L&D là gì? – Những điều cần biết về l&d trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc của CEO

1. Tìm hiểu khái niệm L&D là gì?

Tìm hiểu khái niệm l & d là gì?
Tìm hiểu khái niệm l & d là gì?

L & d là thuật ngữ thường được sử dụng trong các công ty hiện nay, l & d là từ viết tắt của Learning & Development và được hiểu là đào tạo và phát triển. Đào tạo và phát triển luôn là chủ đề được nhắc đến trong các cuộc họp hàng ngày để đưa ra chiến lược hoàn hảo và tìm cách phát triển kế hoạch, chiến lược hoàn hảo nhất.

Trong thời kỳ phát triển kinh tế và công nghiệp hóa nhanh chóng như hiện nay, khái niệm L&D, được hiểu đúng hơn là một chiến lược đào tạo và phát triển, đã xuất hiện và được công nhận rộng rãi trong các công ty và doanh nghiệp. Học hỏi để phát triển trong nhiều năm. Tuy nhiên, các giải pháp đào tạo và phát triển doanh nghiệp được tạo ra, đưa ra và thực hiện trong công ty trong một thời gian và sau đó không mang lại kết quả hoặc kết quả cho công ty, vì vậy kết quả của các chiến dịch đào tạo và phát triển doanh nghiệp cũng chịu chung số phận, sớm muộn hơn. hoặc sau này chúng trở thành bụi.

Nhưng ngay cả khi đó, các công ty vẫn chưa thực sự hiểu và tìm ra một chiến lược đào tạo và phát triển phù hợp cho công ty, xí nghiệp của mình. Ngoài ra, nhận thức về xu hướng và xu hướng thị trường không thực sự là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự thất bại của các chiến lược cũ. kinh tế tài chính Bạn cần gì ở công ty của bạn? Vì vậy, các bước lập cả chiến lược đào tạo và phát triển và các xu hướng l & d là vô cùng quan trọng để phát triển doanh nghiệp.

2. Thực hiện các bước để tạo chiến lược l & d hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

Thực hiện các bước để tạo chiến lược l & d hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn
Thực hiện các bước để tạo chiến lược l & d hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

Để chiến lược xây dựng và phát triển của một công ty thành công, các công ty và công ty phải nắm bắt cơ hội để xác định lại và cập nhật chiến lược L&D của mình, đây là điều đầu tiên mà các công ty cần làm để thành công. chiến lược đào tạo và phát triển.

Mô hình chiến lược đào tạo và phát triển điển hình mà công ty nào cũng nên tham khảo đó là mô hình Kirkpatrick 4 cấp, đây gần như là một hình mẫu và được coi là chiến lược đào tạo và phát triển chuẩn mực trong lĩnh vực đào tạo và phát triển. các công ty. Mô hình Kirkpatrick Cấp độ 4 được Donald Kirkpatrick giới thiệu vào năm 1955 và có thể được sử dụng để đánh giá cả các chương trình đào tạo truyền thống và trực tuyến.

Có 8 bước chính trong việc tạo ra chiến lược đào tạo và phát triển hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn. 8 bước này là cách thông minh và ngắn nhất để tiếp cận và xem xét hoặc phát triển một chiến lược L&D. 8 bước này đều là những bước cơ bản, cơ bản nhưng hoàn toàn có thể phát huy được vai trò và lợi ích nếu được xác định rõ ràng, phù hợp và đúng trong kế hoạch.

Phát triển thị trường việc làm

Thực hiện các bước để tạo chiến lược l & d hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn
Thực hiện các bước để tạo chiến lược l & d hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn

8 bước để tạo chiến lược quản lý và phát triển hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn là:

– Bước 1: Xác định rõ ràng trước khi vạch ra kế hoạch tầm nhìn, vạch ra mục tiêu rõ ràng, tìm phương pháp đánh giá và phân tích các chỉ số đo lường kết quả của chiến lược đào tạo và phát triển. Trong quá trình thực hiện, người xây dựng phải có những điều chỉnh, sắp xếp sao cho hợp lý, phù hợp với chiến lược và trong quá trình thực hiện, người xây dựng phải tham khảo ý kiến ​​của những người khác trong doanh nghiệp để đưa ra tổng kết.

– Bước 2: Kiểm kê và xem xét lại các chiến lược đào tạo và phát triển đã thực hiện trong công ty để xác định chiến lược nào cần loại bỏ, chiến lược nào cần cải tiến, cập nhật xu hướng mới. Điều này giúp các công ty tối ưu hóa các chiến lược mà không lãng phí hoặc từ bỏ các chiến lược đã được thực hiện tốt. các chiến lược. Bản kiểm kê và tổng quan này cần được thống kê và ghi chép đầy đủ để lưu trữ và sử dụng cho việc phát triển kinh doanh. Cần ghi chép và theo dõi đầy đủ các mục như: tên, mục đích, loại chiến lược, chiến lược, phạm vi, nhà cung cấp, số liệu và đánh giá.

– Bước 3: Căn cứ vào nhu cầu, mục tiêu, tầm nhìn cũng như phương pháp đánh giá và phân tích các chỉ số hoạt động và vai trò của từng bộ phận nhân viên trong việc xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển chung của toàn thể nhân viên công ty.

– Bước 4: Tối ưu hóa các chương trình đào tạo và phát triển cho các công cụ phân tích và đánh giá hiệu quả xác định các sai sót, lỗ hổng và khoảng trống trong chiến lược, từ đó tối ưu hóa và hợp lý hóa chiến lược để thực hiện.

– Bước 5: Phổ biến chiến lược đào tạo và phát triển cho nhân viên và các bộ phận liên quan thông qua vai trò của từng bộ phận tương ứng với từng chiến lược đào tạo và phát triển, chẳng hạn như kế toán, ngân sách, lập kế hoạch, giám sát và theo dõi.

– Bước 6: Xác định mục tiêu và ưu tiên của công ty và lựa chọn nhà cung cấp.

– Bước 7: Tạo ra các giải pháp hỗ trợ chiến lược đào tạo và phát triển tổng thể của công ty nhằm giải quyết các vấn đề mới nảy sinh.

– Bước 8: Đo lường.

Trên đây là 8 bước chính mà công ty nào cũng phải thực hiện khi xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển, việc thực hiện diễn ra theo một trình tự nhất định, không theo hình thức tự phát mà cần có kế hoạch, chiến lược và tuân thủ đầy đủ các bước . Và mọi giải pháp L&D của công ty được đưa ra để triển khai phải phù hợp với chiến lược đào tạo và phát triển tổng thể của công ty. cơ quanchiến lược phải có những yêu cầu và tiêu chuẩn nhất định phải đạt được, ví dụ: chiến lược đào tạo và phát triển phải có mục đích, nhóm mục tiêu cụ thể cho sự phát triển và lợi ích của chiến lược.

Các chương trình đào tạo và phát triển phải linh hoạt trong quá trình thực hiện, công ty không nên triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển một cách rập khuôn mà phải trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích, tập trung vào hiệu quả, đặt mục tiêu và cho nhân viên thấy lợi ích của chiến lược thu hút thực hiện. Chiến lược đào tạo và phát triển là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty, kết quả đi kèm với chiến lược đào tạo và phát triển này là những đóng góp thiết thực, mang lại lợi ích không nhỏ cho chiến lược phát triển. sự phát triển lâu dài và các giá trị của tổ chức.

Người tìm việc

3. Các xu hướng L&D mà các công ty biết ngày nay

Các xu hướng L&D mà các công ty biết ngày nay
Các xu hướng L&D mà các công ty biết ngày nay

3.1. Xu hướng các công ty cần hiểu ngay là hợp tác lao động chung để hướng tới mục tiêu chung của công ty

Một trong những nguyên nhân khiến công việc kinh doanh chệch choạc, không đạt được mục tiêu đề ra là giữa cấp trên và nhân viên thiếu sự phối hợp, nhịp nhàng và hợp tác dẫn đến những sai sót không đáng có. Hợp tác làm hài hòa công việc, nhu cầu đánh đồng mục tiêu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Ngoài ra, sự phối hợp giữa cấp trên và nhân viên giúp nhân viên cảm thấy áp lực và xác định mục tiêu công việc rõ ràng, sự kết hợp giúp xác định các giá trị, quy trình và cơ hội để tăng hiệu quả, mang lại kết quả công việc ổn định hơn.

3.2. Định hướng hiện tại là phát triển đội ngũ kế thừa để đạt được các mục tiêu trong tương lai

Định hướng hiện tại là phát triển đội ngũ kế thừa để đạt được các mục tiêu trong tương lai
Định hướng hiện tại là phát triển đội ngũ kế thừa để đạt được các mục tiêu trong tương lai

Để phát triển bền vững và tạo động lực phát triển doanh nghiệp, các công ty cần có những hoạt động nêu bật và khai thác những nhân viên tiềm năng nhằm đào tạo và phát triển những nhân viên cấp cao hoặc đề bạt họ lên cấp quản lý, tạo ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên. nỗ lực cũng là bước đầu tiên trong việc xây dựng các nhà lãnh đạo tương lai. Bộ phận tuyển dụng phải tuyển dụng với mục tiêu rõ ràng, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng, hướng tới những người có tiềm năng và khả năng làm việc, nhằm đào tạo và phát triển họ thành những nhân viên chủ chốt. tương lai của doanh nghiệp. Ngoài ra, không chỉ là đào tạo nhân viên mới mà lực lượng cần đào tạo và phát triển chính là nhân viên của công ty, công ty có thể đào tạo nhân viên mới. quản lý cấp cao trở thành đội ngũ chủ chốt, đào tạo nhân viên trở thành người quản lý, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển giúp các công ty có được đội ngũ nhân viên linh hoạt và có năng lực.

Công tác quản lý nhân sự

3.3. Xu hướng đào tạo và phát triển là tập trung nhấn mạnh vào các kỹ năng mềm

Xu hướng đào tạo và phát triển là tập trung nhấn mạnh vào các kỹ năng mềm
Xu hướng đào tạo và phát triển là tập trung nhấn mạnh vào các kỹ năng mềm

Hiện nay, mục tiêu tuyển dụng của các công ty là tuyển dụng những nhân viên có kỹ năng mềm đa năng, đồng thời trong quá trình làm việc các công ty cũng tổ chức phát triển kỹ năng mềm của nhân viên bởi các nhà quản lý đã thấy được tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sự phát triển ổn định của công ty. kinh doanh.

Theo các báo cáo và thống kê, nhiều công ty và nhân viên tin rằng kỹ năng mềm là rất quan trọng và cần được ưu tiên. Đó là điều kiện để người lao động có thể tiếp tục cống hiến, giúp công ty nâng cao trình độ quản lý, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp với kỹ năng cá nhân rõ ràng. sự phát triển.

Việc làm trực tuyến

3.4. Một xu hướng mới trong đào tạo và phát triển là tổ chức đào tạo vì lợi ích của người lao động, thu hút ứng viên

Một xu hướng mới trong đào tạo và phát triển là tổ chức đào tạo vì lợi ích của người lao động, thu hút ứng viên
Tổ chức đào tạo để bồi thường cho nhân viên

Các công ty cạnh tranh hàng năm tại trường học để đưa ra những lợi ích của việc tuyển dụng nhân tài, và một cách để thu hút và thu hút nhân tài là đào tạo nhân viên. thành viên mới. Bởi người lao động nào cũng mong muốn tìm được một doanh nghiệp tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của mình, và đây là một trong nhiều yếu tố quan trọng khiến họ quyết định ứng tuyển vào công ty nào.

Các xu hướng đào tạo và phát triển trên đây chỉ là một phần trong rất nhiều xu hướng hiện nay mà các nhà khởi nghiệp cần cập nhật, nó có cái nhìn tổng thể về phương hướng đào tạo và phát triển doanh nghiệp, mục tiêu của công ty, thông thường, đào tạo còn tạo cho nhân viên động lực cần thiết để vươn lên. giao tiếp với công ty.

Bài báo đã cung cấp thông tin về điều này L & D là gì? độc giả. Họ cung cấp thông tin về các khái niệm, các bước thực hiện để xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển cũng như các xu hướng đào tạo và phát triển hiện tại mà các công ty đang thực hiện thành công. Chúng tôi hy vọng bạn thấy thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích. Yêu và quý!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 8117 & cateid = 53 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  [Hé lộ] Top 5 mẫu giấy xác nhận công tác phổ biến nhất 2021 | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud