Khóa chính là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Phần mềm cho các công việc CNTT

1. Khóa chính – cần thiết cho cơ sở dữ liệu

1.1. Khái niệm về khóa chính là gì?

Khóa chính là gì? Đây là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, vì nhiều người cần truy cập vào máy chính và họ muốn truy cập cơ sở dữ liệu – cơ sở dữ liệu Không chắc chắn về khái niệm này.

Khái niệm về khóa chính là gì?

Khóa chính là một khái niệm được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực liên quan đến ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (CSDL). Thuật ngữ này đã được dịch sang tiếng anh là khóa chính, chắc hẳn nhiều bạn sử dụng máy tính và muốn khóa dữ liệu đều đã từng thấy ký hiệu này bằng chìa khóa rồi đúng không? Như vậy, khái niệm này có thể được định nghĩa theo một số khái niệm sau:

Khóa chính hoặc khóa ràng buộc chính được sử dụng để xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng hoặc cơ sở dữ liệu.

Khóa chính còn được dùng để tạo quan hệ (1-n) hay có thể gọi là ràng buộc tham chiếu giữa hai bảng (table) trong cơ sở dữ liệu.

Một số lưu ý cần thực hiện về cơ sở dữ liệu sử dụng khóa chính là:

Dữ liệu trong (các) trường của mỗi khóa chính phải là duy nhất và không được chứa các giá trị 0

Mỗi bảng chỉ nên có một khóa chính hoặc chỉ một khóa chính và khóa chính có thể được tạo từ nhiều trường khác nhau trong bảng.

Khóa chính không được là trường trống hoàn toàn không chứa cơ sở dữ liệu

Các khóa chính được định cấu hình phải có mối quan hệ có cùng định dạng cho các thuộc tính nhất định (chẳng hạn như kiểu dữ liệu, kích thước và các kiểu khác nhau). Đây là ghi chú bắt buộc đối với khóa chính

Khóa chính được xác định bởi trình xác định trong hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu

1.2. Chức năng khóa chính

Chức năng chính của khóa chính là lưu trữ các giá trị duy nhất hoặc cơ sở dữ liệu duy nhất được phân phối trong nhiều bảng với nhau. Như chúng ta vẫn biết, khóa chính được gọi là trường hoặc tập hợp các trường chứa các giá trị dữ liệu trong nhiều bảng. Bộ chỉ định khóa chính có thể sử dụng giá trị khóa chính để tham chiếu đến tất cả các giá trị bản ghi vì nó có định dạng thống nhất. Do đó, mỗi mục nhập có một giá trị khác nhau.

Chức năng khóa chính
Chức năng khóa chính

Đối với người dùng mới, hãy lưu ý rằng khóa chính chỉ được định cấu hình duy nhất trong mỗi bảng và nhiều bảng chỉ chứa một khóa chính. Nhiều ứng dụng yêu cầu người dùng máy tính đặt khóa chính nhưng Access thì khác, Access sẽ tự động tạo khóa chính cho bạn để người dùng không bị bất ngờ.

1.3. Phạm vi chủ yếu là chìa khóa chính của cuộc sống

Lĩnh vực ứng dụng chính của các khóa học cơ bản trong cuộc sống hiện tại là khoa học máy tính, đặc biệt là trong lĩnh vực sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tin học văn phòng. Nhiều người muốn tìm cách sử dụng khóa chính để phân phối các giá trị dữ liệu trên nhiều bảng nhằm tạo mối quan hệ và giúp công việc của họ dễ dàng hơn.

Phạm vi chủ yếu là chìa khóa chính của cuộc sống
Phạm vi chủ yếu là chìa khóa chính của cuộc sống

Tuy nhiên, khái niệm và cách sử dụng khóa chính không dễ sử dụng và dễ hiểu, nhất là đối với những người mới sử dụng, việc sử dụng khóa chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần phải học hỏi rất nhiều. Học hỏi và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

1.4. Cách đặt khóa chính cho người dùng mới

Để tạo khóa chính phục vụ cho công việc của bạn và bạn bè, nhóm và công ty, bạn, đặc biệt là người dùng mới, có thể chọn cấu hình khóa chính bên dưới.

Để tạo khóa chính trong khi tạo bảng (table), chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL Create table:

(MaSV varchar (8) KHÔNG ĐỦ, Holot varchar (20), ten varchar (8), Ngày sinh chính xác, MaLop varchar (8) NOT NULL, Lieenhe varchar (11) KHÔNG ĐẦY ĐỦ, KHÓA CHÍNH (MaSV)

– TỷNếu khóa chính được tạo từ nhiều miền khác nhau và chúng ta cần chỉ định ràng buộc khóa chính, chúng ta cần sử dụng câu lệnh sau:

(MaSV varchar (8) KHÔNG ĐẦY ĐỦ, Holot varchar (20), ten varchar (8), RightBirthDATE, MaLop varchar (8) KHÔNG ĐẦY ĐỦ, Lieenhe varchar (11) KHÔNG ĐẦY ĐỦ, CONSTRAINT Mã CHÍNH KEY (MaSV, MaLop)

Để xóa khóa chính trong bảng (table), chúng ta phải điền vào các câu lệnh sau:

BẢNG ALTER HSSV Thả KHÓA CHÍNH;

Hoặc ALTER TABLE HSSV DROP CONSTRAINT Mã

Các lệnh trên rất hữu ích cho những ai chưa quen sử dụng khóa chính trong các ứng dụng và các lĩnh vực liên quan đến máy tính!

Xem thêm: IBM là gì? Cơ hội việc làm tiềm năng cho những người trẻ tuổi tại IBM

Công việc tự do

2. Phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong SQL

2.1. Giới thiệu chung về khóa ngoại

Ngoài khái niệm khóa chính, nhiều người sử dụng máy tính nhiều cũng cần biết đến khóa ngoại. Thuật ngữ khóa chính và khóa ngoại là hai thuật ngữ song song và bổ sung cho nhau trong cơ sở dữ liệu và được sử dụng thường xuyên như nhau, nhưng nhiều người không thể phân biệt được giữa hai thuật ngữ này. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khóa ngoại và phân biệt được khái niệm khóa ngoại và khóa chính, cũng như công dụng, cấu hình và một số đặc điểm chính khác của chúng!

    Giới thiệu chung về khóa ngoại
Giới thiệu chung về khóa ngoại

Đối với khóa ngoại hay còn gọi là khóa chính nhưng nó có một số tính năng như:

Khóa ngoại trong một bảng được coi như một con trỏ đến khóa chính trong các bảng khác

Ví dụ: Nếu MSV của bảng DiemSV được sử dụng để tạo một ràng buộc nào đó trên bảng HSSV thông qua khóa chính MSV, thì MSV của bảng DiemSV được gọi là khóa ngoại của bảng đó.

Để xóa khóa ngoại trong bảng (table), chúng ta phải điền các câu lệnh sau: ALTER TABLE DiemSV DROPP FOREIGN KEY

Đây là một câu lệnh rất phổ biến trong hầu hết các trường hợp khi bạn thay đổi bảng, tên trường hoặc xóa / thêm các miền khác trong một bảng nhất định. Do đó, chúng ta sẽ quay lại lệnh này trong các bài viết khác để biết thêm thông tin!

2.2. Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Để phân biệt chính xác nhất giữa khóa chính và khóa ngoại, bài viết này đề cập đến bốn khía cạnh liên quan đến sự khác biệt rõ ràng nhất giữa khóa chính và khóa ngoại:

Khóa chính được định nghĩa là loại khóa được xác định duy nhất cho mỗi mục nhập bảng. Khóa ngoại là một tập hợp các trường hoặc các trường trong một bảng là khóa chính trong một bảng khác.

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất
Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Khóa chính không chấp nhận giá trị dữ liệu rỗng. Khóa ngoại có thể chấp nhận nhiều giá trị dữ liệu bằng không

Khóa chính là mục đích được nhóm mặc định và dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu được nhóm theo thứ tự chuỗi chỉ mục. Khóa ngoại không tự động tạo chỉ mục được nhóm hoặc không nhóm, nhưng trình biên dịch có thể tạo chỉ mục cho khóa ngoại.

Cái hay của khóa ngoại so với khóa chính là khóa chính chỉ được phép có một hoặc chỉ một khóa trong (các) bảng, nhưng có thể có nhiều khóa ngoại trong bảng.

Như vậy để phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại thì bạn đã biết phần nào nhưng chi tiết rõ ràng nhất để thấy được sự khác biệt giữa 2 loại khóa rồi phải không? Mặc dù khóa chính và khóa ngoại thường được sử dụng và sử dụng gần như cùng nhau và có liên hệ mật thiết với nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta, đặc biệt là những người mới hoặc tiếp tục sử dụng cách tiếp cận khóa chính, có thể nhầm lẫn giữa các hai loại cài đặt. chìa khóa, gây ra rất nhiều vấn đề trong hoạt động. Dưới đây là một số tóm tắt mà chúng tôi đã thu thập và tóm tắt trong bài viết của chúng tôi về khóa chính:

Tất cả chúng ta đều sử dụng cài đặt khóa chính ở trên, mà bài viết đề cập cụ thể trong MySQL, không chỉ là chúng ta có thể sử dụng nó Máy chủ SQL Đẹp Oracle chúng cũng có các câu ưu tiên, tương tự về cú pháp. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng khóa chính trong các ứng dụng Access hoặc bất kỳ ứng dụng Microsoft nào khác cho phép khóa đó. Để truy cập, đây đã là khóa chính dành cho bạn.

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất
Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Khi làm việc hay giao tiếp thông thường, trao đổi thông tin với nhau thông qua các ứng dụng web, chúng ta ít sử dụng khóa ngoại mà chủ yếu sử dụng khóa chính để kết nối các hệ thống cơ bản. cơ sở dữ liệu. Mặt khác, việc sử dụng các khóa ngoại trong các tình huống bình thường và thông thường rất chậm, vì vậy chúng tôi hoặc các nhà thiết kế hệ thống thông tin vì CNTT cố gắng hết sức để thiết kế cơ sở dữ liệu theo cách tối ưu nhất có thể nhằm giảm thiểu việc sử dụng khóa ngoại của người dùng. Khi đó, người dùng chỉ cần sử dụng một khóa chính để hoạt động kinh doanh, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bản thân và doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết về Khóa chính là gì? Phân biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong SQL để trang web của chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm những vấn đề khác trong cuộc sống nhé! Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng website của chúng tôi. Chúc các bạn thành công và sớm đạt được mục tiêu trong cuộc sống!

Xem thêm: Nodejs là gì? Hệ thống phần mềm hiện đại nhất năm 2021

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9035 & cateid = 83 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Tìm hiểu về khối D10 và những ngành, trường học đào tạo? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud