Kỹ năng nhận biết các dạng biểu đồ trong đề thi Địa lý THPT quốc gia | Nttworks.vn

Kiến Thức Việc Làm 0 lượt xem

Đề thi THPT môn địa lý có rất nhiều câu hỏi. Yêu cầu ứng viên chọn biểu đồ phù hợp nhất. Phần này đưa ra các mẹo giúp thí sinh dễ dàng chọn đáp án đúng. Bạn có thể xem cách xác định loại biểu đồ bên dưới.

1 / Biểu đồ hình tròn

  • Nếu sự cố nhắc bạn hiển thị cấu trúc, tỷ lệ, tỷ lệ và kết cấu của đối tượng
  • Lộ trình chỉ từ 1-2 năm.

Cơ cấu thu du lịch phân theo các ngành kinh tế của nước ta năm 2010 và 2016 (%)

2 / Sơ đồ dòng

Nêu chủ đề yêu cầu thể hiện sự thay đổi, phát triển, tốc độ tăng trưởng, phát triển của các đối tượng khác nhau trong đơn vị qua nhiều năm.

GDP của Philippines, Thái Lan và Việt Nam 2010-2016

3 / Biểu đồ thanh

Nếu bài toán yêu cầu chỉ ra sự thay đổi của đối tượng trong nhiều năm hoặc so sánh các đối tượng với sự hiện diện của các đơn vị giống nhau mỗi năm. Ví dụ ví dụ như dân số, diện tích … bảng so sánh ở một số tỉnh, biểu đồ so sánh sản lượng điện của một địa phương qua nhiều năm …

4 / Sơ đồ miền

Nếu đề bài yêu cầu thay đổi cơ cấu rõ ràng nhất thì tỷ lệ các môn thuộc nhóm hai, ba nhóm từ 3 năm trở lên. Ví dụ tỷ trọng xuất nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu …

5 / Bảng kết hợp

READ  Tìm việc làm từ xa lương cao | Nttworks.vn

Sơ đồ kết hợp giữa dòng và cột: khi một nhiệm vụ yêu cầu bạn hiển thị các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có liên quan đến nhau. Hoặc có vấn đề với ba hoặc nhiều loại dữ liệu cần được trình bày trong cùng một biểu đồ. Ví dụ Biểu đồ thể hiện tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp và giá trị sản xuất của Việt Nam.

6 / Biểu đồ thanh xếp chồng

Nếu bài toán yêu cầu thể hiện tốt nhất quy mô và cấu trúc của chủ thể (tính theo tỷ lệ phần trăm tuyệt đối).

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud