Hướng dẫn tạo mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án mới nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Mục đích của việc viết báo cáo tiến độ dự án

Trong hầu hết các dự án, đặc biệt là những dự án lớn, thời gian thực hiện là vài tuần, nhưng thậm chí hàng năm; Các nhà quản lý và nhà đầu tư cần thu thập thông tin về tiến độ của một dự án một cách thường xuyên để nhanh chóng cập nhật tình trạng của công ty hoặc tổ chức đó.

Nhà thầu hoặc người quản lý dự án phải thường xuyên chuẩn bị mẫu báo cáo tiến độ dự án định kỳ hoặc từng thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc các cơ quan nhà nước.

Mục đích của việc viết mẫu báo cáo tiến độ dự án

Thông qua báo cáo này, các nhà đầu tư có thể đưa ra xếp hạng và nhận xét về hiệu quả hoạt động. Khi tình hình công việc có tiến triển tốt sẽ tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đạt được thời gian đề ra và rút ngắn thời gian thực hiện hơn dự kiến. Nếu công việc chưa ổn định, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân và lên phương án để thực hiện công việc nhanh hơn.

Ngoài ra, báo cáo tiến độ dự án được sử dụng để tổng hợp số liệu thống kê về chi phí dự án gần đây; dự định sử dụng khoản chi phù hợp để sử dụng ngân sách có hiệu quả, tránh lãng phí vào những mục đích không phù hợp.

Thông qua báo cáo này, người quản lý dự án có thể đưa ra những đánh giá về nhóm thực hiện dự án và đưa ra những đề xuất cho giai đoạn làm việc tiếp theo.

2. Hướng dẫn viết mẫu báo cáo tiến độ dự án

2.1. Phần mở đầu của báo cáo tiến độ dự án

Phần mở đầu của mẫu báo cáo tiến độ dự án bao gồm các thông tin sau: thẩm quyền, cơ quan thực hiện (công ty hoặc tổ chức), tên quốc gia, chức danh và tiêu đề của báo cáo, định dạng báo cáo tiến độ của các đối tượng thụ hưởng. Nội dung phần đầu được chia thành 2 cột, bên trái ghi chính quyền và cơ quan hành pháp, bên phải ghi quốc hiệu và khẩu hiệu.

Thông tin về cơ quan hành chính: tác giả phải đề cử cơ quan hành chính cấp tỉnh của khu vực dự án. Ví dụ dự án thuộc tỉnh Nam Định thì ghi là UBND huyện Nam Định.

Phần mở đầu của báo cáo tiến độ dự án
Phần mở đầu của báo cáo tiến độ dự án

Về cơ quan thực hiện (công ty, tổ chức): Người viết phải nêu rõ tên doanh nghiệp thuộc quyền. Ví dụ: công ty tư nhân A, công ty TNHH đại chúng B, công ty TNHH tư nhân C, …

Tiêu đề và phương châm của nhà nước: Được viết như trong các văn bản hành chính khác.

Tên báo cáo: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Về nội dung: Tùy theo chủ đề hoặc cơ quan báo cáo, người viết sẽ điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Ví dụ: Kính gửi: Phòng Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Nội dung báo cáo tiến độ dự án

2.2.1. Tên dự án

Người viết điền tên dự án được giao thực hiện. Nội dung chính của báo cáo tiến độ được đánh số từ 1 đến hết. Do đó, cần viết tên dự án như sau:

“đầu tiên. Tên dự án: D – Dự án Khu công nghiệp Nam Định”

2.2.2. Cơ quan tiếp nhận

Người quản lý dự án cần có các thông tin sau: tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, điện thoại di động. Gợi ý viết:

“2. Cơ quan tiếp nhận:

– Công ty TNHH xây dựng NA

– Địa chỉ: xã a, huyện b, tỉnh c

– Điện thoại: (03) 673910 Di động: 032654xxxx ‘

Nội dung tham khảo cho báo cáo
Nội dung tham khảo cho báo cáo

2.2.3. Thông tin về người quản lý dự án

Trong nội dung phần này, người viết phải điền đầy đủ thông tin về họ và tên, học hàm (học vị), đơn vị công tác, địa chỉ, điện thoại (di động). Đối tượng của người quản lý dự án là lãnh đạo chính thức của dự án hoặc người điều hành dự án. Gợi ý viết:

“3. Thông tin về trưởng dự án:

– Họ và tên: Lương Nam Anh

– Đơn vị kinh doanh: NA Ehitus Aktsiaselts

– Địa chỉ: xã a, huyện b, tỉnh c

– Điện thoại: (03) 673910 Di động: 032654xxxx ‘

2.2.4. Thỏa thuận thực hiện dự án

Thỏa thuận thực hiện dự án bao gồm các thông tin sau: số hợp đồng, ngày ký hợp đồng và thời hạn của hợp đồng. Gợi ý viết:

“4. Hợp đồng thực hiện dự án:

Số 35 22.11.2020

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng, từ tháng 12 đến hết tháng 2 “

Nội dung tham khảo cho báo cáo
Nội dung tham khảo cho phần tiếp theo của báo cáo

2.2.5. Công việc chính đã thực hiện

Công việc chính được thực hiện bao gồm các thông tin sau: thống kê kỳ báo cáo, nội dung đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Gợi ý viết:

“5. Các công việc chính thực hiện (1 tháng 12 năm 2020 đến 1 tháng 1 năm 2021)

5.1. Nội dung sẵn sàng

– Hoàn thành việc xây dựng các nhà máy dệt, công nghiệp nhựa và chế biến nông, lâm sản.

– Hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý nước toàn dự án.

– Hoàn thành ….

5.2. Nội dung chưa hoàn thành

– Chưa xây dựng xong nhà máy cơ khí và điện tử.

– Hệ thống đường giao thông trong khu công nghiệp chưa hoàn thiện.

– Chưa hoàn thành … “

Nêu nội dung công việc đã làm
Nêu nội dung công việc đã làm

2.2.6. Kết quả

Người viết nên bao gồm thông tin về các kết quả đạt được trong dự án trong giai đoạn báo cáo dự án. Gợi ý viết:

“6. Kết quả

– Nhà máy dệt, nhựa và nông lâm kết hợp đi vào hoạt động đầu tháng 1.

-… “

2.2.7. Tình trạng sử dụng tiền

Việc sử dụng kinh phí bao gồm các thông tin sau: kinh phí được cấp, tổng kinh phí cam kết đến thời điểm báo cáo, kinh phí được cấp trong kỳ báo cáo, kinh phí đã sử dụng, nội dung gói ghém và nội dung thực hiện. Ngoài ra, có thể lấy thêm thông tin về các nguồn tài trợ khác nếu có thể. Gợi ý viết:

“7. Sử dụng tiền:

7.1. Ngân sách:

một. Kinh phí được cấp: 1 000 000 000 VNĐ

– Tổng phân bổ tài chính đến kỳ báo cáo: 600.000.000 DKK Việt Nam

– Tổng kinh phí cho kỳ báo cáo: 300.000.000 đồng

b. Tổng chi phí sử dụng trong kỳ báo cáo: 200.000.000 đồng

– Sẵn sàng nội dung: 150.000 VND

– Đối với nội dung hiện tại: 50.000 VND

7.2. Các loại nước sốt khác:

một. Tổng số tiền quyên góp được: 500 000 000 VNĐ

b. Tổng chi tiêu được sử dụng trong kỳ báo cáo:

– Sẵn sàng nội dung: 400 000 000 VNĐ

– Đối với nội dung hiện tại: 100 000 000 VNĐ

2.2.8. Lòng tự trọng

Người viết phải đánh giá những kết quả mà mình đã đạt được trong kỳ báo cáo này. Cần có sự đánh giá khách quan về khả năng thực hiện công việc của một tổ chức, nhóm hoặc công ty. Gợi ý viết:

“8. Tự đánh giá

– Thực hiện công việc theo kế hoạch.

– Giảm thời gian chiết rót xuống còn 1 tháng thay vì 2 tháng như kế hoạch.

– Sử dụng ngân sách hiệu quả khi thực hiện công việc.

2.2.9. Kỳ vọng

Tùy theo lĩnh vực và tình hình thực hiện, cá nhân người quản lý phải lập đề xuất và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo cả thời gian thực hiện dự án và việc sử dụng ngân sách cho giai đoạn sắp tới. Từ đó kỳ sau, người quản lý dự án mới có cơ sở để tự mình đánh giá kết quả hoạt động của cả dự án.

Dự kiến ​​công việc trong kỳ tới
Dự kiến ​​công việc trong kỳ tới

2.2.10. Ứng dụng

Trong nội dung này, tác giả có thể đề cập đến các khuyến nghị thay đổi một số điểm của dự án: củng cố ngân sách, cải thiện môi trường làm việc của nhân viên, thúc đẩy phát triển, phát triển nguồn nhân lực, …

Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty và những người thực hiện công việc cần đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho việc thúc đẩy và phát triển các hoạt động thực hiện dự án.

2.3. Tóm tắt báo cáo tiến độ dự án

Phần cuối của mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án gồm các thông tin sau: thời gian lập báo cáo, chữ ký của chủ nhiệm dự án (bên trái), chữ ký của chủ nhiệm công trình (bên phải).

3. Kết luận

Khi viết mẫu báo cáo tiến độ dự án, người soạn thảo phải đảm bảo rằng định dạng của biểu mẫu báo cáo là một văn bản hành chính quy định. Thông tin cung cấp phải chính xác và phù hợp với tình hình thực tế của công việc. Tránh những lỗi cơ bản khi viết báo cáo như lỗi chính tả, lỗi trình bày, phông chữ, cỡ chữ.

Có rất nhiều người trong số họ ngày nay phần mềm giao việc được sử dụng để cải thiện hoạt động kinh doanh. Nếu bạn là người quản lý dự án hoặc đơn vị thực hiện, bạn có thể tham khảo phần mềm này để thúc đẩy quá trình thực hiện nhanh chóng và hiệu quả các hoạt động của dự án.

Đây là nội dung đầy đủ về điều này mẫu báo cáo tiến độ dự án. Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn rằng có thể tạo cho mình một mẫu báo cáo chuẩn nhất.

Mẫu Báo cáo Hoàn thành Mục tiêu của Công ty – Tải xuống Miễn phí

Bài viết sau đây tóm tắt mẫu cho báo cáo hoàn thành mục tiêu của một công ty. Bấm vào liên kết để xem tin tức.

Mẫu Báo cáo Hoàn thành Mục tiêu Công ty

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15427 & cateid = 243 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Chính Sách Đãi Ngộ: Yếu Tố Quan Trọng Để Giữ Chân Người Tài | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud