Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học chi tiết nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cả ngành xét tuyển và nơi cộng điểm xét tuyển đại học.

Diện tích 1,2,3 là bao nhiêu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

  • Vùng 1 (KV1): Cộng với ưu tiên 0,75 điểm

Khu vực 1 là các thành phố trực thuộc trung ương khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy chế hiện hành tương ứng với thời gian học THCS hoặc THPT của thí sinh; cộng đồng đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng ven biển và hải đảo; Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, các đô thị đặc biệt phức tạp, thành phố trực thuộc trung ương biên giới, có khu an ninh được đầu tư theo chương trình 135.

  • Vùng 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm

Vùng 2 là các thành phố, thị xã ngay dưới tỉnh; ngoại thành và các quận nội thành trực thuộc Trung ương (không bao gồm các đô thị KV1).

  • Khu vực 2 Nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm

Khu vực nông thôn 2 gồm các khu vực không thuộc KV1, KV2, KV3.

  • Khu vực 3: Không cộng điểm ưu tiên

Khu vực 3 là các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

Như vậy, theo quy chế năm 2018, khu vực cộng điểm xét tuyển ĐH là 1,2 và 2 NT.

So với năm 2017, năm 2018 điểm ưu tiên khu vực giảm 50%. Cụ thể: Điểm ưu tiên khu vực 1 giảm từ 1,5 xuống 0,75; khu vực 2 giảm từ 1 điểm đến 0,5 điểm và khu vực 2 nông thôn giảm từ 0,5 điểm đến 0,25 điểm. Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay sự bất bình đẳng giữa các khu vực không quá cao nên cần giảm điểm ưu tiên khu vực.

READ  Kỹ sư MEP là gì? Bí mật từ công việc kỹ sư này mà bạn cần phải biết | Nttworks.vn

Tuy nhiên, Bộ GD & ĐT chưa công bố điểm ưu tiên từng khu vực có thay đổi trong kỳ xét tuyển năm 2019 hay không.

Phân bố các khu vực đăng ký trên toàn quốc

Bảng phân bố các vùng tuyển sinh trên cả nước năm 2018

Chú ý cộng điểm ưu tiên theo khu vực đăng ký.

  • Thí sinh hoàn thành 3 năm THPT và tốt nghiệp chuyên ngành nào thì được cộng điểm ưu tiên theo ngành đó.
  • Nếu chuyển trường trong thời gian 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học THPT) thì được tính điểm ưu tiên theo thời gian học tập còn lại trên địa bàn.
  • Nếu hàng năm học trường ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học trường đó, nửa thời gian học trường khác thì khu vực được ưu tiên khi tốt nghiệp ngành nào.
  • Quy tắc này áp dụng cho tất cả các ứng viên, kể cả các ứng viên đã tốt nghiệp trước đó

Suzy (sáng tác)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud