Hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số người lao động cần biết | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Mức lương hàng tháng mà một nhân viên nhận được có thể được tính toán khác nhau. Một trong số đó là cách tính lương theo hệ số. Vậy hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số cụ thể như thế nào? Các bạn cùng Tuyencongnhan.vn tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

cách tính hệ số lương
Theo bạn, hệ số lương là gì?

► Hệ số lương là gì?

Hệ số lương là chỉ tiêu thể hiện sự chênh lệch giữa bậc lương, bậc lương của người lao động trên cơ sở các yếu tố về trình độ, năng lực, cấp bậc. Hệ số nhân tiền lương được sử dụng để tính thù lao của những người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc cũng có thể được dùng làm cơ sở để tính mức lương cơ bản và quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp phi chính phủ.

Hệ số lương phụ thuộc vào vị trí – ngành nghề và lĩnh vực. Nếu chỉ số này càng cao, chứng tỏ nhân viên đang ở mức lương cao và có vị trí quan trọng trong các tổ chức và công ty. Hệ số lương được điều chỉnh từng thời kỳ theo sự phát triển kinh tế của đất nước.


► Cách tính hệ số lương dựa trên những điều nhân viên cần biết

Theo Nghị định 49/2013 của Chính phủ, cách tính trên cơ sở hệ số lương được áp dụng thống nhất theo quy định của thang lương – bậc lương. Công thức chung như sau:

Lương hiện tại = Lương cơ bản x Hệ số lương hiện hưởng

– Cụ thể hơn, mức lương cơ bản sẽ được điều chỉnh tăng dần qua các năm:Năm áp dụng

Ứng dụng thời gian

Lương cơ bản

2013-2016

Từ ngày 07.01.2013

1.150.000 VND mỗi tháng

2016-2017

Từ ngày 1 tháng 5 năm 2016

1.210.000 VND mỗi tháng

2017-2018

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

1.300.000 VND mỗi tháng

2018–2019

Từ ngày 07.01.2018 đến ngày 30.06.2019

1 390 000 VND mỗi tháng

2019-2020

Từ ngày 07.01.2019 đến ngày 30.06.2019

1 490 000 VND mỗi tháng


Năm 2020

Từ ngày 07.01.2020

1,600,000 VND mỗi tháng

(Không áp dụng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19)

Ví dụ, đối với người lao động có mức lương cơ bản là 1 490 000 đồng / tháng với hệ số lương là 3,33 thì:

Lương được hưởng = 1.490.000 đồng x 3,3 = 4.917.000 đồng mỗi tháng


► Số liệu bảng hệ số lương theo ngạch của từng chức danh nghề nghiệp

– Bảng hệ số lương áp dụng cho chuyên viên cao cấp

cách tính hệ số lương

– Bảng hệ số thù lao đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước theo ngành nghề

cách tính hệ số lương

Đối tượng áp dụng bao gồm:

• Hạng A3 dành cho công chức – Nhóm 1 (A3.1)

cách tính hệ số lương

• Hạng A3 dành cho công chức – Nhóm 2 (A3.2)

cách tính hệ số lương

• Hạng A2 dành cho công chức – Nhóm 1 (A2.1)

cách tính hệ số lương

• Hạng A2 dành cho công chức – Nhóm 2 (A2.2)

cách tính hệ số lương

• Công chức hạng A1

cách tính hệ số lương

cách tính hệ số lương

• Các quan chức trong loại GRANTS

cách tính hệ số lương

• Công chức loại C – Nhóm 1 (C1)

cách tính hệ số lương

• Công chức loại C – Nhóm 2 (C2)

cách tính hệ số lương

• Công chức loại C – Nhóm 3 (C3) là một kế toán cấp dưới

– Bảng lương ngạch công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

cách tính hệ số lương

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Sĩ quan hạng A3 (Hạng A3.1)

cách tính hệ số lương

Hạng A2 – Công chức Hạng 1 (A2.1)

cách tính hệ số lương

Sĩ quan hạng A1

cách tính hệ số lương

Lớp chính thức A0

cách tính hệ số lương

Viên chức loại B

cách tính hệ số lương

Sĩ quan Hạng C (Hạng C1)

cách tính hệ số lương

– Bảng hệ số lương cho người lao động trong các cơ quan công lập và các đơn vị sự nghiệp của chính phủ

cách tính hệ số lương

Bảng hệ số lương này cho thấy cùng một chức danh nhưng nếu bậc lương khác nhau thì hệ số lương cũng thay đổi theo và do đó tiền lương thu được có sự phân biệt cao thấp.


Tuyencongnhan.vn trên đây thông qua cách chia hệ số lương và cách tính hệ số lương, Mong cách tính lương giúp em. Người lao động áp dụng phương pháp trả lương này cần phải nỗ lực để nâng hệ số trả lương lên một mức cao hơn.

Prl. Người làm việc

READ  Kickoff là gì? Tổng hợp thông tin về Kick off meeting cho bạn! | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud