Hành vi tổ chức là gì? Lời giải cho hành vi tổ chức của con người | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Việc làm hợp pháp – hợp pháp

1. Tìm hiểu hành vi của tổ chức

1.1. Tìm câu trả lời cho câu hỏi, hành vi tổ chức là gì?

Hành vi tổ chức là gì, bạn đã bao giờ nghe nói về nó chưa? Hành vi tổ chức – Organization Behavior là ngành học nghiên cứu hành vi của các cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào thông qua các kiến ​​thức nghiên cứu liên quan đến hành vi và sự phát triển của tổ chức. Hành vi tổ chức là việc phân tích các mối quan hệ giữa các cá nhân trong bất kỳ nhóm xã hội nào, thông qua việc phân tích mối quan hệ đó để thấy được mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân trong tổ chức và tác động đến hệ thống xã hội.

READ  Thời bao cấp - Giai đoạn lịch sử đáng nhớ của người Việt | Nttworks.vn
Hành vi của tổ chức là gì?

Hành vi tổ chức là một môn khoa học nhằm tạo ra và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong tổ chức, từ mối quan hệ tốt đẹp đó nhằm đạt được mục tiêu chung giữa con người với tổ chức và xã hội.

Hành vi tổ chức là nghiên cứu về hành vi của các cá nhân trong một tổ chức, nghiên cứu về sự lãnh đạo của tổ chức, nghiên cứu về sự thay đổi của tổ chức và nghiên cứu về hành vi tập thể của tổ chức, v.v. Qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất các phương pháp có thể phát triển theo thực tế của từng công ty.

Hành vi tổ chức là một chuỗi hoạt động của một nhóm người trong cùng một tổ chức, hoạt động trên cơ sở mục tiêu chung, thực hiện các hoạt động theo định hướng và hướng phát triển của tổ chức. Mỗi tổ chức có các hoạt động khác nhau và phong cách quản lý khác nhau, do đó hành vi của các đối tượng trong tổ chức phù hợp với mục tiêu chung của công ty.

Ví dụ cụ thể về hành vi của tổ chức: Khi nghiên cứu hành vi của cá nhân trong tổ chức, cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người đó trong tổ chức, chẳng hạn như: Cơ cấu tổ chức, phong cách quản lý, chính sách quản lý tổ chức, văn hóa tổ chức cũng ảnh hưởng đến hành vi của con người. trong tổ chức. hành vi của các cá nhân trong tổ chức và ảnh hưởng đến hành vi của tất cả những người hoạt động trong cùng một tổ chức.

1.2. Vai trò của hành vi tổ chức

Bất kỳ ai đang hoạt động và chịu ảnh hưởng của tổ chức. Không chỉ tổ chức bạn làm việc mà còn là tổ chức ngoài xã hội. Trong nghiên cứu về hành vi của tổ chức, yếu tố con người tạo ra hành vi của tổ chức, và tổ chức cũng có tác động ngược lại đối với hành vi của con người. Vai trò của hành vi tổ chức như sau:

– Hành vi tổ chức giúp các cá nhân và tổ chức mà họ tham gia kết nối với nhau, một hiệp hội dựa trên việc đảm bảo các mục tiêu và giá trị của tổ chức. Đồng thời, cần tôn trọng và bảo đảm các giá trị và lợi ích của cá nhân khi tham gia và tổ chức bất kỳ tổ chức xã hội nào.

– Hành vi xã hội giúp người quản lý hiểu rõ hơn về nhân viên của mình. Từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhằm phát triển tổ chức và phát triển khả năng sáng tạo của nhân viên. Tạo động lực cho nhân viên phát triển và tổ chức phát triển, giúp tăng hiệu quả công việc và năng suất hiệu quả hơn.

– Thông qua nghiên cứu hành vi xã hội giúp nhà lãnh đạo tạo ra môi trường làm việc hiệu quả nhất cho tổ chức, phát triển văn hóa công sở và trách nhiệm giải trình với từng tổ chức.

– Hành vi tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng, kết nối các cá nhân với tổ chức, giúp cho thái độ, nhận thức và hành vi của các cá nhân làm việc trong tổ chức phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức.

1.3. Làm thế nào để tìm câu trả lời về chức năng hành vi của tổ chức?

Hành vi tổ chức có ba chức năng chính: chức năng giải thích, chức năng kiểm soát hành vi và chức năng dự đoán hành vi.

1.3.1. Chức năng giải thích

Tại sao nói hành vi của tổ chức có chức năng giải thích? Hiểu được hành vi của tổ chức giúp nhà quản lý hiểu được hành vi của con người trong tổ chức. Và việc giải thích hành vi của một cá nhân hay một tổ chức chỉ xảy ra khi có điều gì đó xảy ra và vấn đề cần được giải quyết, và thông qua sự hiểu biết của họ mà các nhà lãnh đạo xác định được nguyên nhân của vấn đề.

1.3.2. Chức năng kiểm soát hành vi cá nhân trong tổ chức

Thông qua việc kiểm soát hành vi của con người trong tổ chức để đạt được các mục tiêu do một tổ chức cụ thể đề ra. Thông qua việc ra quyết định và các chính sách chi phí của tổ chức, từ đó định hướng tổ chức cho các cá nhân.

Trong mọi tổ chức xã hội, con người bị kiểm soát bởi một số quy định cụ thể nhằm tạo ra hiệu quả công việc và phát triển công ty, tổ chức đó. Thông qua việc kiểm soát hành vi của con người trong tổ chức, các nhà quản lý đảm bảo rằng mọi hoạt động của các thành viên hoạt động theo đúng quy trình và các mục tiêu đã đề ra.

1.3.3. Chức năng dự đoán

Bằng cách dự đoán các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai để hướng dẫn các hoạt động và điều chỉnh hành vi của tổ chức với những phát triển trong tương lai và các sự kiện có thể xảy ra.

Thông qua kiến ​​thức về hành vi của một tổ chức, các nhà lãnh đạo và quản lý có thể dự đoán hành vi của các cá nhân khi đối mặt với sự thay đổi của tổ chức. Từ đó, truyền lại phương pháp tối ưu nhất để đưa tỷ lệ phản hồi của các cá nhân trong tổ chức về mức thấp nhất hoặc bằng không.

Công việc của CEO

2. Các mô hình tổ chức của hành vi

Các mô hình hành vi của tổ chức là gì?
Các mô hình hành vi của tổ chức là gì?

2.1. Mô hình độc đoán, chuyên quyền

Mô hình chuyên quyền có mô hình quản trị tập trung vào quyền lực. Theo mô hình này, nhân viên phải tuân thủ các quyết định của quản lý và phụ thuộc vào quản lý. Mọi hoạt động trong tổ chức đều phải có sự phối hợp của cấp trên. Mọi quyết định của tổ chức đều mang tính cá nhân và buộc các thành viên của tổ chức phải tuân theo.

Đây là mô hình ít được sử dụng trong các công ty, vì nó không đáp ứng được yêu cầu tối đa hóa nguồn nhân lực và không tạo ra môi trường làm việc hiệu quả khiến kết quả công việc của các thành viên trong tổ chức kém hiệu quả. Mô hình này thường được sử dụng trong quân đội và trong nhiều tổ chức chính quyền bang.

2.2. Người mẫu giám hộ

Mô hình giám hộ là mô hình lấy nguồn nhân lực làm kinh tế của tổ chức và các định hướng quản lý tài chính làm trung tâm hoạt động của tổ chức. Trong mô hình này, tất cả các hoạt động và hành vi của các cá nhân trong một tổ chức đều nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận cho tổ chức.

Với mô hình này, sự phụ thuộc của các cá nhân của tổ chức vào tổ chức để mang lại lợi nhuận cho tổ chức đồng nghĩa với việc mang lại lợi nhuận cho cá nhân. Với mô hình này, người lao động an toàn hơn khi hoạt động và gắn bó với công ty nhưng lại khiến họ làm việc thụ động, theo khuôn khổ và chỉ phấn đấu vì lợi nhuận.

2.3. Mô hình hỗ trợ

Khi một tổ chức hoạt động trên cơ sở mô hình hỗ trợ, tổ chức đó hoạt động theo nguyên tắc quản lý đi đôi với hỗ trợ. Với mô hình này, các cá nhân trong tổ chức tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức nhằm hỗ trợ tối đa cho tổ chức và hỗ trợ các thành viên khác trong tổ chức một cách tốt nhất để hoàn thành công việc của mình.

Nếu tổ chức hoạt động theo mô hình này tạo ra hiệu quả công việc tốt thì các thành viên trong tổ chức đang tích cực hoạt động vì sự phát triển của tổ chức, vì khi họ cống hiến cho tổ chức là do chính người lao động tổ chức.

2.4. Mô hình đồng tâm hiệp lực

Trong mô hình đồng tâm này, có một mô hình sức mạnh tổng hợp tập trung vào sự hợp tác nhất trí của các thành viên trong tổ chức. Thông qua đó, các thành viên trong tổ chức luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật của tổ chức. Bằng cách này, công ty nuôi dưỡng tinh thần của các thành viên trong tổ chức bằng cách tạo ra một môi trường làm việc phù hợp để họ hoạt động tình nguyện.

Trên thực tế, hầu hết các tổ chức xã hội không chỉ triển khai một trong các mô hình trên. Tuy nhiên, các tổ chức thường thực hiện cả 4 mô hình, kết hợp chúng một cách nhuần nhuyễn để đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả nhất. Hành vi của các thành viên trong tổ chức luôn đảm bảo cho sự phát triển bền vững và tiến bộ hơn nữa của tổ chức.

3. Thực hiện các hành vi của tổ chức trong phát triển tổ chức

Thông qua nghiên cứu hành vi, các công ty đưa ra những định hướng cụ thể, nghiên cứu tổ chức để cung cấp một môi trường làm việc chất lượng, giúp tăng năng suất làm việc của các thành viên trong tổ chức, giúp họ thích nghi và gắn bó lâu dài với môi trường làm việc của tổ chức. Tạo điều kiện cho sự phát triển của tổ chức.

Hành vi của tổ chức trong việc phát triển tổ chức là gì?
Hành vi của tổ chức trong việc phát triển tổ chức là gì?

Sự phát triển của một tổ chức đòi hỏi các hoạt động cụ thể như sau: Hoạt động cạnh tranh trên thị trường, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thái độ, hành vi và giá trị đóng góp của cá nhân cho tổ chức, tạo ra các chiến lược phát triển phù hợp, cung cấp các quy trình và cấu trúc để tổ chức và phát triển các hoạt động theo sự phát triển chung của xã hội.

Để phát triển tổ chức thông qua các đặc điểm sau và chú ý đến các đặc điểm này trong quá trình phát triển tổ chức:

– Giá trị nhân văn – Luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nhân viên trong tổ chức.

Định hướng hệ thống – điều này bao gồm cấu trúc của tổ chức, công nghệ và các thành viên cần làm việc cùng nhau.

– Tích lũy kinh nghiệm thông qua học tập – Luôn nâng cao tinh thần học hỏi và trải nghiệm để tự mình tích lũy kinh nghiệm. Mở các khóa đào tạo để phát triển và nâng cao kỹ năng của các thành viên trong tổ chức.

– Giải quyết vấn đề – Trong quá trình hoạt động của tổ chức, những vấn đề thường gặp phải, có những giải pháp cho sự phát triển của tổ chức.

– Mở rộng năng lực của các thành viên trong tổ chức và khả năng phát triển doanh nghiệp theo kịp với sự phát triển và thay đổi không ngừng của xã hội.

– Tác nhân của sự thay đổi – là sự tác động của các yếu tố bên ngoài để thông qua đó thúc đẩy và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của tổ chức.

– Khi mỗi vấn đề khác nhau xảy ra, phải theo dõi mức độ ảnh hưởng của vấn đề để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Qua bài chia sẻ của timviec365.vn về hành vi của tổ chức là gì? Giúp bạn có thêm kiến ​​thức và thông tin để áp dụng kiến ​​thức của mình về hành vi tổ chức và thực hiện các điều chỉnh phù hợp để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7021 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud