Khái quát chung về ngành Ngôn ngữ học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung (không chứa các học phần từ 9 đến 11)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

Tin học cơ bản 2

Ngoại ngữ chính 1

Tiếng Anh cơ bản 1

Cơ sở 1 của Nga

Pháp cơ sở 1

Tiếng Trung chính 1

Ngôn ngữ chính của Việt Nam 1

Ngoại ngữ chính 2

Tiếng Anh cơ bản 2

Cơ sở 2 của Nga

Pháp cơ sở 2

Tiếng Trung chính 2

Tiếng Việt cơ sở 2

Ngoại ngữ chính 3

Tiếng Anh cơ bản 3

Cơ sở 3 của Nga

Pháp cơ sở 3

Tiếng Trung chính 3

Ngôn ngữ chính của Việt Nam 3

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Kỹ năng phụ trợ

II.

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

II.2

Các khóa học bắt buộc

Viện văn hóa Việt Nam

Tâm lý chung

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Logic chung

Lịch sử văn minh thế giới

Luật hiến pháp và luật chung

Điều tra xã hội chung

II.2 Khóa học tự chọn

Kinh tế học đại cương

Môi trường và phát triển

Khoa học xã hội thống kê

Tập làm văn

Giới thiệu về năng lực thông tin

III.

Khối kiến ​​thức theo ngành III.1

Các khóa học bắt buộc

Hán Nôm cơ bản

Bình luận ngôn ngữ

Nghệ thuật tổng hợp

Lịch sử chung của Việt Nam

III.2

Khóa học tự chọn

Tổng hợp văn học Việt Nam

READ  Tìm hiểu về Ngành Báo chí | Nttworks.vn

Nhân học đại cương

Phong cách học tiếng việt

Ngôn ngữ học đại cương Việt Nam

Thẩm mỹ chung

Báo chí truyền thông tổng hợp

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

IV.1

Các khóa học bắt buộc

Ngôn ngữ học đại cương

Ngôn ngữ học Ứng dụng

Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học

IV.2

Khóa học tự chọn

Ngôn ngữ xã hội học

Ngữ nghĩa học

Giới thiệu về ngôn ngữ học nhận thức

Giới thiệu về ngữ pháp chức năng

Thuật ngữ máy tính

V

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt

Ngữ pháp tiếng việt

Ngữ dụng học

Lịch sử việt nam

Phương ngữ việt nam

Tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngôn ngữ học so sánh

Loại hình học ngôn ngữ

Ngôn ngữ và thực hành báo chí

Từ điển và biên soạn từ điển tiếng Việt

V.2

Khóa học tự chọn
(Sinh viên chọn một trong hai chuyên ngành sau)

V.2.1

Chuyên ngành ngôn ngữ học

Giới thiệu về Phân tích diễn ngôn

Ngôn ngữ, giao tiếp và tiếp thị

Ngôn ngữ và công việc biên tập và xuất bản

Học tiếng Việt với dạy tiếng Việt ở trường

Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

Đào tạo tiếng Việt với nghiên cứu và giảng dạy văn học, lịch sử và văn hóa dân tộc

Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc lý thuyết chủ đề.

Phương pháp trường trong ngôn ngữ học

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học FPT Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Ngôn ngữ học nhân loại học

Học ngoại ngữ cho các dân tộc thiểu số Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam và Đông Nam Á

Ngôn ngữ viết Việt Nam và sự phát triển trong thế kỷ 20

Học ngôn ngữ trong môi trường đa ngôn ngữ

V.2.2

Một hướng đặc biệt trong ngôn ngữ học Việt Nam dành cho người nước ngoài

Tiếng Việt và phong tục Việt Nam

Tiếng việt cho du lịch

Tiếng Việt cho kinh tế và thương mại

Ngôn ngữ và bản dịch tiếng Việt

Tiếng việt qua báo chí

Trong tục ngữ và ca dao Việt Nam

Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam

Tiếng việt trong công nghệ thông tin

Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam

Ngôn ngữ việt nam và văn học việt nam

Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn

Người việt nam trong tôn giáo

Luật việt nam

V.3 Thực tập và Luận văn / Các khóa học thay thế luận văn

Sự tương tác

Nghiên cứu

Khóa học thay thế luận văn

Vấn đề thảo luận ngôn ngữ

Khái niệm cơ bản về tiếng Việt và ngôn ngữ học ứng dụng

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud