Lợi nhuận biên là gì? Công tính thức lợi nhuận biên | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Để hiểu rõ hơn về tỷ suất lợi nhuận là gì và cách tính tỷ suất lợi nhuận, hãy đọc bài viết dưới đây.

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là một trong những tỷ lệ sinh lời thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty dưới dạng phần trăm. Nói một cách đơn giản, nó là tỷ lệ phần trăm cho biết công ty đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trên một đơn vị doanh thu. Ví dụ: nếu một công ty ước tính rằng họ đã đạt được tỷ suất lợi nhuận 35% trong quý trước, điều đó có nghĩa là thu nhập ròng của họ là 350 đô la cho mỗi 1.000 đô la kiếm được.

Có một số loại cổ phiếu. Tuy nhiên, trong sử dụng hàng ngày, các tài liệu, giấy tờ hoặc báo cáo thường đề cập đến lợi nhuận ròng. Đây là lợi nhuận cuối cùng của công ty sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ nhân công, giá vốn, chi phí cố định, chi phí một lần và thuế.

Các tính năng chính của tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận đo lường mức độ mà một công ty hoặc doanh nghiệp kiếm được tiền bằng cách chia doanh thu cho doanh số bán hàng.

– Theo tỷ lệ phần trăm, tỷ suất lợi nhuận cho biết trên mỗi doanh thu bán hàng được tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Mặc dù có một số loại tỷ suất lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận quan trọng nhất và được sử dụng thường xuyên nhất là tỷ suất lợi nhuận ròng, là lợi nhuận cuối cùng của công ty sau khi tất cả các chi phí khác, bao gồm thuế và các khoản lẻ, đã được loại bỏ khỏi doanh thu.

READ  Cách chỉnh ngày giờ trên máy tính khắc phục lỗi trên hệ điều hành | Nttworks.vn

Các nhà đầu tư và công ty sử dụng tỷ suất lợi nhuận như một chỉ báo về tình trạng tài chính, kỹ năng quản lý và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

– Do tỷ suất lợi nhuận điển hình khác nhau tùy theo lĩnh vực, nên cần thận trọng khi so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty khác nhau.

Làm thế nào để tính toán tỷ suất lợi nhuận?

Bạn đã hiểu tỷ suất lợi nhuận là gì, nhưng làm thế nào để tính toán nó? Các công ty sử dụng hai loại tỷ suất lợi nhuận, đó là tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng.

Biên lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp là tỷ suất lợi nhuận mà một công ty kiếm được trên chi phí hoạt động hoặc giá vốn hàng bán. Con số này cho biết khả năng sử dụng lao động hoặc nguyên vật liệu của công ty.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (thu nhập – giá vốn) x 100 / Thu nhập

Ví dụ về tỷ suất lợi nhuận gộp

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty X báo cáo tổng doanh thu hoặc doanh thu là 229 tỷ CHF và giá vốn hàng bán là 141 tỷ DKK, sau đó tỷ suất lợi nhuận gộp của X năm 2020 được tính theo công thức sau:

READ  Đơn vị trong Tiếng Anh | Nttworks.vn

(229-141) x 100/229 = 38%

Điều này có nghĩa là cứ 1000 đồng mà công ty X thu được thì công ty đã thu được 38 đồng lãi gộp trước khi phải trả các chi phí hoạt động khác.

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng là tỷ lệ phần trăm doanh thu của công ty còn lại sau khi tất cả các chi phí được trừ khỏi tổng doanh thu và chia cho doanh thu thuần.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng: (NI x 100) / Doanh thu

Ở đó:

NI là Thu nhập ròng = Doanh thu – Giá vốn – Chi phí hoạt động – Tiền lãi – Thuế

Ví dụ về tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng

Công ty X đã báo cáo lợi nhuận ròng là 48 tỷ đô la cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và tổng doanh thu là 229 tỷ đô la cho cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (48 x 100) / 229 = 21%

Tỷ suất lợi nhuận ròng là 21% cho thấy cứ 1000 đồng mà công ty X thu được thì công ty có lãi là 0,21 đồng. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn luôn được mong muốn, vì nó có nghĩa là công ty kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán hàng của mình.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể thay đổi theo ngành. Các công ty tăng trưởng có thể có tỷ suất lợi nhuận cao hơn các công ty bán lẻ, nhưng các nhà bán lẻ kiếm được tỷ suất lợi nhuận thấp hơn với khối lượng bán hàng cao hơn.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phú Yên | Nttworks.vn

Tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty có thể là âm. Tỷ suất lợi nhuận ròng âm xảy ra khi một công ty làm ăn thua lỗ hàng quý hoặc hàng năm. Tuy nhiên, khoản lỗ này có thể chỉ là một vấn đề tạm thời đối với công ty. Khoản lỗ có thể liên quan đến chi phí nguyên liệu và nhân công tăng cao, suy thoái kinh tế và sự ra đời của các công cụ công nghệ đột phá có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

“Tỷ suất lợi nhuận đo lường khả năng sinh lời của một công ty bằng cách chia tổng lợi nhuận cho doanh số bán hàng.”

Tỷ suất lợi nhuận ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Biên lợi nhuận có thể giúp các công ty tạo ra các chiến lược định giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Các công ty định giá dựa trên chi phí sản xuất sản phẩm của họ và số lợi nhuận mà họ cố gắng tạo ra.

Ví dụ: các cửa hàng bán lẻ muốn có tỷ suất lợi nhuận gộp 50% để trang trải chi phí tiếp thị cộng với lợi tức đầu tư. Khoảng này được gọi là giá cơ sở. Số lượng đơn vị tham gia vào việc đưa từng sản phẩm lên kệ tăng gấp đôi, đưa các nhà bán lẻ đến tỷ suất lợi nhuận gộp 50% để bù đắp chi phí.

Hy vọng những thông tin về tỷ suất lợi nhuận là gì và công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên đây sẽ giúp mang đến những kiến ​​thức bổ ích.

hà phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud