Khóa chính là gì? Thông tin khóa chính dành cho người mới tiếp xúc máy tính | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Khóa chính là gì? Các hoạt động cơ bản của khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong SQL? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sử dụng địa chỉ 123job.vn.

Các chuyên gia tin học văn phòng và CNTT vốn đã quá quen thuộc với cụm từ khóa cơ bản trong cơ sở dữ liệu máy tính. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta vẫn chưa hiểu hết về cụm từ này và chức năng của nó là gì? Vậy khóa chính là gì? Các chức năng chính của nó là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong SQL Server? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sử dụng địa chỉ 123job.vn.

I. Khóa chính – cần thiết cho cơ sở dữ liệu

1. Định nghĩa Khóa chính là gì?

Khóa chính là gì?

Khái niệm về khóa chính luôn là điều khiến mọi người quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi về nó. Những người là người dùng cơ sở dữ liệu SQL Server và những người mới quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server có thể không quen thuộc với các khóa chính. Khóa chính là một thuật ngữ được sử dụng trong cơ sở dữ liệu SQL Server trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính và khoa học dữ liệu. Trong tiếng Anh, nó được gọi là khóa chính với một ký hiệu khóa gắn liền với nó. Qua những hiểu biết cơ bản này, chúng ta hiểu về khóa chính như sau.

READ  Newbie là gì? Bạn có biết vị trí newbie nào phổ biến hiện nay? | Nttworks.vn

Các khóa học chính hoặc tên khác là khóa ràng buộc chính thường được sử dụng để xác định từng bản ghi trong một bảng bảng duy nhất trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

– Ngoài ra, nó có thể hiển thị các giá trị trong bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server với nhau.

Tuy nhiên, khi sử dụng khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server, người dùng cũng phải chú ý đến một và những điều sau:
– Chỉ nên sử dụng một khóa chính trong mỗi bảng, chỉ định một khóa chính duy nhất không được chứa các giá trị bằng không
– Trong cơ sở dữ liệu SQL Server, đây không được là các trường trống không chứa bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL Server nào.
– Các khóa chính của cơ sở dữ liệu SQL Server thường được tạo theo một định dạng tương tự do các thuộc tính nhất định của cơ sở dữ liệu SQL Server, chẳng hạn như kích thước dữ liệu.
– Khóa chính được thiết lập bởi thiết lập cơ sở dữ liệu SQL Server

2. Chức năng khóa chính

Chức năng khóa chính

Tính năng là gì?

Các khóa học chính Ngoài ra, khóa ngoại rất quan trọng đối với cơ sở dữ liệu SQL Server và đây là các chức năng chính của nó:

Các khóa học chính là nơi lưu trữ các giá trị duy nhất hoặc một cơ sở dữ liệu SQL Server duy nhất được phân phối cùng nhau trong nhiều bảng. Mỗi bảng lưu trữ một giá trị khác nhau và người đặt khóa chính sử dụng các giá trị trong các bảng đó vì chúng được đặt ở cùng một định dạng với nhau.

– Nó chỉ được cấu hình duy nhất cho mỗi bảng và nhiều bảng chỉ chứa một khóa chính. Khi định cấu hình khóa chính, nhiều ứng dụng yêu cầu người dùng định cấu hình khóa chính, nhưng Access chủ động tạo khóa chính cho người dùng.

3. Công dụng chủ yếu trong cuộc sống

Phạm vi ứng dụng chính của khóa là đời sống hiện tại trong lĩnh vực tin học, đặc biệt là lĩnh vực máy tính văn phòng. Việc sử dụng khóa chính giúp xử lý các giá trị trong cơ sở dữ liệu SQL Server nhanh hơn và thuận tiện hơn.

READ  Nỗ lực là gì? Học cách nỗ lực để thành công trong cuộc sống | Nttworks.vn

Tuy nhiên, việc sử dụng khóa chính rất khó, không dễ như chúng ta nghĩ, những người mới bắt đầu học cần có thời gian tìm hiểu và học cách vận dụng, áp dụng vào thực tế cuộc sống.

4. Cách cấu hình khóa chính cho người dùng mới

Cách đặt khóa chính cho người dùng mới

Cách định cấu hình khóa chính cho người dùng mới

Những người chưa quen với việc sử dụng khóa chính sẽ cần thời gian để làm quen với cài đặt này. Dưới đây là các bước chi tiết nhất để thiết lập cơ sở dữ liệu SQL Server cho người mới bắt đầu:
– Sử dụng các câu lệnh để tạo khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Tạo một bảng, ví dụ: (MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar (20), Ten varchar (8), Ngan Sinh date, MaLop varchar (8) NOT NULL, Lienhe varchar (11) NOT NULL, PRIMARY KEY )
– Nếu bạn cần chỉ định một khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server từ nhiều miền khác nhau, người dùng phải tạo mối quan hệ ràng buộc giữa các từ khóa chính bằng câu lệnh sau:
(MaSV varchar (8) NOT NULL, Holot varchar (20), Ten varchar (8), Ngày sinh, MaLop varchar (8) NOT NULL, Lienhe varchar (11) NOT NULL, …)

Xem thêm: 7 bước đơn giản để thiết kế cơ sở dữ liệu hiệu quả cho nhà thiết kế

II. Một số thao tác với khóa chính

1. Cách tạo khóa chính

Cách tạo khóa chính

Cách tạo khóa chính

1.1. Tạo khóa chính bằng lệnh CREATE TABLE command

TẠO BẢNG ten_bang
(cot1 kieu_du_lieu [  NULL | NOT NULL ] [ PRIMARY KEY ] cot2 kieu_du_lieu [  NULL | NOT NULL ] …);

1.2. Tạo khóa chính bằng lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE ten_bang
THÊM HẠN CHẾ ten_rang_buoc TỪ KHÓA CHÍNH (cot1, cot2,… cot_n)

2. Xóa khóa chính khỏi cơ sở dữ liệu SQL Server

Nếu khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server không chính xác hoặc được đặt không chính xác, khóa chính sẽ bị xóa bằng lệnh ALTER TABLE.

ALTER TABLE ten_bang
DROP CONSTRAINT ten_rang_buoc;

3. Vô hiệu hóa khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Tắt khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Tắt cơ sở dữ liệu SQL Server

Cú pháp có thể bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu bằng lệnh ALTER INDEX như sau:

ALTER INDEX ten_rang_buoc TRÊN ten_bang
CẤM;

4. Bật khóa chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Để kích hoạt khóa chính, hãy sử dụng lệnh ALTER INDEX:

ALTER INDEX ten_rang_buoc TRÊN ten_bang
XÂY DỰNG lại;

Xem thêm: Tổng quan về các kỹ năng tin học văn phòng cần có

III. Phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu SQL Server

1. Giới thiệu chung về khóa ngoại

Khóa ngoại là gì?

Khóa ngoại là gì?

Trong lĩnh vực máy tính văn phòng, ngoài Khoá chính trong cơ sở dữ liệu SQL Server còn có Khoá ngoại. Vậy khóa ngoại là gì? Khóa ngoại cũng được coi là tương đương với khóa chính có các đặc điểm sau:

READ  Học cách giải bất phương trình từ cơ bản đến nâng cao | Nttworks.vn

– Các khóa ngoại trong bảng là tham chiếu đến khóa chính trong các bảng khác
– Để xóa khóa ngoại khỏi cơ sở dữ liệu SQL Server, người dùng phải sử dụng lệnh sau:
ALTER TABLE DiemSV DROPP FOREIGN KEY

2. Phân biệt khóa chính với khóa ngoại một cách chặt chẽ nhất

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại

Ngày nay, nhiều người dùng trong cơ sở dữ liệu SQL Server thường nhầm lẫn khóa chính với khóa ngoại. Để phân biệt khóa chính với khóa ngoại, người dùng phải phân biệt 4 khía cạnh như sau:

– Khóa chính là duy nhất trong mỗi bảng, và khóa ngoại chỉ là tập hợp trong bảng và là khóa chính trong bảng thứ hai.
– Khóa chính không chấp nhận giá trị dữ liệu rỗng và khóa ngoại không chấp nhận cơ sở dữ liệu trống
– Khóa chính chỉ được đặt trong bảng cơ sở dữ liệu SQL Server theo thứ tự nhóm; khóa ngoại không được chỉ định cho mục đích này
– Khóa chính chỉ có một bảng và khóa ngoại có thể có nhiều trong bảng cơ sở dữ liệu SQL Server

Xem thêm: Hiểu cách vẽ biểu đồ miền Excel trên máy tính văn phòng chuyên nghiệp

IV. Một số loại khóa khác trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Một số loại khóa khác trong cơ sở dữ liệu SQL Server

Một số loại khóa khác trong cơ sở dữ liệu SQL Server

1. Siêu phím (Super key)

Siêu khóa hoặc siêu khóa là một tập hợp một hoặc nhiều khóa có thể được sử dụng để xác định một bảng duy nhất trong một bảng, ví dụ: khóa chính, khóa duy nhất hoặc khóa thay thế là các tập con của siêu khóa.

2. Chìa khóa của ứng viên

Khóa ứng viên – Khóa ứng viên là một tập hợp một hoặc nhiều trường cột có thể xác định duy nhất một bản ghi trong bảng và một ứng viên có thể có nhiều khóa ứng viên trong bảng. Mỗi khóa ứng viên có thể hoạt động độc lập như một khóa chính – khóa chính.

3. Phím thay thế (phím thay thế)

Khóa thay thế là một khóa thay thế có thể hoạt động như một khóa chính. Theo cơ sở dữ liệu SQL Server, khóa thay thế về cơ bản là khóa ứng viên, không phải khóa chính

4. Phím tổng hợp / kết hợp

Phím kết hợp / phím kết hợp là phím kết hợp là sự kết hợp của nhiều trường, một cột của bảng. Đây có thể là khóa ứng viên hoặc khóa chính

5. Chìa khóa duy nhất

Khóa duy nhất là một tập hợp một hoặc nhiều trường và cột trong bảng xác định duy nhất bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khóa duy nhất giống với khóa chính, nhưng nó có thể chấp nhận cả giá trị null và không có giá trị trùng lặp.

Xem thêm: Tìm lý do và giải pháp cho cách nhanh nhất để giảm kích thước tệp Excel của bạn

V. Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên, 123job.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về khóa chính như khóa chính là chức năng chính của khóa chính, cách cấu hình khóa chính cho người mới bắt đầu. Lời đầu tiên, … Tôi mong bạn đọc bài viết một cách tích cực nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud