Kiểm soát nội bộ là gì? Các loại kiểm soát nội bộ của một tổ chức | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc của CEO

1. Kiểm soát nội bộ – kiểm soát nội bộ là gì?

1.1. Khái niệm

Mỗi công ty cần đảm bảo một hệ thống nội bộ vững chắc, là cơ sở để xây dựng, phát triển và giữ vững vị thế của mình trên thị trường khắc nghiệt. Còn kiểm soát nội bộ – Internal control, bạn có thể hiểu đơn giản, là việc tạo ra một hệ thống dựa trên các thủ tục, quy tắc hoặc quy trình được thiết lập bởi các công ty liên quan đến quản lý kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất – kinh doanh … Nhờ kiểm soát nội bộ, các công ty có tránh rủi ro và giảm chi phí ở một mức độ nào đó. Đồng thời, đã nâng cao độ tin cậy, khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính và phần nào phản ánh việc tuân thủ pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của công ty.

READ  Giáo viên cơ hữu là gì? Tại sao cần phát triển giáo viên cơ hữu? | Nttworks.vn
Kiểm soát nội bộ – Kiểm soát nội bộ là gì?

Điều này chứng tỏ kiểm soát nội bộ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của một công ty, đặc biệt là một công ty còn non trẻ. Vì quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều cần thiết cơ quan cần phải được thực hiện. Và kiểm soát nội bộ là một trong những kỹ năng mà người quản lý phải có, bởi họ là người trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Là người phải hiểu và dựa vào tình hình công việc để có được cách thức kiểm soát nội bộ: Xây dựng đề án kiểm soát, quy trình xây dựng hệ thống, xác định rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro của công ty trong quá trình sản xuất và bán hàng.

Việc làm điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Các yếu tố chính trong quá trình thiết lập và thực hiện kiểm soát nội bộ

Các quy định, phương pháp phát triển hoặc quản lý nội bộ khác nhau được áp dụng cho mỗi công ty. Tuy nhiên, để triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ đạt yêu cầu, bạn cũng phải đảm bảo các yếu tố sau:

– Môi trường làm việc: khách quan, trong suốttrung thực, xác định rõ trách nhiệm;

– Quy trình nghiệp vụ và kiểm soát nội bộ: được phổ biến rộng rãi trong toàn công ty bằng văn bản rõ ràng và mọi nhân viên phải tuân theo nội quy;

– Các hoạt động rủi ro: Phân tích chi tiết từng nhân viên; tất cả các giao dịch phải dựa trên sự ủy quyền thích hợp; Các giao dịch quan trọng phải được ghi lại và thể hiện bằng văn bản

1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ

Theo nội dung của Luật Công ty Việt Nam, các Công ty TNHH MTV và CP phải có Ban kiểm soát nếu có trên 11 cổ đông. Điều này phần nào cho thấy vai trò và tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với mỗi công ty. Vì vậy, vai trò cụ thể của kiểm soát nội bộ – Kiểm soát nội bộ là gì?

Đầu tiên là việc tuân thủ các quy trình và chính sách hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty; cũng như các chính sách và thủ tục kế toán. Cụ thể: báo cáo tài chính và báo cáo quản lý kinh doanh

Một điều nữa là xác định các rủi ro và sau đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho những rủi ro đó.

Thông thường, các kiểm soát nội bộ báo cáo cho các quan chức cấp cao về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Vì nó là yếu tố mà công ty cần cập nhật thường xuyên.

1.4. Điều gì xảy ra nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty mạnh?

Điều gì xảy ra nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty mạnh?
Điều gì xảy ra nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty mạnh?

Nội dung trên có thể đã là một ý tưởng có thể trả lời câu hỏi này, nhưng nó chưa phải là câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất. Bởi vì mọi công ty đều giống nhau, một hệ thống nội bộ mạnh cũng có nghĩa là tổ chức đó có một nền tảng rất tốt để xây dựng, duy trì và phát triển một tổ chức hoàn hảo.

Nhưng chỉ nội dung đó thôi vẫn chưa thực sự thuyết phục bạn, phải không? Dưới đây, Thanh Hồng chia sẻ với bạn những lợi ích của hệ thống quản trị nội dung đối với doanh nghiệp của bạn.

– Đảm bảo tính khách quan, chính xác và rõ ràng của các số liệu trình bày trên các tài khoản năm;

– Giảm thiểu rủi ro: gian lận / trộm cắp (bên thứ ba hoặc nhân viên công ty), sai sót; không tuân thủ quy trình nghiệp vụ và bộ máy công ty … gây thiệt hại cho công ty.

– Tăng niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài.

Công việc của một cố vấn tài chính

2. Các hình thức kiểm soát nội bộ của công ty và các giải pháp tương ứng

2.1. Kiểm soát bán hàng và giao hàng

– Cam kết hợp lý về tiến độ giao hàng: Người bán phải chấp thuận trước ngày giao hàng hoặc cam kết khác.

– Chấp nhận đơn hàng theo các điều kiện: Phiếu đặt hàng tiêu chuẩn, đánh số trước có xác nhận chấp nhận đơn hàng của người có thẩm quyền.

– Thực hiện chính sách tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng một cách khôn ngoan: Người bán và người phê duyệt hạn mức bán hàng không thể là cùng một người. Vai trò và chức năng của hai bài viết cần được tách biệt.

– Giao đúng số lượng và chủng loại cho đúng khách hàng: Phiếu giao hàng cần được đánh số, có ghi rõ số lượng đã giao để người gửi có thể bổ sung thêm thông tin.

– Hoàn thiện và chính xác hạch toán bán hàng bằng tiền mặt: khuyến khích khách hàng chuyển tiền để thanh toán, kiểm tra quỹ tiền mặt một cách độc lập, ghi chép các nghiệp vụ thu tiền, sử dụng máy đếm tiền để đo lường chính xác…

Công tác kiểm soát nội bộ

2.2. Kiểm soát nội bộ mua hàng là gì?

Kiểm soát nội bộ mua hàng là gì?
Các biện pháp kiểm soát nội bộ khi mua hàng

– Đơn đề nghị mua hàng chỉ được lập bởi người có thẩm quyền: Chuẩn hóa và đánh số chứng từ, ký duyệt của người có thẩm quyền; Đối chiếu với các tài khoản sổ cái.

– Tránh gian lận đơn hàng của nhà cung cấp: chức năng đặt hàng và yêu cầu mua hàng được tách biệt, bộ phận mua hàng độc lập với các bộ phận khác, các đơn hàng phải được đánh số …

– Kiểm tra việc nhận hoa hồng trái phép từ các nhà cung cấp: giới thiệu phương pháp yêu cầu ít nhất ba báo giá từ ba nhà cung cấp độc lập; thay đổi vị trí của nhân viên thu mua sau một thời gian nhất định; thiết lập một chính sách kỷ luật nghiêm ngặt trong trường hợp không tuân thủ.

– Nhận đúng hàng: tách chức năng nhận hàng với mua hàng; Biên nhận được đánh số trước nên được lập mỗi khi nhà cung cấp nhận hàng; đo lường hàng hóa; Kiểm tra chất lượng; nhận hàng gửi vào các tài khoản có đầy đủ chữ ký.

– Tránh hóa đơn giả mạo / trùng lặp từ nhà cung cấp: hóa đơn phải được đánh số thứ tự theo đơn đặt hàng và số tham chiếu của đơn đặt hàng.

– Thanh toán tiền mua hàng chính xác: Bộ phận mua hàng cần có trách nhiệm thông báo cho bộ phận kế toán về các vấn đề thanh toán (chiết khấu, hàng bán bị trả lại,…); Séc, ủy nhiệm chi và ủy nhiệm chi trước tiên nên được đánh số, phân biệt giữa hóa đơn đã thanh toán và hóa đơn chưa thanh toán.

2.3. Kiểm tra hàng tồn kho và tài sản cố định

– Bảo vệ hàng tồn kho: kế toán kho và thủ quỹ phải tách biệt về mặt chức năng; hàng hóa / sản phẩm ra vào kho phải có phiếu xuất nhập kho có chữ ký của thủ kho, đánh dấu kho để hàng hóa không bị thất thoát, sử dụng phiếu xuất kho; Nếu có sự khác biệt, hãy kiểm tra nó một cách cẩn thận.

– Ghi chép đầy đủ TSCĐ: Kế toán cần ghi chép TSCĐ để đối chiếu với đăng ký TSCĐ; thực hiện kiểm kê định kỳ toàn bộ tài sản cố định; cập nhật đăng ký tài sản cố định.

Công việc kế toán doanh nghiệp

2.4. Kiểm tra tiền mặt và tài khoản ngân hàng

– Kiểm soát tiền mặt: Tạo máy tính tiền – thu chi và quản lý tiền mặt; đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt; Thường xuyên kiểm tra số tồn quỹ trên sổ cái với sổ quỹ do thủ quỹ lập; Kế toán và thủ quỹ làm việc minh bạch.

– Đối chiếu ngân hàng: Đối chiếu số dư trên báo cáo của Ngân hàng người có số dư kế toán được ủy quyền kiểm soát (không tham gia vào quá trình xử lý hoặc hạch toán). Nếu phát hiện chênh lệch phải đối chiếu ngay với các chứng từ thu chi có liên quan để vận hành.

– Kiểm tra nhân viên thực hiện chuyển khoản / rút tiền khi chưa được ủy quyền: Tăng quy trình ký chuyển khoản trên một số tiền nhất định (Kế toán trưởng / Giám đốc tài chính / Tổng giám đốc).

2.5. Quản lý hệ thống thông tin

Quản lý hệ thống thông tin
Quản lý hệ thống thông tin

– Cho phép truy cập tài liệu công ty: đồng bộ tài khoản nhân viên, mỗi người sử dụng một tài khoản để thực hiện các thao tác; mỗi người được tiếp cận các đối tượng khác nhau tùy theo nơi làm việc; lưu lại toàn bộ lịch sử của các thao tác sửa đổi / xóa / bổ sung hoặc có thể chặn các quyền không liên quan để không ảnh hưởng đến quy trình kiểm soát nội bộ.

– Bảo vệ cơ sở dữ liệu và tài liệu của công ty bạn: sao lưu các tệp và hồ sơ của bạn; Quá trình sao lưu cần được lập kế hoạch chi tiết; Dữ liệu quan trọng cần được lưu trữ trên máy chủ trung tâm, hệ thống lưu trữ mạng (sử dụng RAID); và không nên được lưu trữ trên các máy tính cá nhân.

– Bảo vệ hệ thống máy tính của bạn: cài đặt phần mềm diệt virus, không chạy bất kỳ phần mềm nào không có bản quyền / chạy nó khi chưa được sự đồng ý của người quản lý CNTT tương ứng.

tìm việc làm

Mỗi công ty lựa chọn phương pháp kiểm soát nội bộ khác nhau nếu phù hợp với văn hóa, quy định và mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên, với những thông tin được chia sẻ trên đây, khoảng Kiểm soát nội bộ là gì? Hy vọng đã mang lại lợi ích cho bạn!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7609 & cateid = 53 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud