì?
Số sổ BHXH được cấp như thế nào?

2.1. Tìm kiếm

– Tìm kiếm những người tham gia trong cùng một hộ gia đình:

+ Trường hợp cùng bộ thông tin xác thực và xác định danh tính, xác minh người đó, nếu người đó không cấp số an sinh xã hội thì dữ liệu cá nhân sẽ được đính chính theo Mẫu 01-BD hoặc Phụ lục kèm theo. TK1-TS

+ Nếu ai đó không khớp với thông tin nhận dạng đã đặt và không được đồng bộ hóa, hãy kiểm tra

+ Nếu có người không trùng khớp về danh tính và thông tin đã đồng bộ thì tiến hành kiểm tra thông tin; Đối với trường hợp 1 người, hồ sơ sẽ được trả lại cho Ủy ban nhân dân thành phố nông thôn hoặc đơn vị sử dụng lao động để xác minh, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của người tham gia để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu người đó không tồn tại hoặc không xác định được đúng người trong hộ thì việc nhập dữ liệu chuyển sang quy tắc.

– Tìm kiếm người tham gia từ hộ gia đình khác: Cán bộ thực hiện theo tiêu chí tra cứu của Bộ Dữ liệu cá nhân để tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc.

+ Tra cứu theo CMND / hộ chiếu / quốc tịch trên toàn quốc

+ Tìm kiếm trên toàn quốc theo mã sinh, họ tên, năm sinh

+ Tra cứu theo họ, tên, năm sinh, mã tỉnh, hộ khẩu trên toàn quốc

2.2. Làm cho khỏe lại

– Nếu bạn tìm thấy ai đó có cùng bộ dữ liệu cá nhân:

+ Nếu xác minh 01 người thì không cấp mã số an sinh xã hội.

+ Nếu có 2 người khác nhau được kiểm tra thì việc nhập liệu sẽ hoàn thiện thông tin và chuyển đến trung tâm CNTT để cấp mã số an sinh xã hội.

– Nếu người tham gia chính xác được tìm thấy và xác minh nhưng không khớp với thông tin nhận dạng đã đặt (sai thông tin định danh 01)

+ Nếu chưa đồng bộ với phần mềm TSTT thì điều chỉnh dữ liệu cá nhân theo biểu mẫu 01-BD hoặc biểu mẫu TK-TS.

+ Nếu nó được đồng bộ với phần mềm TST, gửi lại hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cộng đồng hoặc người sử dụng lao động để xác minh và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cá nhân của người tham gia.

– Nếu không tìm thấy: Mục nhập dữ liệu cập nhật dữ liệu của người tham gia và gửi đến nhóm đối chứng để xét duyệt và cấp mã số an sinh xã hội.

2.3. xác nhận

Kiểm soát viên có trách nhiệm xác minh và xác minh thông tin của những người tham gia theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu.

+ Xác nhận xem dữ liệu có hợp lệ không

+ Nếu dữ liệu không hợp lệ sẽ không được xác nhận với lý do không xác thực.

Kiểm soát viên ghi mã số BHXH của đối tượng được duyệt và cấp mới vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, danh sách chỉ tham gia BHYT, danh sách chỉ tham gia BHXH tự nguyện. . .

Việc làm hợp pháp – hợp pháp

3. Đồng bộ hóa mã an sinh xã hội của bạn

Đồng bộ mã bhxh là gì?
Đồng bộ hóa mã an sinh xã hội

Sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được cấp mới cho người lao động theo quy định của Bộ luật An sinh xã hội có hiệu lực từ đầu tháng 8/2017. Do đó, cơ quan bảo hiểm đã có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đồng bộ mã số BHXH của người tham gia. Thẻ bảo hiểm y tế được thay thế phải trả lại ngay cho người sử dụng để không ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, trước khi in thẻ BHYT theo mã số BHXH cần kiểm tra chặt chẽ dữ liệu người tham gia để thẻ không có trường hợp in sai dữ liệu cá nhân.

Trường hợp trong thời gian đồng bộ mã số BHXH mà không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ khi cấp lại thẻ BHYT, nếu thẻ cũ còn giá trị sử dụng thì người tham gia có quyền đề nghị cấp lại. phát hành đầu thẻ giá trị gốc. Trường hợp thẻ BHYT cấp lại theo mã số BHXH 5 năm liên tục không đúng dữ liệu thì người tham gia cung cấp thêm dữ liệu cá nhân, địa chỉ đơn vị nơi tham gia để làm thủ tục thẩm định thẻ. thẻ hoặc chỉ thẻ cũ vào quỹ bảo hiểm y tế để cấp lại đúng thẻ.

4. Cách tìm kiếm mã an sinh xã hội

Tìm kiếm mã bhxh là gì?
Tìm mã an sinh xã hội

4.1. Tra cứu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử An ninh xã hội Việt Nam

Bước 1: Truy cập trang web An sinh xã hội Việt Nam https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Bước 2: Tìm kiếm thông tin người tham gia theo các tiêu chí thông tin hiển thị trong bảng tìm kiếm, chẳng hạn như:

– Tỉnh / thành phố: theo địa chỉ sinh / hộ khẩu thường trú / tạm trú nơi khai báo thông tin, hộ khẩu

– họ và tên của người tham gia

– Ngày sinh

– Mã xác minh

Bước 3: Sau khi tìm kiếm thông tin của nhân viên, xảy ra ba tình huống sau.

– Trường hợp 1: Người lao động được cấp mã số BHXH trùng với số sổ BHXH, nếu có để người tham gia sử dụng luôn mã số BHXH này để thay thế toàn bộ thông tin quản lý BHXH. số sổ và mã thẻ bảo hiểm y tế

– Trường hợp 2: Người lao động được cấp mã số BHXH nhưng khác với mã số BHXH hiện có, đơn vị kiểm tra mã số BHXH cho người tham gia để đồng bộ lại mã số với mã số BHXH. quyển sách.

– Trường hợp 3: Không tra cứu được số an sinh xã hội của người tham gia. Cơ quan BHXH kiểm tra lại dữ liệu của người sử dụng để cấp mã mới nếu chưa có hoặc xử lý sự cố nếu hệ thống xảy ra lỗi.

Xem thêm: Hướng dẫn chi trả bảo hiểm một số trường hợp thường gặp

4.2. Tìm kiếm mã an sinh xã hội bằng phần mềm EFY-eBHXH

Đây là phần mềm hỗ trợ truy xuất trực tiếp mã số an sinh xã hội của người tham gia khi khai báo các mục của đơn vị theo trình tự sau:

– Bước 1: Đăng nhập EFY-eBHXH => chọn menu tờ khai => chọn thủ tục cần khai báo => chọn tờ khai

Điền dữ liệu cá nhân của người tham gia cần tìm kiếm số an sinh xã hội bắt buộc từ phần mềm, trong đó dữ liệu bắt buộc bao gồm:

+ Họ và tên người tham gia

+ Thông tin về ngày sinh

+ Giới tính

+ Địa chỉ khai sinh: tỉnh / thành phố – huyện / khu vực – xã / phường

Bấm xác minh mã, phần mềm sẽ tự động nạp mã tra cứu theo thông tin cá nhân của người tham gia. Phần mềm này cũng hỗ trợ thông báo cho người tham gia số BHXH không chính xác để cơ quan bảo hiểm sửa lỗi. Bạn thấy đấy cách tính an sinh xã hội Muốn rút tiền bảo hiểm nhưng cũng phải rút theo điều kiện quy định mới.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, hy vọng với những thông tin mà Timviec365.vn cung cấp trên đây đã giúp bạn đọc giải đáp được khái niệm. Số An Sinh Xã Hội là gì?? Nó cũng mở rộng thông tin bạn có thể bổ sung vào kho tàng kiến ​​thức của mình. Đừng quên ghé thăm website mỗi ngày để không bỏ lỡ nhiều thông tin hấp dẫn nhé! Chúc mừng năm mới tất cả các bạn

>>> Đây là gì ngoài thông tin về mã số an sinh xã hội? Đọc thêm để mở rộng hiểu biết của bạn về an sinh xã hội mẫu d01-ts Mục đích của mẫu này là gì, làm thế nào để sử dụng nó.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 5681 & cateid = 65 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Cargo là gì? Quy trình vận chuyển cargo cần nắm rõ | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud