Hướng dẫn cách tính lương tăng ca | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tiền làm thêm giờ là gì?

Lương làm thêm giờ còn được gọi là lương làm thêm giờ hoặc lương làm thêm giờ. Đây là chi phí mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trong thời gian làm thêm ngoài giờ làm việc do công ty quy định.

Tải xuống mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ

Sau đây là mẫu Excel tính lương làm thêm giờ có công thức, nội dung tham khảo được tích hợp sẵn ✓ Chỉnh sửa dễ dàng, sử dụng tiện lợi ngay ✓ Tải xuống hoàn toàn miễn phí từ web

Mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ - ViecLamVui

Mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ - ViecLamVui

Bảng tính Excel để tính lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm giờ?

Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật và chính sách tiền lương hiện hành của từng công ty. Trên hết, nhân viên có nhu cầu tìm một công việc như một công nhân phổ thông Phải hiểu rõ về cách tính lương làm thêm giờ để không bị mất tiền bồi thường nếu bạn bị yêu cầu làm thêm giờ khi có việc gấp. Học cách tính lương làm thêm giờ cập nhật theo quy định mới của ViecLamVui – website tuyển dụng trực tuyến uy tín, hỗ trợ công việc nhanh chóng Thật dễ dàng – hãy tóm tắt và chia sẻ để nhân viên hiểu rõ hơn về lợi ích của việc làm thêm giờ.

Cách tính lương ca đêm

– Dành cho người được thuê Lương theo thời gianlương ca đêm được tính như sau:

READ  Hướng dẫn cách tính lương theo doanh thu | Nttworks.vn

Lương làm thêm cho ca đêm [Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Ở đó:

 • Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm mà người lao động không làm thêm vào ban ngày thì được trả ít nhất bằng 100% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm và làm thêm vào ban ngày thì người lao động được tính ít nhất bằng 150% mức lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương ít nhất bằng 200% mức giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

*** Ghi chú: Ngoài tiền lương làm ca đêm, người lao động hưởng lương ngày còn được trả lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ được trả lương theo quy định.

– Dành cho người được thuê lương theo sản phẩmlương ca đêm được tính như sau:

Lương làm thêm cho ca đêm [Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x số lượng sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Ở đó:

 • Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm mà người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày thì đơn giá sản phẩm ngày làm việc bình thường được coi là ít nhất bằng 100% đơn giá tiền lương ngày của sản phẩm.
 • Trường hợp làm thêm vào ban đêm và người lao động làm thêm vào ban ngày thì đơn giá sản phẩm ngày làm việc bình thường tối thiểu bằng 150% đơn giá tiền lương sản phẩm.
 • Trường hợp làm thêm vào ban đêm trong ngày nghỉ hằng tuần thì đơn giá sản phẩm của ngày nghỉ hằng tuần bằng 200% đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch, ngày nghỉ lễ vào ban đêm thì được tính ít nhất bằng 300% giá đơn vị sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
READ  Brief là gì? Phương pháp viết bản brief đúng chuẩn! | Nttworks.vn

Cách tính lương làm thêm vào các ngày trong tuần

– Người lao động Lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ trong ngày làm việc bình thường được tính như sau:

Tiền làm thêm giờ = tiền lương thực tế theo giờ cho công việc hiện tại trong những ngày làm việc bình thường x mức tối thiểu 150% x số giờ làm thêm

– Nhân viên có thể làm việc trả theo sản phẩmTiền lương làm thêm giờ trong ngày làm việc bình thường được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương ngày bình thường x Mức tối thiểu 150% x Số sản phẩm làm thêm

Cách tính lương làm thêm vào ngày chủ nhật và ngày lễ

– Người lao động Lương theo thời gian thì tiền công làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = lương thực tế theo giờ cho công việc thực hiện trong những ngày làm việc bình thường x tỷ lệ tối thiểu 200% hoặc 300% x số giờ làm thêm

Ở đó:

 • Làm thêm vào các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương tối thiểu bằng 300%.
 • Ngoài tiền lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động hưởng lương ngày còn được trả lương vào những ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ có hưởng lương.

– Nhân viên có thể làm việc trả theo sản phẩmTiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, Tết, ngày nghỉ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương ngày bình thường x Mức tối thiểu 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

READ  Kênh GT là gì và nghệ thuật quản trị kênh phân phối truyền thống | Nttworks.vn

Ở đó:

 • Đối với thời gian làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần, mức áp dụng ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường.
 • Đối với trường hợp làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng lương, mức áp dụng ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Cách tính lương làm thêm giờ - hướng dẫn nhanh về ViecLamVui

Câu hỏi thường gặp về cách tính lương làm thêm giờ

Tiền làm thêm giờ có bao gồm tiền thưởng không?

Tiền lương giờ thực tế trong ngày làm việc bình thường được tính như thế nào?

Tiền lương giờ thực trả cho công việc của ngày làm việc bình thường được tính bằng tiền lương thực trả cho công việc thực hiện trong tháng, tuần, ngày của người lao động chia cho tổng số giờ thực tế làm việc. tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ. Lưu ý không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong ngày, trong tuần theo quy định của pháp luật.

Điều gì không được tính đến khi tính tiền làm thêm giờ là mức lương thực tế theo giờ của ngày làm việc bình thường?

Khi tính tiền làm thêm giờ của người lao động làm công ăn lương theo giờ, tiền lương giờ thực tế không bao gồm:

 • Tiền công làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ vào ban đêm, tiền công vào ngày nghỉ lễ, tết ​​có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động;
 • Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến;
 • Đổi bữa bình dân;
 • Phụ cấp xăng dầu, phương tiện đi lại, tiền nhà ở, tiền trông trẻ, giữ trẻ;
 • Trợ cấp nếu người lao động có thân nhân qua đời, người lao động có thân nhân đã lập gia đình, sinh nhật người lao động, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Và các khoản phúc lợi, trợ cấp khác không liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh được quy định trong hợp đồng lao động.

Làm việc trong thời gian nào được coi là ca đêm?

Ban đêm được tính từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ trong thời gian trên thì ngoài thời giờ làm việc hàng ngày sẽ được tính thêm giờ.

Đối với người lao động làm việc và làm thêm giờ trong những ngày nghỉ thì cách tính tiền làm thêm giờ như thế nào?

Ngày nghỉ bù được coi là ngày nghỉ lễ và không phải ngày nghỉ hàng tuần. Do đó, người lao động làm việc trong ngày nghỉ bù, làm thêm giờ thì ngoài tiền lương được trả thêm giờ bằng tiền lương ít nhất bằng 300% mức tiền lương của ngày làm việc bình thường. Tăng ca: Các ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ, tết, nghỉ lễ có hưởng lương.

➽➽➽ Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về cách tính thuế TNCN, cách tính lương cơ bản, lương làm thêm giờ, cách tính trợ cấp thôi việc … được cập nhật theo quy định mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud