Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận thuần cho doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Trong các công ty, doanh nghiệp đều quan tâm đến lợi nhuận ròng, vì các nhà quản lý có thể dựa vào đó để đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp trong tương lai.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất trong phân tích tỷ số và phân tích báo cáo tài chính là lợi nhuận ròng. Cho nên Lợi nhuận ròng là gì? công thức tính lợi nhuận ròngcách tính lợi nhuận ròng Hãy cùng 123job tìm hiểu diễn biến của công việc kinh doanh tại đây nhé.

I. Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng bằng tiếng Anh được Lợi nhuận ròng. Khoảng thời gian còn lại sau khi trừ các khoản chi phí hoạt động, lãi vay, thuế và cổ tức ưu đãi trên tổng thu nhập của từng doanh nghiệp, xí nghiệp. Chúng ta có thể gặp từ Lợi nhuận ròng bằng tiếng Anh – lợi nhuận ròng cuối mỗi báo cáo thu nhập.

II. Tầm quan trọng của lợi nhuận ròng

Lợi nhuận thuần là một trong những chỉ số được giám sát nhiều nhất. Lý do theo dõi chặt chẽ vì đây là nguồn bù đắp cho cổ đông của công ty, trong trường hợp công ty không tạo ra được nhiều giá trị lợi nhuận đối với khoản bồi thường của cổ đông thì giá trị cổ phiếu cũng giảm mạnh.

Ngược lại, nếu một công ty tạo ra nhiều giá trị lợi nhuận, công ty đó phát triển mạnh mẽ theo đúng chiến lược kinh doanh đã đề ra thì giá cổ phiếu cũng tăng lên, điều đó có nghĩa là Lợi nhuận thuần Thu nhập của cổ đông cũng tăng lên đáng kể.

Nhiều người hiểu điều này tỷ suất lợi nhuận ròng là số tiền mà một công ty tạo ra theo thời gian, điều này không chính xác vì báo cáo thu nhập bao gồm nhiều chi phí phi tiền tệ, chẳng hạn như khấu hao.

Để biết công ty hay công ty kiếm được bao nhiêu tiền, người ta dựa vào việc nghiên cứu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của từng công ty và công ty chứ không phải tỷ suất lợi nhuận ròng.

Số liệu được báo cáo doanh thu, Lợi nhuận thuần luôn thay đổi, những thay đổi này luôn được theo dõi cẩn thận. Khi lợi nhuận ròng của một công ty thấp hoặc âm, sẽ có vô số vấn đề nảy sinh như giảm doanh thu, trải nghiệm khách hàng kém, chăm sóc khách hàng không đầy đủ, các vấn đề liên quan đến quản lý …

READ  Poka yoke là gì? Vận dụng poka yoke trong sản xuất như thế nào? | Nttworks.vn

Mọi công ty, mọi công ty, mọi ngành và mọi lĩnh vực đều có lợi nhuận ròng khác nhau. Lý do chúng khác nhau là Lợi nhuận thuần được tính bằng đô la, nhưng mỗi công ty, xí nghiệp, ngành nghề có một hoạt động và tổ chức khác nhau.

Lợi nhuận ròng là một trong những chỉ số được theo dõi nhiều nhất

Lợi nhuận ròng là một trong những chỉ số được theo dõi nhiều nhất

Trong những trường hợp như vậy, “lợi nhuận” nhiều hơn được sử dụng, là lợi nhuận ròng được biểu thị bằng phần trăm doanh thu. Các nhà đầu tư cũng quan tâm đến tỷ lệ giá thu nhập (P / E) để xem họ tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đô la lợi nhuận ròng.

Để mỗi công ty, doanh nghiệp có lãi ròng cao cần kết hợp nhiều yếu tố như phát triển đội ngũ nhân viên hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc phát triển sản phẩm, có kế hoạch làm việc cụ thể, định hình giá trị cốt lõi trong kinh doanh. luyện tập. .

III. Cách tính lợi nhuận ròng

Khi tôi hiểu Lợi nhuận ròng là gì?chúng ta có thể dễ dàng kết luận công thức tính lợi nhuận ròng hiển thị bên dưới:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán + (Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc chúng tôi có một công thức khác để tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận thuần = doanh thu bán hàng – giá vốn của tất cả các sản phẩm đã bán trong kỳ.

Ở đó:

  • Giá vốn hàng bán: tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Các chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí nhân công sản xuất, chi phí quản lý phân xưởng, chi phí vận tải …
  • Thu nhập ròng: Lợi nhuận từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ sau các khoản chi phí như nhượng quyền bán hàng, hoàn lại tiền bán hàng, lỗi sản phẩm, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu hàng xuất khẩu, chiết khấu …
  • Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi cho thuê tài chính, lãi cho vay vốn, lãi cho thuê lại nhà máy, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia trong quá trình kinh doanh.
  • Chi phí tài chính: Là các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động tài chính

Lợi nhuận ròng là một trong những chỉ tiêu được các nhà quản lý và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm

Lợi nhuận ròng là một trong những chỉ tiêu được các nhà quản lý và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm

IV. Tỷ suất lợi nhuận ròng

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng như sau:

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

READ  [Giải đáp thắc mắc] Có nên đăng ký giao hàng tiết kiệm hay không? - | Nttworks.vn

Các định nghĩa về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận và doanh thu cũng giống như các định nghĩa về tỷ suất lợi nhuận ròng. Mục tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng cho thấy khả năng sinh lời từ doanh thu của công ty.

Doanh nghiệp và công ty có tỷ suất lợi nhuận cao có được vị thế cạnh tranh trên thị trường và kiểm soát chi phí hoạt động dễ dàng so với các công ty và doanh nghiệp khác.

Tỷ suất lợi nhuận ròng Đây được coi là một trong những chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được các nhà đầu tư rất quan tâm. Chỉ tiêu này nhằm đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư hay không.

Mục tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng Đó cũng là một trong những yếu tố giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá đúng hiệu quả của việc vay vốn, từ đó tính toán khả năng trả lãi của một khoản vay của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chỉ tiêu này được lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng để theo dõi tình hình tài chính và chi phí của công ty và doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Tỷ suất lợi nhuận cao là một trong những lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Tỷ suất lợi nhuận cao là một yếu tố cạnh tranh thuận lợi trên thị trường

V. Xác định tỷ suất lợi nhuận ròng / doanh thu

Nếu người nộp thuế theo dõi và hạch toán riêng các yếu tố thu, chi của từng lĩnh vực thì công thức tỷ suất lợi nhuận ròng trừ chi phí hoạt động, lãi tiền vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập ròng.

Trường hợp người nộp thuế có thể tính và theo dõi riêng thu nhập, nhưng không thể tính và theo dõi riêng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trên từng địa bàn thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ thuế suất trên tỷ lệ thu nhập trên từng địa bàn thì tỷ suất lợi nhuận ròng không bao gồm chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập ròng của từng ngành, nghề kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, hạch toán riêng thu nhập, chi phí của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì nộp hồ sơ. tỷ suất lợi nhuận ròng không có chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần của ngành có tỷ lệ cao nhất.

SEST. Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng

1. Luôn giải quyết vấn đề tài chính: Doanh thu – Chi phí> 0

Để hoạt động kinh doanh có lãi, mọi vấn đề tài chính đều được rút gọn về các dạng chủ yếu sau: thu nhập – chi phí, thu nhập – vốn đầu tư, lợi nhuận = thu nhập – chi phí, thu nhập ròng = thực tế, các công ty cần lưu ý những điều sau. Nguyên tắc:

READ  Tổng hợp mẫu kế hoạch công việc dành cho người lao động | Nttworks.vn

– Quản lý các nguồn doanh thu và chi phí dựa trên các ước tính và dự báo với các phân tích đầy đủ để xem tất cả các nguồn thu và giảm chi phí.

– Kiểm tra, cập nhật công nợ thường xuyên, cẩn thận, có chính sách quản lý công nợ đồng bộ, phù hợp để tránh tình trạng mất khả năng thanh toán, tăng chi phí lãi vay

– Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu, hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng tồn kho, hàng quá cảnh gây ứ đọng vốn, khuyến khích luân chuyển vốn lưu động.

– Lên kế hoạch tài chính rõ ràng để kiểm soát dòng tiền, kế hoạch thu nợ.

2. Luôn hiểu rõ nguyên tắc doanh thu và chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận.

Nguyên tắc thu chi của công ty luôn phải đảm bảo 3 vấn đề sau: có kế hoạch (đặc biệt là kế hoạch về dòng tiền), cân đối thu chi và thu hồi vốn đầu tư (chi phí đầu tư và ROI).

“Tăng thu nhập, giảm chi phí” nghe rất đơn giản, nhưng làm sao có thu nhập mà không cần chi phí (đầu tư)? Do đó, người quản lý công ty cần phải tách bạch các khoản đầu tư (thu nhập và chi phí của dự án đầu tư) và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường để có thể đánh giá được cả hiệu quả và lợi nhuận của các khoản đầu tư. lợi nhuận của công ty.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công ty chỉ tập trung vào các hoạt động có lãi trước mắt mà ngừng đầu tư cho phát triển lâu dài, lấy cớ giảm chi phí mà không đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư. Kết quả là không có thêm sản phẩm sáng tạo hoặc sản phẩm cạnh tranh mới nào xuất hiện. Mỹ phẩm.

3. Luôn chuẩn bị kế hoạch tài chính để đảm bảo dòng tiền.

Lập kế hoạch tài chính là cực kỳ quan trọng đối với một công ty, vì nó liên quan đến cả các mục tiêu tài chính đặt ra và cách sử dụng các nguồn lực để đạt được những mục tiêu đó.

Lập kế hoạch tài chính là việc sử dụng một số giả định trong việc lập báo cáo tài chính, chẳng hạn như dự báo thu nhập, chi phí … và báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối kế toán, thu nhập …), các mục tiêu chính trong tương lai và các ưu tiên của Công ty.

4. Luôn hiểu rõ sức mạnh của các công cụ quản lý tài chính

Phần mềm Excel có thể linh hoạt thực hiện các công việc kế toán đơn giản, nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc sử dụng phần mềm kế toán hoặc một công cụ phân tích dữ liệu đặc biệt.

Trên thực tế, thay vì sử dụng các phần mềm kế toán đơn giản và rời rạc, các công ty luôn tìm kiếm sự hỗ trợ của các công cụ quản lý tài chính hoặc phần mềm quản lý tổng hợp tích hợp.

VII. Để kết luận

Bài viết trên đã cung cấp những hiểu biết cơ bản về lợi nhuận ròng mà mọi nhà giao dịch đều quan tâm, hy vọng những thông tin hữu ích sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Lợi nhuận ròng là gì, công thức tính lợi nhuận ròngvai trò của lợi nhuận ròng mà các công ty có chiến lược phát triển doanh nghiệp, công ty hoặc sản phẩm và dịch vụ của họ trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud