HR là gì? Các vị trí và công việc trong ngành HR | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Bạn có từng nghe qua chưa Nhân sự Hay bạn có thấy từ viết tắt đó không? Vậy HR là gì? Các vị trí trong lĩnh vực nhân sự là gì? Vai trò của các vị trí này là gì? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

MỤC LỤC

HR là gì?
Việc làm trong lĩnh vực nhân sự

1. Giám đốc Nhân sự
2. Trưởng phòng Nhân sự (Trưởng phòng Nhân sự)
3. Hành chính – Quản lý nhân sự (HR admin)
4. Chuyên viên tuyển dụng
5. Chuyên gia đào tạo và phát triển
6. Chuyên gia tiền lương và phúc lợi (C & B – chuyên gia về quyền lợi và lợi ích)

Nhiệm vụ của bộ phận nhân sự trong công ty
Những thay đổi trong lĩnh vực nhân sự

HR là gì?

Nhân sự (nguồn nhân lực hoặc nguồn nhân lực) sẽ được hiểu cùng lúc với Mọi người hoặc phần Chịu trách nhiệm về mọi công việc nhân sự trong công ty. Những trách nhiệm này bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thanh toán và cung cấp các gói đãi ngộ cho nhân viên, quản lý hành động kỷ luật, sa thải và chấm dứt việc làm.

READ  Dispatcher là gì? Phân loại lĩnh vực Điều phối viên đầy đủ nhất! | Nttworks.vn

Tuyển dụng giám đốc nhân sự

Xem thêm >>> Lý do chọn nhân viên và công tác nhân sự

Việc làm trong lĩnh vực nhân sự

Dưới đây là một số công việc phổ biến nhất trong ngành nhân sự. Tuy nhiên, các vị trí này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của lực lượng lao động và nhu cầu kinh doanh của công ty.

1. Giám đốc Nhân sự

Giám đốc Nhân sự là vị trí cao nhất trong lĩnh vực nhân sự. Đây là một trong những vị trí giám đốc cấp cao có nhiệm vụ giám sát tất cả các khía cạnh về nhân sự của công ty. Họ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định và tạo ra các chiến lược để đưa công ty phát triển.

Vị trí Giám đốc nhân sự thường xuất hiện ở các công ty lớn.

Xem thêm >>> 7 nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự

2. Trưởng phòng Nhân sự (Trưởng phòng Nhân sự)

Trưởng phòng nhân sự lập kế hoạch, xây dựng và điều phối các hoạt động quản lý nhân sự trong công ty. Họ giám sát việc tuyển dụng, làm việc với các giám đốc điều hành cấp cao để đưa ra quyết định. Họ đóng vai trò là cầu nối giữa người quản lý công ty và cấp dưới.