Học phí các trường đại học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mục lục

Học phí trường Đại học Tài chính Marketing (UFM)

Mức học phí thực tế của trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) sẽ căn cứ trên số lượng tín chỉ của mỗi học kỳ mà sinh viên đăng ký học. Theo đó, học phí ước tính của chương trình đào tạo đại trà: 18.500.000 đồng/năm học; chương trình đào tạo chất lượng cao: 36.300.000 đồng/năm học; chương trình đào tạo quốc tế: 55.000.000 đồng/năm học… Học phí của UFM cũng sẽ được điều chỉnh tăng hàng năm, nhưng mức tăng sẽ không quá 10% mức học phí của năm học liền kề trước đó ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Tài chính Marketing

Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại học Tôn Đức Thắng thu học phí theo từng học kỳ và có mức học phí khác nhau theo từng chương trình đào tạo của hệ đại học chính quy bao gồm: chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao và chương trình đại học bằng tiếng Anh. 

Trong đó, chương trình tiêu chuẩn sẽ có 02 mức học phí là: học phí trung bình cho các nhóm ngành và học phí theo lộ trình đào tạo cho ngành Golf, cụ thể: học phí nhóm ngành 1 (các ngành Thiết kế, Kỹ thuật): 24.000.000 đồng/năm; nhóm ngành 2 (Tài chính, Kế toán, Luật, Xã hội, Ngôn ngữ): 20.500.000 đồng/năm; các ngành khác (Dược): 46.000.000 đồng/năm; ngành Golf học kỳ 1 năm 1: 15.957.150 đồng/năm… 

Các chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình đại học bằng tiếng Anh, TDTU sẽ thu học phí với mức tạm thu vào đầu năm học cũng theo từng ngành học như là: ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch tạm thu học phí chương trình chất lượng cao: 18.200.000 đồng; tạm thu học phí chương trình đại học bằng tiếng Anh: 27.500.000 đồng…  ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng

Học phí trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

Đại học Giao thông Vận tải TPHCM có phương thức thu học phí và mức học phí khác nhau theo chương trình đào tạo và theo cấp bậc đào tạo. Cụ thể, chương trình đại trà thu học phí bậc đại học và liên thông đại học theo tín chỉ với mức thu: 354.000 đồng/tín chỉ, bậc cao đẳng với mức thu: 290.000 đồng/tín chỉ; học phí đại học chính quy chương trình chất lượng cao thu theo tín chỉ với mức: 770.000 đồng/tín chỉ; trình độ đại học vừa học vừa làm (đại học, liên thông đại học, văn bằng 2) thu theo tín chỉ: 530.000 đồng/tín chỉ, thu theo niên chế (10 tháng): 1.755.000 đồng/tháng…  ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

Học phí trường Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn thu học phí 10 tháng/năm học. Mức học phí của trường sẽ khác nhau tuỳ theo khối ngành đào tạo, cụ thể: các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh, Quản trị, Thư viện – Thông tin, Luật, Tâm lý học và các ngành KHXH khác có mức học phí 1.078.000 đồng/tháng; các ngành Công nghệ, Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Việt Nam học, Quốc tế học, các ngành KHTN khác có mức học phí: 1.287.000 đồng/tháng; các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí; chương trình chất lượng cao ngành CNTT có mức học phí khoảng 32.670.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Sài Gòn

READ  Tham khảo các dạng bài tập tiếng Anh cho người mất gốc | Nttworks.vn

Học phí trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Đại học Quốc tế Hồng Bàng có chính sách học phí khác nhau tuỳ theo chương trình đào tạo đại học. Mức học phí ngành Răng Hàm Mặt, ngành Y Đa khoa chương trình cử nhân là: 91.000.000 đồng/học kỳ, chương trình tiếng Anh là: 110.000.000 đồng/học kỳ; các ngành khác của chương trình cử nhân có mức học phí là: 25.000.000 đồng/học kỳ, chương trình tiếng Anh: 42.500.000 đồng/học kỳ… ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Học phí trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng thu học phí hệ chính quy trình độ đại học theo tín chỉ, các nhóm ngành khác nhau sẽ có mức học phí khác nhau. Cụ thể, học phí nhóm ngành 1 khoảng 12.500.000 đồng/năm học, học phí nhóm ngành 2 khoảng 16.500.000 đồng/năm học, nhóm ngành 3 có mức học phí khoảng 19.500.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Mức học phí Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khác nhau tuỳ theo chương trình đào tạo. Cụ thể, học phí đại học hệ đại trà: 17.500.000 – 19.500.000 đồng/năm học; chương trình Chất lượng cao tiếng Việt: 28.000.000 – 30.000.000 đồng/năm học; chương trình Chất lượng cao tiếng Anh và lớp Chất lượng cao Việt Nhật: 32.000.000 đồng/năm học; miễn học phí ngành Sư phạm tiếng Anh ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Học phí trường Đại học FPT

Theo học Đại học FPT, trong đợt đóng học phí đầu tiên, sinh viên sẽ phải đóng khoản phí nhập học 4.600.000 đồng. Sinh viên sẽ phải theo học chương trình nền tảng tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình chính khoá với tối đa 06 mức học, học phí mỗi mức học với thời lượng 02 tháng là: 10.350.000 đồng. Với chương trình chính khoá, sinh viên sẽ phải đóng học phí môn chuyên ngành tương đương 25.300.000 đồng/học kỳ ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học FPT

Học phí trường Đại học Văn Lang

Đại học Văn Lang thu học phí theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký theo học ở mỗi học kỳ. Với sinh viên nhập học năm đầu tiên, học phí học kỳ 1 sẽ bằng đơn giá tín chỉ nhân với số tín chỉ mà chương trình đào tạo quy định cho học kỳ 1 của từng ngành. Đơn giá tín chỉ của các ngành học của chương trình tiêu chuẩn cũng sẽ khác nhau, cụ thể như: đơn giá tin chỉ của ngành Thiết kế đồ hoạ: 1.410.000 đồng/tín chỉ; ngành Ngôn ngữ Anh: 1.370.000 đồng/tín chỉ; ngành Tâm lý học: 1.280.000 đồng/tín chỉ; ngành Quản trị kinh doanh: 1.360.000 đồng/tín chỉ… Với chương trình đào tạo đặc biệt, mức đơn giá tín chỉ dao động từ 1.600.000 đồng đến 2.200.000 đồng (tùy ngành) ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Văn Lang

Học phí Đại học Tài Nguyên Môi trường TPHCM

Học phí Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM tính theo đơn giá tín chỉ, cụ thể: đơn giá tín chỉ của các ngành học thuộc nhóm ngành Kinh tế là: 263.000 đồng/tín chỉ; các nhóm ngành khác là: 314.000 – 321.000 đồng/tín chỉ. Mỗi năm nhà trường có điều chỉnh tăng mức học phí. Tuy nhiên mức tăng sẽ không vượt quá 10% và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM

Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) có các mức học phí khác nhau tuỳ theo từng ngành học. Cụ thể: học phí của ngành Kế toán: 42.000.000 đồng/năm học; ngành Tài chính – Ngân hàng: 41.000.000 đồng/năm học; ngành Truyền thông đa phương tiện: 46.000.000 đồng/năm học; ngành Kỹ thuật điện tử: 32.000.000 đồng/năm học; ngành Thương mại điện tử: 43.000.000 đồng/năm học… ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Học phí trường Đại học Sư phạm TPHCM

Học phí trường đại học Sư phạm TPHCM được tính theo tín chỉ. Mức học phí sẽ khác nhau tuỳ theo học phần. Theo đó, các học phần khoa học xã hội có đơn giá tín chỉ là: 289.000 đồng/tín chỉ; đơn giá tín chỉ của các học phần khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng là: 361.000 đồng/tín chỉ. Các bạn tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học sẽ nộp lệ phí tạm thu đầu năm tuỳ theo từng ngành ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Sư phạm TPHCM

Học phí trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM

Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM sẽ thu học phí theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Toàn khóa học 4 năm sẽ có khoảng 140 – 142 tín chỉ. Các môn học lý thuyết có mức thu là: 900.000 đồng/tín chỉ, môn thực hành mức học phí nhân hệ số 1.5/tín chỉ. Theo đó, ước tính học phí năm 1 của tân sinh viên sẽ vào khoảng: 36 – 38 triệu đồng ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM

READ  [Can Bus là gì?] Những điều mà bạn cần biết về Can Bus hiện nay! | Nttworks.vn

Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM

Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM là trường đại học công lập tự chủ về tài chính. Học phí đại học của trường có mức thu khác nhau tuỳ theo hệ đào tạo. Theo đó, hệ đào tạo Chính quy của Đại học Công nghệ thông tin TP HCM có mức học phí khoảng 20.000.000 đồng/năm học, mức học phí chương trình Chất lượng cao khoảng 35.000.000 đồng/năm học, chương trình Tiên tiến có mức học phí khoảng 40.000.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM

Học phí trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Chương trình Đào tạo đại trà của Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM áp dụng học phí chung cho tất cả các ngành với mức khoảng 1.170.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, với các chương trình đào tạo theo đề án, nhà trường áp dụng mức học phí riêng và khác nhau theo từng ngành. Cụ thể, ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có mức học phí khoảng 43.500.000 đồng/năm, ngành Công nghệ thông tin (chương trình Chất lượng cao) học phí khoảng 32.500.000 đồng/năm, học phí ngành Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp) khoảng 41.000.000 đồng/năm học… ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)

Học phí của trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) sẽ có sự khác nhau tuỳ theo chương trình đào tạo, khối ngành đào tạo và môn học lý thuyết hay thực hành. Học phí khối Kinh tế chương trình Đại học Chính quy thu theo tháng là 2.042.000 đồng/tháng, thu theo năm học (10 tháng) là 20.423.000 đồng/năm học; khối Kinh tế của chương trình Đại học Chất lượng cao có mức học phí theo tháng 2.970.000 đồng/tháng, thu theo năm học (10 tháng) là 29.700.000 đồng/năm…  ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Học phí trường Đại học Hutech

Học phí Hutech xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ, thu theo học kỳ và phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ. Đơn giá tín chỉ sẽ không thay đổi trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm học tiếp theo nhưng mức tăng sẽ không vượt quá 7%. Theo đó, ngành Dược có mức học phí khoảng 20 – 22 triệu đồng/học kỳ, các ngành học khác có mức học phí khoảng 17 – 18 triệu đồng/học kỳ ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Hutech

Học phí trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI)

Học phí của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM sẽ được thu theo học kỳ và có mức thu khác nhau phụ thuộc vào ngành học đăng ký và số lượng tín chỉ đăng ký của sinh viên trong học kỳ. Học phí lý thuyết là 630.000 đồng/tín chỉ, thực hành là 810.000 đồng/tín chỉ. HUFI có điều chỉnh tăng học phí hàng năm nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ khoảng 6% so với mức học phí của năm học liền kề trước đó ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Học phí trường Đại học Thương mại (TMU)

Đại học Thương mại có mức học phí vừa phải so với các trường đại học công lập khác và có sự khác nhau tuỳ theo chương trình đào tạo. Học phí chương trình đại trà vào khoảng 15.750.000 đồng/năm học, chương trình Chất lượng cao: 30.450.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Thương mại

Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân thu học phí theo ngành học và chương trình đào tạo. Học phí của trường với chương trình đại trà phân chia theo nhóm ngành: nhóm ngành 1 có mức học phí khoảng 14.000.000 đồng/năm học, học phí nhóm ngành 2 khoảng 16.500.000 đồng/năm học, nhóm ngành 3 có học phí khoảng 19.000.000 đồng/năm học. Các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo/học bằng tiếng Anh sẽ có mức học phí cao hơn và cũng tuỳ thuộc vào chương trình đào tạo ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Học phí Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF)

Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM thu học phí theo tín chỉ và tuỳ theo ngành học cụ thể. Theo thông tin từ website chính thức của trường, học phí bình quân sẽ khoảng 35 triệu đồng/học kỳ và sinh viên sẽ học trong 8 học kỳ. Học phí này đã bao gồm 7 cấp độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 5.5  ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

READ  Học phí ngành Thiết kế đồ họa Đại học FPT là bao nhiêu? | Nttworks.vn

Học phí Đại học Mở TPHCM

Học phí của Đại học Mở TPHCM sẽ chia theo từng ngành học cụ thể của các chương trình đào tạo khác nhau. Theo dự kiến, đại học chương trình đại trà của trường sẽ có mức học phí khoảng 18.500.000 – 23.000.000 đồng/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí khoảng 36.000.000 – 37.500.000 đồng/năm học. Các ngành/nhóm ngành khác nhau sẽ có mức học phí cụ thể theo chương trình đào tạo ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Mở TPHCM

Học phí trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

UEH thu học phí theo học kỳ, trên cơ sở học chế tín chỉ, nên học phí đóng của mỗi học kỳ sẽ phụ thuộc vào tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ. Chương trình Chuẩn của UEH có đơn giá tín chỉ giống nhau cho tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo với mức học phí: 715.000 đồng/tín chỉ (khoảng 22.500.000 đồng/năm học). Chương trình Cử nhân Chất lượng cao và Cử nhân tài năng có sự khác nhau về đơn giá tín chỉ của học phần giảng dạy bằng tiếng Việt hay tiếng Anh và khác nhau theo ngành đào tạo ➽ Xem chi tiết: Học phí trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH)

Học phí Đại học Sài Gòn

Đại học Sài Gòn là trường có mức học phí tương đối thấp so với các trường đại học công lập khác. Trường sẽ thu học phí 10 tháng/năm học. Nhóm ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị, Kinh doanh, Luật, các ngành KHXH khác… có mức học phí 1.078.000 đồng/tháng; nhóm ngành Công nghệ, Kỹ thuật, Du lịch, Ngôn ngữ Anh, các ngành KHTN khác… có mức học phí 1.287.000 đồng/tháng. Trường có ngành Công nghệ thông tin được tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao với mức học phí khoảng 32.670.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Sài Gòn

Học phí Đại học Bách khoa TPHCM

Bắt đầu từ năm học 2021 – 2022, trường Đại học Bách khoa TPHCM sẽ trở thành trường đại học tự chủ về tài chính và nhà trường sẽ có sự điều chỉnh tăng về học phí để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. Học phí đại học Bách khoa TPHCM thu theo học kỳ với số tín chỉ tối đa là 17 tín chỉ/học kỳ. Phần tín chỉ vượt sẽ được tính theo đơn giá tín chỉ. Một năm học sẽ có 02 học kỳ chính. Học phí của các học kỳ phụ (nếu có) thu theo đơn giá tín chỉ. Theo đó, mức học phí dự kiến của chương trình chính quy đại trà là: 12.500.000 đồng/sinh viên/học kỳ; chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao có mức học phí 33.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ; chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật sẽ có mức học phí khoảng 25.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Bách khoa TPHCM

Học phí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học phí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM ở mức trung bình so với nhiều trường đại học công lập khác. Nhà trường thu học phí tính trên đơn giá tín chỉ và phụ thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký theo học ở mỗi học kỳ. Theo đó, học phí theo tín chỉ tất cả các ngành của chương trình đào tạo đại trà là 204.000 đồng/tín chỉ; chương trình Chất lượng cao có mức học phí khoảng 1.000.000 – 1.100.000 đồng/tín chỉ ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy của trường đại học Bách khoa Hà Nội được xác định theo từng khóa, ngành, chương trình đào tạo. Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 8% mỗi năm. Hiện nay, học phí dự kiến của Chương trình đào tạo chuẩn (tuỳ theo từng ngành) vào khoảng ~22 triệu – 28 triệu đồng/năm; các Chương trình ELiTECH của đại học Bách khoa Hà nội có mức học phí khoảng ~40 triệu – 45 triệu đồng/năm; Chương trình đào tạo quốc tế có học phí ~55 triệu – 65 triệu đồng/năm ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội

Học phí Đại học Ngoại thương (FTU)

Mức học phí của Trường Đại học Ngoại thương được xác định theo từng năm học. Trường sẽ có sự điều chỉnh về học phí của các chương trình học hàng năm, tuy nhiên, mức tăng không quá 10%/năm. Học phí của các chương trình đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội và tại cơ sở 2 TPHCM, cơ sở Quảng Ninh sẽ tương đương nhau. Theo đề án tuyển sinh đại học cập nhật mới nhất của đại học Ngoại thương, học phí dự kiến của chương trình Đại trà khoảng 20.000.000 đồng/năm học, chương trình Chất lượng cao có mức học phí khoảng 40.000.000 đồng/năm học, học phí chương trình Tiên tiến sẽ vào khoảng 60.000.000 đồng/năm học ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Ngoại thương

Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM

Trường Đại học Kiến trúc TP HCM thu học phí theo học chế tín chỉ. Các chương trình đào tạo khác nhau sẽ có đơn giá tín chỉ khác nhau. Một năm học, sinh viên sẽ học 02 học kỳ chính, số tín chỉ trung bình của một học kỳ chính khoảng 15-18 tín chỉ/học kỳ tuỳ chương trình đào tạo. Ngoài ra, sẽ còn một học kỳ phụ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt nếu có yêu cầu. Theo thông tin cập nhật của nhà trường, đơn giá học phí tín chỉ của chương trình đào tạo đại trà sẽ khoảng 415.000 đồng/tín chỉ, chương trình chất lượng cao có đơn giá học phí tín chỉ là 1.813.000 đồng/tín chỉ, các học phần chuyên môn của chương trình tiên tiến sẽ có đơn giá học phí tín chỉ là 2.500.000 đồng/tín chỉ ➽ Xem chi tiết: Học phí Đại học Kiến trúc TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud