How là gì? Tổng hợp các cách đặt câu hỏi với How chi tiết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Làm thế nào là gì?

How tiếng Anh có nghĩa là “như thế nào, theo cách nào”, bạn thường có câu hỏi về cách thức, ví dụ:

Ví dụ:

Một số từ đồng nghĩa trong tiếng Anh là:

 • Theo cách nào: như thế nào?

 • What: nghĩa là gì

 • Bằng phương pháp nào: bằng phương pháp nào?

 • In what way: theo cách nào?

 • Just how: how

 • Exactly how: chính xác như thế nào

Câu hỏi làm thế nào

2. Vai trò trong tiếng Anh như thế nào?

Cách đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí và chức năng trong câu tiếng Anh, chẳng hạn như:

2.1. Thế nào là trạng từ

Trạng từ tiếng Anh là những từ được sử dụng để bổ sung tính chất hoặc ý nghĩa cho câu. Trạng ngữ có thể được đặt ở đầu câu, cuối câu, giữa câu tuỳ theo từng loại trạng ngữ cụ thể.

Trong tiếng Anh, trạng từ được phân thành 8 loại trạng từ như sau:

 • Năm từ khóa: tồi tệ (tồi tệ), từ từ (chậm), nhanh (nhanh), …

 • Từ khóa hạng: cực, hoàn thành, hoàn thành, …

 • Đặt trạng từ: mọi nơi (mọi nơi), đây (đây), bắc (bắc), ..

 • Các trạng từ chỉ thời gian: trước đây (trước), gần đây (gần đây), bây giờ (bây giờ), …

 • Từ khóa tần suất: hiếm khi, thường xuyên, hiếm khi (hiếm khi), luôn luôn (luôn luôn), …

 • Hỏi trạng từ: when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), where (ở đâu),

 • Các trạng từ quan hệ: when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao)

 • Các tính từ dùng để thay câu: rõ ràng, không may, rõ ràng, chắc chắn, ..

READ  [Thông tin] Thuật ngữ update là gì? Tìm hiểu về khái niệm update | Nttworks.vn

Như vậy, How trong tiếng Anh là một trạng từ thẩm vấn.

Ví dụ:

2.2. Cách sử dụng trước trạng từ hoặc tính từ

Ví dụ:

Câu hỏi làm thế nào

2.3. Cách một dấu chấm than

Như được sử dụng trong khẩu hiệu, động từ phải theo sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • Cô ấy thật xinh đẹp làm sao! (Cô ấy thật đẹp!)

 • Chúng thật tuyệt làm sao! (Họ thật tốt bụng)

 • Căn phòng này thật dễ thương làm sao! (Căn phòng này trông thật dễ thương!)

2.4. Thế nào là sự kết hợp

Cách ở giữa câu là chức năng ghép hai câu đóng vai trò là phép liên kết trong câu:

Ví dụ:

 • Anh ấy không biết nấu món Nhật. (Cô ấy không biết nấu món Nhật.)

 • Anh ta không hiểu làm thế nào mà anh ta có thể đi thi được. (anh ấy vẫn không hiểu làm thế nào anh ấy có thể vượt qua bài kiểm tra)

2.5. Thế nào là danh từ

Trong tiếng Anh Mỹ, từ how-được sử dụng là một danh từ, có nghĩa là “phương pháp làm, cách làm.”

Ví dụ:

3. Cách đặt câu hỏi bằng tiếng Anh

Đối với các câu hỏi về cách sử dụng tiếng Anh theo những cách khác nhau, hãy xem bên dưới để biết cách đặt câu hỏi.

3.1. How to + be + Noun (đại loại như vậy?)

Trong trường hợp này, câu hỏi dùng để hỏi về bản chất của một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

Ví dụ:

 • Bạn khỏe không? (Lưng của bạn thế nào?) I’m fine (Tôi ổn)

 • Bạn của bạn thế nào? (Bạn của bạn thế nào?) She’s fine. (Cô ấy mạnh mẽ)

 • Anh ấy đang làm như thế nào? (Anh ấy thế nào rồi?) She’s fine. (Cô ấy ổn)

3.2. How long + động từ phụ + S + V? (Bao lâu?)

Câu hỏi làm thế nào

Cấu trúc: How long + trợ động từ + S + V? dùng để hỏi về khoảng thời gian của sự vật, sự việc, hành động.

Ví dụ:

 • Anh ấy đã rời đi bao lâu? (Đã bao lâu rồi?)

 • Anh ta sống ở đây bao lâu? (Anh ấy đã sống ở đây bao lâu rồi?)

 • Anh ta ở đây bao lâu? (Anh ấy ở đây bao lâu rồi?)

READ  PL là gì? Những ý nghĩa về PL không phải ai cũng biết | Nttworks.vn

3.3. Làm thế nào để được + Adj + N?

Cấu trúc: Làm thế nào + Điều chỉnh + ngớ ngẩn + N? dùng để hỏi chi tiết về bản chất của sự việc, sự kiện hoặc hoạt động.

Ví dụ:

 • Con đường này dài bao nhiêu? (Con đường này dài bao nhiêu?)

 • Anh ta có bao nhiêu cân? (anh ấy nặng bao nhiêu)

 • Cái bàn này có khối lượng bao nhiêu? (Cái bàn này nặng bao nhiêu)

3.4. Còn + N / V thì sao?

Cấu trúc: How about + N / V-ing? được sử dụng để đưa ra đề xuất

Ví dụ:

3.5. How + trợ động từ + S + V (nguyên thể)?

Cấu trúc: How + trợ động từ + S + V (nguyên thể)? được sử dụng để hỏi làm thế nào để làm một cái gì đó.

Ví dụ:

 • Bạn muốn như thế nào (Bạn muốn như thế nào?)

 • Bạn cảm thấy thế nào? (Bạn cảm thấy thế nào?)

 • Làm thế nào nó hoạt động? (Làm thế nào nó hoạt động?)

3.6. Bao lâu…?

Cấu trúc: Tần suất được sử dụng để hỏi về sự xuất hiện của một hành động hoặc sự kiện.

Ví dụ:

Để trả lời các câu hỏi tần suất này, chúng ta có thể sử dụng các trạng từ tần suất, chẳng hạn như: always (luôn luôn), thường (thường xuyên), (thường xuyên), hiếm khi (hiếm khi), không bao giờ (không bao giờ), …

3.7. Bao nhiêu…?

Câu hỏi làm thế nào: bao nhiêu + danh từ vô số + là…?

Trả lời: Bật / Bật + số lượng từ

=> Dùng để truy vấn số lượng danh từ nhiều vô số kể.

Ví dụ:

Câu hỏi làm thế nào

Câu hỏi về bao nhiêu + N (không đếm được) + động từ phụ + S + V (nguyên thể)

Trả lời: S + V + mỗi số lượng từ

Ví dụ:

 • Bạn muốn bao nhiêu nước? (Bạn muốn bao nhiêu nước?) – I want five litters. (Tôi muốn 5 lít)

 • Họ cần bao nhiêu gạo? (Họ cần bao nhiêu gạo?) -Chúng cần mười cân. (họ cần 10 pound gạo)

Câu hỏi về: How much is / are + S +?

Trả lời: S + is / is + price

⇒ được sử dụng để hỏi giá cho một thứ gì đó

Ví dụ:

3.8. Bao nhiêu … ?

Câu hỏi làm thế nào: How many + N (số nhiều) + is ..? được sử dụng để truy vấn số lượng danh từ được đếm.

Cách trả lời: There / is + một từ chỉ số lượng.

READ  Kỹ năng lập mẫu báo cáo công việc cần thiết cho dân văn phòng | Nttworks.vn

Ví dụ:

 • Có bao nhiêu quả táo trên bàn? (Có bao nhiêu quả táo trên bàn?) -Có bốn quả táo trên bàn. (Có 4 quả táo trên bàn)

 • Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này? (Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này?) – Có khoảng một trăm người trong bữa tiệc này. (Có gần 100 người trong bữa tiệc này)

 • Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn? (Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn?) – There are ten cat in my house. (Có 10 con mèo trong nhà của tôi)

Câu hỏi làm thế nào: How many + N (số nhiều) + do / do + S + V?

Trả lời: S + V + mỗi số lượng từ

Ví dụ:

 • Bạn muốn bao nhiêu cái bút? (Bạn muốn bao nhiêu cái bút?) – I want two. (Tôi muốn 2)

 • Họ muốn bao nhiêu quả trứng? (Họ muốn bao nhiêu quả trứng?) – Họ muốn mười. (Họ muốn mười)

3.9. Bạn khỏe không?

Câu hỏi làm thế nào

Câu hỏi về cách thức: Bạn có khỏe không, được sử dụng như một lời chào thân thiện trong lần gặp đầu tiên.

Ví dụ:

A: Bạn khỏe không? Tôi là Linh (Xin chào. Tôi là Linh)

B: Chào Linh. Tôi tên là Nga. (Chào Linh, tôi là Nga)

3.10. Làm thế nào để hỏi một câu hỏi khác như thế nào

Ngoài những câu hỏi trên, chúng được sử dụng theo nhiều cách như thế nào, chẳng hạn như:

 • Thế nào bây giờ? (tại sao, như thế nào, như thế nào, như thế nào)

 • Làm thế nào như vậy? (tại sao nó có thể được)

 • Làm như thế nào…? (như thế nào…, như thế nào…, như thế nào…)

4. Làm thế nào trong một số trường hợp câu hỏi Làm thế nào để sử dụng

Trong tiếng Anh, How thường được dùng trong các trường hợp cụ thể sau:

4.1. Trong câu hỏi trực tiếp

Cách dùng trong câu hỏi trực tiếp về một sự vật, sự việc, hiện tượng.

Ví dụ:

4.2. Hỏi giá

Nếu chúng ta muốn hỏi về giá của một thứ gì đó, chúng ta sử dụng các câu hỏi về cách thức.

Ví dụ:

4.3. Trước tính từ, trạng từ và cụm động từ

Cách sử dụng khẩu hiệu với cấu trúc sau: How + adj + S + V

Ví dụ:

4.4. Vui lòng đề nghị

Khi nói chuyện với những người có mức độ thân mật nhất định, bạn có thể dùng những câu hỏi làm sao để thể hiện sự thân mật, không nên quá trịnh trọng.

Ví dụ:

5. Thực hành hỏi cách

Bài tập: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Bằng các từ: do, did, hard, about, much, much, long

1. Cách …………. bộ phim có kéo dài không B. Mất khoảng hai giờ.

2. A. Bạn có khỏe không? B. Bạn khỏe không?

3. A. Cách …………. anh ấy có làm nhiều như vậy không B. Anh ấy đã làm việc nhiều giờ.

4. A. Cách …………. lái xe chiều nay? B. Được rồi, tôi đang lái xe chiều nay.

5. Nó có giá bao nhiêu? B. Khoảng $ 45

6. Kỳ thi ………… .. như thế nào? B. Rất khó!

7. Cách thức …………. mọi người đến?

Trả lời:

 1. Dài

 2. làm

 3. đã làm

 4. Về

 5. rất nhiều

 6. khó

 7. rất nhiều

Vì vậy, đây là những lý thuyết bạn cần hiểu về cách thức. Biết cách giúp bạn học tốt tiếng Anh và sử dụng thành thạo trong các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh. Vieclam123.vn chúc các bạn học tốt.

>> Xem ngay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud